Blog

Pytania i zestawy testowe

Jak mogę edytować pytania?

Wszystkie utworzone pytania znajdziesz w Menadżerze pytań. To serce Twojego testu i miejsce, gdzie możesz dokonać ich edycji.

Edytor pytań testowych – możliwości

Edytor to obszar, który umożliwia pracę nad konkretnym pytaniem. To dzięki niemu uzupełnisz treść pytania, dodasz różne warianty odpowiedzi, a także załączniki. Dzięki różnym opcjom jesteś w stanie dokonywać zmian w samej treści pytania, np. pogrubiać i pochylać tekst, powiększać czcionkę, dodawać zdjęcia, pliki audio lub wideo w treści pytania.

Edytowanie pytania

Edytor pytań działa w sposób intuicyjny

W ramach edytora dostępne są także:

 • edytor równań

Równania w testach

Edytor równań wzniesie zadania matematyczne na wyższy poziom

 • edytor kodu (języki: HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C#, C++).

Zadania dla programistów w Testportalu

Zadania programistyczne? Nie ma problemu

Czy mogę edytować pytania testowe po aktywowaniu testu?

Aktywacja testu jest równoznaczna z przyznaniem, że test został skonfigurowany poprawnie, a wszelkie pytania oraz odpowiedzi zostały sprawdzone przez twórcę testu i nie ma on żadnych wątpliwości. Aktywny test jest więc gotowy do w pełni gotowy do rozwiązywania. Po aktywacji testu nie ma już możliwości powrotu do edycji pytań.

Aby dokonać poprawek w teście, który został już aktywowany, należy dany test zduplikować (skopiować), poprawić pytania i aktywować poprawiony test.

Jakie pytania można tworzyć na Testportalu?

Menedżer pytań (dostępny w menu Konfiguracja testu) pozwala na tworzenie pytań na potrzeby konkretnego testu. Aby umożliwić naszym użytkownikom budowanie zróżnicowanych i zaawansowanych testów, wprowadziliśmy wiele ich rodzajów.

Rodzaje pytań na Testportalu

Do dyspozycji użytkowników oddaliśmy następujące typy pytań:

 • jednokrotnego wyboru

 • wielokrotnego wyboru

 • pytania opisowe

 • prawda/fałsz

 • krótka odpowiedź

 • ankietowe.

Typy pytań

Typy pytań dostępne podczas tworzenia testu

Pytania oceniane automatycznie oraz opisowe

Następujące pytania są oceniane automatycznie:

Jednokrotnego wyboru - rozwiązujący może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź i tylko jedna z nich powinna być prawidłowa.

Wielokrotnego wyboru - rozwiązujący może zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi, albo nie zaznaczyć żadnej. Prawidłowa może być jedna, więcej niż jedna, wszystkie odpowiedzi lub żadna z nich.

Prawda/fałsz - rozwiązujący może zaznaczyć jedną z dwóch alternatyw, przy czym jedna musi być prawidłowa.

Ankietowe - rozwiązujący będzie mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, przy czym, za każdą możliwą odpowiedź przysługuje przynależna jej liczba punktów.

Krótka odpowiedź - rozwiązujący będzie zobligowany do podania odpowiedź samodzielnie. Zostanie ona automatycznie sprawdzona przez porównanie z jednym lub wieloma wzorcami, jakie podasz podczas tworzenia pytania. Zaleca się, aby ten typ pytania stosować, np. do zagadek matematycznych.

Podczas sprawdzania testu, który zawiera pytanie (lub pytania) krótkiej odpowiedzi możliwe będzie oznaczenie odpowiedzi rozwiązującego jako prawidłowej, nawet jeśli nie występuje ona w zbiorze zdefiniowanym przez twórcę testu.

Ostatni typ to pytanie otwarte - jest ono oceniane przez twórcę testu:

Opisowe - rozwiązujący udzieli odpowiedzi tekstowej, która nie zostanie automatycznie sprawdzona. Jest to zadanie przewidziane dla twórcy testu po jego zakończeniu. Ograniczeniem w tym pytaniu jest możliwość określenia maksymalnej liczby słów, jaką może zawierać odpowiedź.

Jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi?

Testportal umożliwia dodawanie załączników do pytań, jak również do odpowiedzi. Jak? To bardzo proste.

Czy mogę dołączyć do pytania lub odpowiedzi plik audio, PDF lub obraz?

