Cennik

Pytania i zestawy testowe

 1. Pytania testowe to najważniejszy element naszej platformy. To dzięki nim możesz tworzyć testy online i sprawdzać wiedzę oraz umiejętności.

 2. Tworzenie i edycja pytań odbywa się za pomocą łatwego w obsłudze edytora pytań, w którym można też dodawać załączniki.

 3. Twórcy testów decydują o tym, jak punktowane będą odpowiedzi na pytania testowe.

 4. Testportal oferuje także możliwość tworzenia bazy pytań oraz zestawów testowych.

 5. Jest też możliwość importowania własnych testów na konto na Testportalu.

Jak dodać pytania do testu online?

Dodawanie pytań do testów tworzonych za pomocą Testportalu jest szybkie i niezwykle łatwe.

Możesz tworzyć pytania samodzielnie albo skorzystać z naszego asystenta AI. Dowiedz się z przewodnika, jak generować pytania testowe za pomocą AI.

Jak dodać pytanie do nowo utworzonego testu?

Aby samodzielnie stworzyć nowy test i dodać do niego pytanie, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Nowy test w widoku Moje testy.

 2. W zakładce Ustawienia wstępne wpisz niezbędne dane i zakończ, klikając przycisk Utwórz na dole tej strony.

 3. Aktywuje to menu Konfiguracja testu, w której należy wybrać zakładkę Menedżer pytań.

 4. W Twoim nowym teście nie ma jeszcze pytań. Stwórz pierwsze, klikając przycisk Dodaj pytanie. Zobaczysz ustawienia Pytania 1.

 5. Kiedy wypełnisz pytanie treścią i wprowadzisz ustawienia, kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejne. W ten sposób przejdziesz do ustawień kolejnego pytania.

 6. Powtarzaj poprzedni krok, dopóki nie utworzysz wszystkich pytań, które planujesz zadać rozwiązującym podczas Twojego testu online.

Dodaj pytanie

Dodawanie pytania do nowego testu

Jak dodać pytanie do wcześniej utworzonego testu?

 1. W widoku Moje testy wybierz test, do którego chcesz dodać nowe pytanie.

 2. W jego menu Konfiguracja testu kliknij zakładkę Menedżer pytań.

 3. Zobaczysz listę wszystkich utworzonych wcześniej do tego testu pytań. Kliknij zielony przycisk Dodaj pytanie w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Uzupełnij treść pytania, wprowadź ustawienia, a potem kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejne, jeśli do tego testu chcesz dodać więcej pytań.

 5. Powtarzaj poprzedni krok, dopóki nie utworzysz wszystkich pytań, które planujesz zadać rozwiązującym podczas Twojego testu online.

Dodanie pytania w istniejącym teście

Dodawanie pytania do istniejącego testu

Jak mogę edytować pytania?

Wszystkie utworzone pytania znajdziesz w Menedżerze pytań. To menu jest sercem Twojego testu i miejscem, w którym możesz dokonać jego edycji.

Jak edytować pytania w teście online?

Edytor umożliwia pracę nad poszczególnymi pytaniami. To w nim wpisujesz i edytujesz treść pytania, dodajesz różne warianty odpowiedzi, a także załączniki. Dzięki opcjom dostępnym na Testportalu jesteś w stanie dokonywać zmian w samej treści pytania, np. pogrubiać i pochylać tekst, powiększać czcionkę, dodawać zdjęcia, pliki audio lub wideo.

Edytowanie pytania

Intuicyjny edytor treści pytań sprawia, że praca z nim jest szybka i łatwa

W ramach edytora pytań znajdziesz też:

Edytor równań

Równania w testach

Edytor równań wyniesie zadania matematyczne na wyższy poziom

Edytor kodu

Wspiera on języki: HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C#, oraz C++.

Zadania dla programistów w Testportalu

Jeśli rekrutujesz do zespołu programistów, możliwość tworzenia takich zadań pozwoli Ci wybrać najlepszego kandydata

Czy mogę edytować pytania testowe po aktywowaniu testu?

Aktywacja testu to potwierdzenie, że został on poprawnie skonfigurowany, a twórca testu sprawdził wszystkie pytania i odpowiedzi. Aktywny test jest więc gotowy do rozwiązywania.

