Cennik

Import pytań do Testportalu

Zbierz wszystkie swoje papierowe i cyfrowe testy w jednym miejscu, bez względu na to, gdzie przechowywałeś je wcześniej. Testportal umożliwia Ci importowanie testów zgromadzonych gdzie indziej i łatwą ich zmianę w testy online. Możesz je udostępnić rozwiązującym natychmiast lub zaplanować na przyszły termin.

Jak importować test?

Aby łatwo zaimportować test do Twojego konta na Testportalu, przejdź bezpośrednio do widoku "Moje testy". Gdy już tam będziesz, postępuj zgodnie z tą instrukcją:

 1. Kliknij zielony przycisk Nowy test. Znajdziesz go w prawym górnym rogu ekranu. 

 2. Z rozwijanego menu wybierz opcję Importuj z pliku

 3. Otworzy się okno importu testu, w którym możesz wybrać z dysku swojego komputera lub przeciągnąć i upuścić plik, który chcesz zaimportować. 

 4. Nasze narzędzie przetworzy teraz Twoje treści i przekształci je w test online. Możesz śledzić, ile pytań zostało już zaimportowanych przez nasze mechanizmy. 

 5. Twój test jest już na Twoim koncie na Testportalu. Gratulacje! Sprawdź go przed wdrożeniem, aby upewnić się, że jest w pełni gotowy.

Import testu

Umieść pytania w Testportalu w kilku krokach

Zaimportujemy dowolny test, aby zaoszczędzić Twój czas

Aby ułatwić bezproblemowe przeniesienie Twoich testów na naszą platformę, Testportal jest w stanie przetwarzać dowolne listy pytań w formacie PDF, MS Word lub zwykłego tekstu. Nie wymaga to dostosowania się do wcześniej ustalonej struktury. Oznacza to, że możesz przesyłać swoje istniejące testy tak, jak są, eliminując potrzebę dodatkowej pracy po Twojej stronie.

Z kolei aby zapewnić najwyższą jakość efektu końcowego, zachęcamy do upewnienia się, że Twoje testy jak najbardziej przypominają nasze szablony:

Nasza funkcjonalność importu testu zapewni Ci konwersję plików w gotowe testy na Twoim koncie w Testportalu. Zachęcamy do dodania najpierw swojego pliku z testem w oryginalnej formie. Jeśli zaimportowany test nie będzie satysfakcjonujący, spróbuj dostosować swój dokument do naszego wzoru. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, zanim zaczniesz import, upewnij się, że Twoje pytania i odpowiedzi są jak najbliższe strukturą do naszych szablonów. Znajdziesz je wyżej.

Jeśli struktura Twoich plików jest zbliżona do naszych, możesz liczyć na świetne rezultaty. Im bardziej jednak będzie ona odbiegać od szablonów, tym większa szansa na błędy podczas importu. Pamiętaj więc, że jeśli nie korzystasz z naszych szablonów, po zakończonym procesie należy dokładnie sprawdzić testy i upewnić się, że są one odpowiedniej jakości.

Jakie typy pytań testowych mogę zaimportować?

Import testu to funkcjonalność, która wspiera różne rodzaje pytań, aby zwiększyć uniwersalność Twoich testów. Wśród pytań możliwych do przeniesienia znajdziesz te najczęściej wykorzystywane w quizach, testach i egzaminach:

 • pytania jednokrotnego wyboru;

 • pytania wielokrotnego wyboru;

 • pytania opisowe.

Podczas importu typ pytania jest rozpoznawany po liczbie poprawnych odpowiedzi, które wskazałeś w swoim pliku.

Jeśli będzie to tylko jedna poprawna odpowiedź, pytanie zostanie zaimportowane jako jednokrotnego wyboru. W przypadku, gdy zaznaczysz więcej niż jedną poprawną odpowiedź, jako wielokrotnego wyboru. I wreszcie, jeśli w ogóle nie będzie odpowiedzi, pytanie to zostanie przesłane na Twoje konto jako opisowe.


Dlaczego Testportal może nie wykryć poprawnych odpowiedzi w importowanych plikach?

Czasem może zdarzyć się tak, że Testportal nie będzie w stanie rozpoznać prawidłowej odpowiedzi. Najczęściej powodem takiego błędu będzie to, że:

 • prawidłowe odpowiedzi nie były zaznaczone w pliku źródłowym;

 • prawidłowe odpowiedzi w pliku źródłowym były zaznaczone w niejasny sposób, a nasze mechanizmy importu nie były w stanie go prawidłowo odczytać.

Jak poradzić sobie z tym problemem? Użyj pogrubienia tekstu, aby oznaczyć poprawne odpowiedzi w pliku. Skorzystaj z pogrubionego tekstu tylko w celu oznaczenia poprawnych odpowiedzi.

Pamiętaj, by sprawdzić Twój test po imporcie.

Zawsze sprawdzaj jakość zaimportowanego testu. W dwóch przypadkach import może wygenerować pytania zawierające błędy:

 • jeśli poprawne odpowiedzi nie są wyraźnie zaznaczone;

 • jeśli w materiale źródłowym wystąpił błąd, który po prostu został przeniesiony do testu na Testportalu. Najczęściej występujące błędy tego typu to brakujące spacje, zdania zaczynające się małą literą, odpowiedzi połączone ze sobą, itp.

Które z planów pozwalają na import testu?

Jeśli już jakiś czas zajmujesz się edukacją biznesową, budowaniem zespołów lub rekrutacją, zapewne zgromadziłeś dużą ilość treści. Czas w wygodny sposób przenieść ją na platformę, na której możesz szybko organizować testy online i cieszyć się wnikliwą analizą wyników.

Możliwość importu testów z AI jest dostępna dla wszystkich użytkowników naszych planów biznesowych. Jeśli korzystasz z oferty edukacyjnej i chcesz także używać tej funkcjonalności, by ułatwić pracę swoich nauczycieli, czy wykładowców, wybierz plan EDU Szkoła albo EDU Uczelnia.

Zależy nam, żeby funkcjonalność odpowiadała Twoim potrzebom. Skontaktuj się z nami, jeśli wystąpią błędy lub jeśli masz dużą liczbę testów do zaimportowania.

Czy ten artykuł był przydatny?