Do pytania lub odpowiedzi na pytanie opisowe można dodać plik, którego rozmiar nie przekracza 5 MB. W praktyce oznacza to, że z powodzeniem dołączysz plik audio, wideo, obrazek (sugerujemy by były to pliki w formacie, który używa kompresji, np. JPEG, JPEG 2000, PNG), plik PDF czy arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel.

Jak mogę dodać załącznik jako twórca testu?

Przejdź do konfigurowanego testu, a następnie kliknij Menedżer pytań. Wybierz odpowiednie pytanie, a potem skorzystaj z edytora, aby dodać właściwy plik. W większości przypadków pliki możesz przesyłać zarówno ze swojego komputera, jak i ze źródeł internetowych.

Jak dodać załącznik w pytaniu testowym?

Dodaj załącznik do pytania w teście

Jak mogę dodać załącznik do odpowiedzi na pytanie jako rozwiązujący?

Jako rozwiązujący, możesz dodać załącznik do pytania otwartego (opisowego). Ta możliwość pojawi się wyłącznie wtedy, gdy twórca testu pozwoli na to w konkretnym pytaniu.

Ile razy rozwiązujący będzie mógł odtworzyć plik audio lub plik wideo?

Liczba odtworzeń nagrania lub filmu na stronie pytania jest nieograniczona.

Czy na Testportalu dostępna jest baza pytań?

Na Testportalu nie są dostępne gotowe pytania, ale istnieją sposoby, aby skorzystać z materiałów zgromadzonych na koncie w przeszłości.

Jak stworzyć własną bazę pytań?

Widok Moje testy to swego rodzaju baza pytań, które aktualnie posiadasz na koncie. Każdy test (zarówno aktualnie konfigurowany, aktywny, zaplanowany czy też zakończony) jest podzbiorem utworzonych przez Ciebie pytań.

Jeśli chcesz ponownie wykorzystać jedno z nich, wybierz test, w którym znajduje się pytanie, a następnie znajdź je w Menadżerze pytań. Teraz musisz już tylko kliknąć ikonę Kopiuj do, a potem wskazać, do którego testu pytanie ma zostać przekopiowane. Oto szczegółowa instrukcja.

W ten sposób możesz wykorzystać każde pytanie, które zostało zapisane na koncie w ramach wcześniej utworzonego testu.

Jak stworzyć zestawy testowe?

Tworzenie zestawów testowych pozwoli ograniczyć szanse powtórzenia się pytań, wymiany informacji między rozwiązującymi oraz ściągania. Odpowiednia ilość pytań zagwarantuje też, że każdy z wygenerowanych zestawów testowych będzie unikatowy.

Konfiguracja zestawów testowych

Aby dokonać zmian w ustawieniach zestawów testowych, przejdź do konkretnego testu, a następnie wybierz Zestawy testowe. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

Stała kolejność pytań i odpowiedzi

Przy takiej konfiguracji, zdefiniowanej wcześniej w Menedżerze pytań, każdy rozwiązujący otrzyma dokładnie taki sam test, składający się ze wszystkich utworzonych pytań.

Losowa kolejność pytań i odpowiedzi

Stworzone przez Ciebie pytania zostaną wylosowane na podstawie ustawień dotyczących losowości z poszczególnych kategorii pytań. Na przykład, jeśli tworzysz duży test językowy, możesz w ramach tego testu wyróżnić pytania dotyczące: słownictwa, gramatyki oraz czytania ze zrozumieniem.

Nasz system jest w stanie wylosować konkretną ilość pytań z każdej z kategorii, a następnie stworzyć z nich całkowicie unikatowy zestaw testowy dla rozwiązującego. Kolejność odpowiedzi także będzie losowa.

Zestawy testowe

Podczas konfigurowania testu wybierz jedną z opcji

Kopiowanie pytań – jak to zrobić

Testportal umożliwia tworzenie testów od podstaw, ale jest też przestrzenią do wygodnego ich przechowywania. Wszystkie zgromadzone materiały możesz wykorzystać ponownie w kolejnych testach.

Jak skopiować pytanie do innego testu?

Jeśli chcesz skopiować pytanie z jednego testu do drugiego, najpierw wybierz test, w którym znajduje się pytanie, a następnie znajdź je w Menadżerze pytań. Przy pytaniu wybierz ikonę Kopiuj do, a następnie wskaż, do którego testu pytanie powinno zostać przekopiowane.

Kopiowanie pytania

Kopiowanie pytania

Pytania można kopiować pojedynczo. W przypadku, gdy potrzebujesz skopiować znaczną część pytań zgromadzonych w archiwalnym teście, lepszym wyborem może być skopiowanie całego testu. Oto instrukcja, z której dowiesz się, jak stworzyć kopię testu.