Aby dokonać poprawek w aktywowanym teście, zduplikuj (skopiuj) go, popraw pytania w nowym teście i aktywuj go.

Jakie pytania można tworzyć na Testportalu?

Nasz Menedżer pytań (dostępny w menu Konfiguracja testu) pozwala na tworzenie pytań na potrzeby Twoich testów. Aby umożliwić naszym użytkownikom budowanie różnego rodzaju testów o wielu stopniach trudności, wprowadziliśmy wiele ich rodzajów.

Rodzaje pytań na Testportalu

Jako użytkownik możesz korzystać z następujących typów pytań:

 • jednokrotnego wyboru

 • wielokrotnego wyboru

 • prawda/fałsz

 • ankietowych

 • opisowych

 • krótkiej odpowiedzi.

Typy pytań

Typy pytań dostępne podczas tworzenia testu

Pytania wyboru oceniane automatycznie oraz pytania opisowe

Testportal automatycznie ocenia następujące rodzaje pytań:

Jednokrotnego wyboru - rozwiązujący może zaznaczyć jedną odpowiedź i tylko jedna z dostępnych alternatyw może być prawidłowa.

Wielokrotnego wyboru - rozwiązujący może zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi, albo nie zaznaczyć żadnej. Prawidłowa może być jedna, więcej niż jedna, wszystkie odpowiedzi lub żadna z nich.

Prawda/fałsz - rozwiązujący wybiera spośród dwóch alternatyw, przy czym jedna musi być prawidłowa.

Ankietowe - rozwiązujący będzie mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, przy czym, za każdą możliwą odpowiedź przysługuje przynależna jej liczba punktów.

Krótka odpowiedź - rozwiązujący podaje odpowiedź samodzielnie. Jest ona automatycznie porównywana z wzorcami, jakie podasz podczas tworzenia pytania. Zalecamy, aby ten typ pytania stosować, np. do zadań matematycznych, dat, nazwisk, itp.

Podczas sprawdzania testu, który zawiera pytania krótkiej odpowiedzi, możesz oznaczyć odpowiedzi rozwiązującego jako prawidłowe, także jeśli nie wystąpiły na przygotowanej wcześniej liście.

Opisowe - rozwiązujący wpisuje odpowiedź, która nie jest automatycznie sprawdzana. Twórca testu musi po jego zakończeniu samodzielnie ocenić udzieloną odpowiedź. W tym pytaniu jest możliwość określenia maksymalnej liczby słów, jaką może zawierać odpowiedź.

Jak utworzyć kategorie pytań w teście online?

Pytania w Twoim teście online możesz podzielić na kategorie. Dzięki temu wnikliwie sprawdzisz umiejętności oraz wiedzę rozwiązujących z konkretnych zakresów tematycznych. Uzyskasz też bardziej transparentne wyniki. 

Skorzystaj z kategorii pytań w Twoim teście, jeśli:

 • zawiera on dużą liczbę pytań;

 • chcesz, aby rozwiązujący otrzymali losowy zestaw pytań zawierający daną liczbę pytań z różnych zakresów tematycznych;

 • chcesz otrzymać wielowymiarowe wyniki oceny wiedzy i umiejętności rozwiązujących.

Tworzenie i wybór kategorii pytań

Jak utworzyć i wybrać kategorię dla nowego pytania w teście?

 1. Podczas konfiguracji testu, w zakładce Menedżer pytań wybierz opcję Dodaj pytanie.
  Po wprowadzeniu treści pytania możesz wybrać kategorię spośród wcześniej utworzonych albo dodać nową.

  Każde pytanie domyślnie ma przypisaną kategorię “Ogólne”.

 2. Aby dodać nową kategorię, użyj opcji Dodaj nową kategorię

 3. W oknie dodawania nowej kategorii wpisz jej nazwę w polu “Kategoria”.

 4. Utworzenie nowej kategorii zatwierdź przyciskiem Utwórz. Kategoria zostanie automatycznie przypisana do obecnie konfigurowanego przez Ciebie pytania.

Jak utworzyć i wybrać kategorię dla istniejącego pytania?

 1. Na ekranie “Moje testy” wybierz test, w którym chcesz przypisać kategorie pytaniom.

 2. W menu “Konfiguracja testu” wybierz zakładkę Menedżer pytań

 3. Kliknij na pytaniu, któremu chcesz przydzielić kategorię.

 4. W polu “Kategoria” możesz wybrać kategorię spośród wcześniej utworzonych albo dodać nową.

 5. Aby dodać nową kategorię, użyj opcji Dodaj nową kategorię

 6. W oknie dodawania nowej kategorii wpisz jej nazwę w polu “Kategoria”.

 7. Utworzenie nowej kategorii zatwierdź przyciskiem Utwórz. Kategoria zostanie automatycznie przypisana do obecnie wybranego pytania.

Filtrowanie pytań za pomocą kategorii

Na ekranie Menedżer pytań możesz filtrować pytania po kategoriach, do których są one przypisane. Pozwoli Ci to na przejrzenie przygotowanych pytań w uporządkowany sposób.

Na górnej belce kliknij w pole “Kategoria” obok numeru pytania, aby wyświetlić listę wszystkich kategorii pytań użytych w teście. Następnie zaznacz zakres tematyczny pytań, które chcesz wyświetlić.

Zarządzanie kategoriami

W każdej chwili możesz dodać lub usunąć kategorie pytań występujące w Twoim teście za pomocą opcji Zarządzaj kategoriami. Ekran “Kategorie pytań” pozwala Ci dodać nowy zakres tematyczny oraz usunąć wybrane kategorie z listy.

W celu dodania nowej kategorii pytań wpisz jej nazwę w polu “Nazwa kategorii” w sekcji “Dodaj kategorię”. Zatwierdź przyciskiem Dodaj, żeby trafiła na listę utworzonych zakresów tematycznych.

Możesz też usuwać kategorie z listy. W sekcji “Utworzone kategorie” wybierz te, które są zbędne i użyj opcji Usuń zaznaczone albo kliknij ikonę kosza przy kategorii, której chcesz się pozbyć. W wyskakującym oknie potwierdź chęć usunięcia kategorii. 

Jeśli usuniesz kategorię, która ma przydzielone pytania, automatycznie zostaną one przeniesione do zakresu tematycznego “Ogólne”.

Jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi?

Testportal umożliwia dodawanie załączników do pytań oraz odpowiedzi.

Czy mogę dołączyć do pytania lub odpowiedzi plik audio, PDF lub obraz?

Do pytania lub odpowiedzi na pytanie opisowe można dodać plik, którego rozmiar nie przekracza 5 MB (20 MB w przypadku plików wideo). Z powodzeniem dołączysz więc plik audio, wideo, obrazek (sugerujemy format, który używa kompresji, np. JPEG, JPEG 2000, PNG), plik PDF czy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.

Poza dodawaniem plików wideo Testportal umożliwia także linkowanie materiałów z Youtube / Vimeo. Dodawnie plików wideo z Google Drive lub Microsoft OneDrive / Sharepoint / Stream nie jest możliwe.

Jak dodać załącznik w pytaniu testowym?

Dodawanie załącznika do pytania w teście

Jak mogę dodać załącznik do pytania jako twórca testu?

 1. Przejdź do testu, który chcesz skonfigurować.

 2. Kliknij zakładkę Menedżer pytań.

 3. Wybierz pytanie i przejdź do edytora, by dodać do treści załącznik. W większości przypadków możesz dodać zarówno pliki ze swojego urządzenia, jak i z internetu.

Jak dodać obrazek do pytania?

 1. W Menedżerze pytań wybierz pytanie, do którego chcesz dodać obrazek.

 2. W edytorze znajdującym się w górnej części strony znajdź i kliknij ikonkę z obrazkiem, o nazwie Wstaw/edytuj obrazek.

 3. Otworzy to okno, gdzie możesz przeciągnąć i upuścić plik lub skorzystać z opcji Wyszukaj obrazek, by odnaleźć plik na swoim urządzeniu.

Jak dodać wideo do pytania?