Jak wydrukować test?

Testportal to platforma, umożliwiająca tworzenie i przeprowadzanie testów online. Pozwala również na pobieranie przygotowanych arkuszy testowych. Jest to przydatne na przykład, jeśli nie każdy z rozwiązujących ma dostęp do komputera, tabletu albo smartfona.

Możesz skorzystać z tej opcji także wtedy, kiedy potrzebujesz zachować arkusze testowe lub umieścić je w dokumentacji. Zachęcamy do używania arkusza odpowiedzi z kartą odpowiedzi, ponieważ pozwala to oszczędzać papier.

Jak pobrać test krok po kroku?

 1. Na ekranie Moje testy wejdź w test, który chcesz pobrać.

 2. W prawym, górnym rogu ekranu wybierz opcję Drukuj.

 3. W okienku Pobieranie testu wybierz opcję Arkusz testowy i Pobierz.
  Oprócz arkusza testowego możesz też pobrać kartę odpowiedzi i poprawne odpowiedzi (klucz).

 4. Pobrany plik w formacie .pdf ma taką samą nazwę jak pobierany test. Zostanie on zapisany na dysku Twojego komputera.

Pobieranie testu do druku

Pobierz test z Testportalu i wydrukuj go w wygodnej formie

Drukowanie testu pobranego z Testportalu

 1. Odszukaj na swoim komputerze pobrany plik z testem.

 2. Otwórz plik i użyj opcji Drukuj.

W wersji do druku karta odpowiedzi i klucz mają dokładnie takie same wymiary. Dla szybszego sprawdzania testów można wydrukować klucz odpowiedzi na folii. Pracę usprawni także wydruk na zwykłym papierze i wycięcie okienek.

Tutaj przeczytasz o pobieraniu raportów z testu.

Jak zaimportować własny test na Testportal?

Obecnie import testów odbywa się drogą administracyjną na podstawie wypełnionego pliku MS Excel. Otrzymasz plik, kiedy zgłosisz nam, mailowo lub przez formularz kontaktowy, chęć zaimportowania pytań testowych.

Import pytań i testów jest dostępny dla użytkowników planu EDU Szkoła, EDU Uczelnia oraz wszystkich planów biznesowych.

Sposób ten wspiera 3 typy pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz opisowe (oznaczone jako S, M oraz D). Jesteśmy w stanie zaimportować tylko takie pytania.

Dodawanie załączników, obrazków, plików audio lub wideo, a także formatowanie tekstu wykonasz samodzielnie, korzystając z narzędzi edytora pytań po zalogowaniu się na platformę. Dodatkowo, po stronie twórcy nadal leży konieczność skonfigurowania testu tak, aby mógł on zostać aktywowany i udostępniony rozwiązującym.

Jak przesłać plik z testem do zaimportowania?

Przygotowany plik w formacie .XLSX prześlij na adres kontakt@testportal.pl lub w odpowiedzi na wiadomość, którą otrzymałeś wraz z plikiem od pracownika naszego działu wsparcia klienta.

Kiedy test pojawi się na koncie?

Dokładamy wszelkich starań, aby zaimportowany test był dostępny na koncie jego twórcy do 12 godzin od momentu otrzymania przez nas prośby o import. Czas ten może być jednak zdecydowanie krótszy lub nieznacznie dłuższy – wszystko zależy od tego, jak dużo podobnych zapytań otrzymamy danego dnia.

Test jest już na moim koncie, ale nie jest kompletny. Co teraz?

W ramach importu, na Twoim koncie pojawiają się pytania wraz z prawidłowymi (oznaczonymi przez Ciebie) odpowiedziami. Odpowiednia konfiguracja testu, a więc ustalenie dostępu do testu, kryteriów oceniania, zabezpieczeń, sposobu aktywacji i całej reszty, leży po stronie twórcy testu.

Przygotowując plik pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Uzupełniaj plik w oparciu o wzór, który otrzymasz od pracownika naszego działu wsparcia technicznego.

 • Jeśli umieścisz w pliku znaki, których nie obsługuje czcionka użyta na Testportalu, istnieje szansa, że import zakończy się niepowodzeniem.

 • Aby zadeklarować typ pytania, użyj oznaczeń literowych (S, M lub D). Opisaliśmy je kilka linijek wyżej.

Czy ten artykuł był przydatny?