 1. W Menedżerze pytań wybierz pytanie, do którego chcesz dodać wideo.

 2. W edytorze znajdującym się w górnej części strony znajdź i kliknij ikonkę z obrazkiem, o nazwie Wstaw plik audio, video lub PDF.

 3. Otworzy to okno dialogowe, w którym możesz załączyć plik wideo ze swojego urządzenia lub podać link do pliku w internecie.

Jak dodać plik audio do pytania?

 1. W Menedżerze pytań wybierz pytanie, do którego chcesz dodać plik audio.

 2. W edytorze znajdującym się w górnej części strony znajdź i kliknij ikonkę z obrazkiem, o nazwie Wstaw plik audio, video lub PDF.

 3. Otworzy to okno dialogowe, w którym możesz załączyć plik audio ze swojego urządzenia lub podać link do pliku w internecie.

Jak dodać plik PDF do pytania?

 1. W Menedżerze pytań wybierz pytanie, do którego chcesz dodać plik PDF.

 2. W edytorze znajdującym się w górnej części strony znajdź i kliknij ikonkę z obrazkiem, o nazwie Wstaw plik audio, video lub PDF.

 3. Otworzy to okno dialogowe, w którym możesz załączyć plik PDF ze swojego urządzenia lub podać link do pliku w internecie.

Jak dodać załącznik do odpowiedzi na pytanie jako rozwiązujący?

Jeśli rozwiązujesz test, możesz dodać załącznik do pytania otwartego (opisowego). Ta możliwość pojawi się tylko wtedy, gdy twórca testu pozwoli na to w konkretnym pytaniu.

Ile razy rozwiązujący będzie mógł odtworzyć plik audio lub plik wideo?

Nie ma ograniczeń liczby odtworzeń nagrania lub filmu w pytaniu.

Punktowanie pytań na Testportalu

Przydzielanie punktów za prawidłowe i nieprawidłowe odpowiedzi to ważna część tworzenia testów online na Testportalu. Dzięki niej możesz z łatwością ustalić, kto zdał, a kto nie zdał testu oraz przydzielić oceny. Punktacja odpowiedzi pozwala też na bardziej wnikliwe mierzenie poziomu wiedzy i umiejętności rozwiązujących.

Decydowanie o punktacji pytań zależy od ich typu.

 • Pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz mają dwa pola punktacji: Punkty za poprawną odp. i opcjonalną Punkty za błędną odp. Oczywiście to twórca testu decyduje o tym, czy będzie przydzielać ujemne punkty za nieprawidłowe odpowiedzi.

 • Pytania krótkiej odpowiedzi i ankietowe mają tylko jedno pole do przydzielania punktów. Przydzielić można punkty dodatnie lub ujemne.

 • Pytania opisowe mają możliwość zdefiniowania Maksymalnej liczby punktów, ale to twórca testu samodzielnie ocenia odpowiedzi rozwiązujących. Ten rodzaj pytania nie jest oceniany automatycznie.

Jak utworzyć bazę pytań na Testportalu?

Testportal nie oferuje gotowych pytań, ale są sposoby, aby skorzystać z materiałów zgromadzonych na koncie w przeszłości.

Tworzenie własnej bazy pytań

Moje testy to baza pytań, które posiadasz na koncie użytkownika. Każdy test (w trakcie tworzenia, aktywny, zaplanowany czy zakończony) to podzbiór utworzonych przez Ciebie pytań.

By ponownie wykorzystać jedno lub kilka z nich, wybierz test, w którym się znajdują, a potem znajdź je w Menedżerze pytań. Następnie kliknij ikonę Duplikuj, a potem wskaż test docelowy. Przeczytaj też instrukcję kopiowanie pytań - jak to zrobić.

W ten sposób możesz użyć ponownie każdego pytania zapisanego we wcześniej utworzonym teście.

Jak stworzyć zestawy testowe?

Tworzenie zestawów testowych pozwala usunąć problem powtarzających się pytań, wymiany informacji między rozwiązującymi i ściągania. Odpowiednia liczba pytań zagwarantuje też, że każdy z wygenerowanych zestawów testowych będzie unikatowy.

Konfiguracja zestawów testowych

Aby zmienić ustawienia zestawów testowych, przejdź do konkretnego testu i wybierz Zestawy testowe. Możesz zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

Stała kolejność pytań i odpowiedzi

Przy takiej konfiguracji, zdefiniowanej wcześniej w Menedżerze pytań, każdy rozwiązujący otrzyma dokładnie taki sam test, składający się ze wszystkich utworzonych pytań.

Losowa kolejność pytań i odpowiedzi

Stworzone przez Ciebie pytania będą wylosowane na podstawie ustawień losowości z poszczególnych kategorii pytań. Jeśli na przykład tworzysz duży test językowy, możesz wyróżnić w nim pytania dotyczące słownictwa, gramatyki oraz czytania ze zrozumieniem.

Testportal może wylosować konkretną liczbę pytań z każdej z kategorii, a potem stworzyć z nich unikalne zestawy testowe dla rozwiązujących. Kolejność odpowiedzi w takim przypadku także będzie losowa.

Zestawy testowe

Podczas konfigurowania testu wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji

Losowa kolejność pytań testowych

Aby uzyskiwać wiarygodne wyniki testów online, powinno się zawsze dążyć do zlikwidowania możliwości ściągania. Jedną z wielu pozwalających na to metod na Testportalu jest losowa kolejność pytań testowych.

Losowa kolejność pytań w praktyce

By użyć tej funkcji, przejdź do zakładki Zestawy testowe w menu Konfiguracja testu. Są tam dostępne dwie opcje:

 • Stała kolejność pytań i odpowiedzi zdefiniowana w Menedżerze pytań.

 • Losowa kolejność pytań i odpowiedzi.

Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, wszystkie pytania wyświetlać się będą w takiej kolejności, w jakiej znajdują się w Menedżerze pytań.

Druga opcja pozwala na ustawienie losowej kolejności zarówno pytań testowych, jak i odpowiedzi w pytaniach wyboru.

Losowanie pytań z zestawów testowych

Aby testy online zdawane przez Twoich rozwiązujących były jeszcze bardziej unikatowe i aby ograniczyć możliwość ściągania, możesz także tworzyć zestawy testowe. Każdy z nich może zawierać pytania z różnych dziedzin, z których potem losowane będą testy dla rozwiązujących.

Czy rozwiązujący mogą wrócić do poprzednich pytań podczas testu online?

Twoje testy mogą być łatwe lub stanowić dla rozwiązujących prawdziwe wyzwanie. Wszystko zależy od Ciebie. Możesz włączać i wyłączać cofanie się oraz przeskakiwanie do kolejnych pytań.

Po co wyłączać wracanie do poprzednich pytań i pomijanie pytań?

 • To podnosi poprzeczkę dla rozwiązujących, szczególnie w połączeniu z limitem czasu na rozwiązanie całego testu.

 • To także zapobiega ściąganiu w trakcie testu online, ponieważ rozwiązujący nie mogą zmienić odpowiedzi na wcześniejsze pytania, nawet jeśli zobaczą u kogoś prawidłowe rozwiązanie.

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, użyj przełącznika znajdującego się w dolnej części strony Ustawienia czasu.

Dowolna kolejność pytań

To ty decydujesz o tym, czy rozwiązujący mogą powracać do rozwiązanych wcześniej pytań podczas testu online

Wybrane ustawienie zatwierdź klikając przycisk Zapisz na dole strony.

Kopiowanie pytań – jak to zrobić?

Testportal pozwala tworzyć testy od podstaw, a potem przechowywać je i wykorzystywać ponownie. Wszystkie zgromadzone materiały możesz użyć w kolejnych testach online.

Jak skopiować pytanie do innego testu?

Aby skopiować pytanie z jednego testu do drugiego:

 • wybierz test, w którym znajduje się pytanie,

 • znajdź pytanie w Menedżerze pytań,

 • kliknij ikonę Kopiuj do, a potem wskaż, do którego testu pytanie ma być przekopiowane.

Kopiowanie pytania

Kopiowanie pytania do innego testu

Jeśli do skopiowania masz znaczną część pytań z archiwalnego testu, szybciej będzie skopiować cały ten test. Przeczytaj instrukcję jak stworzyć kopię testu.

Jak wydrukować test?

Testportal to platforma do tworzenia i przeprowadzania testów online. Pozwala ona też na pobieranie przygotowanych arkuszy testowych. Jest to przydatne na przykład, jeśli rozwiązujący nie mają dostępu do komputera, tabletu albo smartfona.

Możesz użyć tej opcji także, jeśli potrzebujesz zapisać arkusze testowe lub umieścić je w dokumentacji. Zachęcamy do używania arkusza odpowiedzi z kartą odpowiedzi, ponieważ oszczędza to papier.

Jak pobrać test krok po kroku?

 1. Na ekranie Moje testy wejdź w test, który chcesz pobrać.

 2. W prawym, górnym rogu ekranu wybierz opcję Drukuj.

 3. W okienku Pobieranie testu wybierz Arkusz testowy, a następnie Pobierz.
  Oprócz arkusza testowego możesz też pobrać kartę odpowiedzi i poprawne odpowiedzi (klucz).

 4. Pobrany plik w formacie .pdf ma taką nazwę jak pobierany test. Zostanie on zapisany na dysku komputera.

Pobieranie testu do druku

Tak pobierzesz swój test online w wersji do druku

Drukowanie testu pobranego z Testportalu

 1. Odszukaj na swoim komputerze pobrany plik z testem.

 2. Otwórz plik i użyj opcji Drukuj.

W wersji do druku karta odpowiedzi i klucz mają takie same wymiary. By szybciej sprawdzać testy, możesz wydrukować klucz odpowiedzi na folii. Pracę usprawni też wydruk na zwykłym papierze i wycięcie okienek.

Przeczytaj także artykuł o tym, jak pobierać raporty, na przykład jak wygląda pobieranie raportu z wynikami testu.

Jak zaimportować własny test na Testportal?

Obecnie import testów odbywa się przez przesłanie do Testportalu wypełnionego pliku MS Excel. Taki plik otrzymasz, kiedy zgłosisz nam, mailowo lub przez formularz kontaktowy, chęć zaimportowania pytań.

Import pytań i testów jest dostępny dla użytkowników planu EDU Szkoła, EDU Uczelnia oraz planów biznesowych.

W ten sposób przesłać można 3 typy pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz opisowe (oznaczone jako S, M oraz D). Jesteśmy w stanie zaimportować tylko takie pytania.

Dodawanie załączników, obrazków, plików audio lub wideo, a także formatowanie tekstu wykonasz samodzielnie, w edytorze pytań, po zalogowaniu się na platformę. Dodatkowo, po Twojej stronie leży też konfiguracja testu tak, aby mógł zostać aktywowany i udostępniony rozwiązującym.

Jak przesłać plik z testem do zaimportowania?

Przygotowany plik w formacie .XLSX prześlij na adres kontakt@testportal.pl lub w odpowiedzi na wiadomość, którą otrzymałeś wraz z plikiem od działu wsparcia klienta.

Kiedy test pojawi się na koncie?

Dokładamy starań, aby zaimportowany test był dostępny na koncie jego twórcy do 12 godzin od chwili otrzymania przez nas prośby o import. Czas ten może być jednak zdecydowanie krótszy lub nieznacznie dłuższy – zależnie od tego, jak dużo podobnych zapytań otrzymamy danego dnia.

Test jest już na moim koncie, ale nie jest kompletny. Co teraz?

W ramach importu, na Twoim koncie pojawiają się pytania wraz z prawidłowymi (oznaczonymi przez Ciebie) odpowiedziami. Konfiguracja testu, a więc ustalenie dostępu dla rozwiązujących, kryteriów oceniania, zabezpieczeń, sposobu aktywacji i całej reszty, to zadanie twórcy testu.

Przygotowując plik, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Uzupełniaj plik w oparciu o wzór, który otrzymasz od naszego działu wsparcia technicznego.

 • Jeśli umieścisz w pliku znaki, których nie obsługuje czcionka użyta na Testportalu, import może zakończyć się niepowodzeniem.

 • Aby opisać typ pytania, użyj oznaczeń literowych (S, M lub D). Pisaliśmy o tym kilka linijek wyżej.

Czy ten artykuł był przydatny?