Osiągnij więcej dzięki wnikliwym analizom

Odkryj niezawodne algorytmy zbierania i porównywania informacji. Zmień dane z Twoich testów online w praktyczne wnioski.

Zaawansowana analiza danych z każdego testu

Sprawdź wynik zdającego (test zdany/niezdany), jego punktację całkowitą, cząstkową i wielowymiarową, oraz otrzymaną ocenę ogólną. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie.

Sprawdź szczegóły osi czasu testu, w tym godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a także czas całkowity i poświęcony na każde z pytań. Wykorzystaj dane, by ocenić mocne strony oraz potrzeby zdających test.

Oceń wiedzę i umiejętności Twoich rozwiązujących bazując na szczegółowej punktacji za poszczególne pytania z rozwiązywanych testów.

Zobacz dokładnie, ile razy każdy z Twoich zdających opuszczał zakładkę, w której rozwiązywał swój test oraz na których pytaniach miało to miejsce.

Zapewnij rozwiązującym szczegółową informację zwrotną. Może ona zawierać przegląd całego testu lub poszczególnych pytań i odpowiedzi. Dzięki temu poznają oni swoje mocne oraz słabe strony.

Podgląd w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów

Monitoring na żywo to rewolucyjne rozwiązanie dające Ci pełną kontrolę nad procesem oceniania. Dzięki naszym funkcjonalnościom z łatwością zmienisz zebrane dane w skuteczne działania, oparte na rzetelnych ocenach.

Zarys ogólny ewaluacji oraz szczegółowe wyniki - wszystko dostępne w jednym miejscu

Korzystaj z łatwego wglądu we wszystkie dane z Twoich testów. Zobacz wyniki zdających, w tym cząstkowe i wielowymiarowe, a także oceny, wszystko ujęte w formie tabeli. Filtruj i kategoryzuj informacje, by te najważniejsze pojawiły się na pierwszym miejscu.

Nowa generacja wnikliwych analiz i wniosków

Zaawansowane statystyki oferowane przez Testportal to klucz do zrozumienia rozwiązujących, ich wiedzy i umiejętności, a także potrzeb.

Zobacz, ilu rozwiązujących otrzymało wynik pozwalający zaliczyć test. Oceniaj umiejętności i wiedzę swojej grupy i podejmuj decyzje odnośnie przyszłych działań oparte na faktach.

Wyniki dostępne w wygodnej formie histogramu pozwalają szybko ocenić ich rozkład, szczyt oraz symetrię.

Zobacz, ilu rozwiązujących otrzymało poszczególne oceny z zastosowanej przez Ciebie skali.

Średni czas odpowiedzi na pytania pozwala ocenić, które zagadnienia były najtrudniejsze. Mając te dane, z łatwością ustalisz mocne i słabe strony swojej grupy oraz poszczególnych rozwiązujących.

Średnia punktacja za pytanie pozwala na obserwację zagadnień, w których rozwiązujący mylili się najczęściej. Dzięki temu ustalisz, które z pytań były dla Twojej grupy najmniej zrozumiałe.

Zobacz jaki procent rozwiązujących w Twojej grupie wybrał każdą z odpowiedzi dostępnych w teście.

Obserwuj długoterminowe postępy rozwiązujących

Sięgnij poza wyniki pojedynczej ewaluacji. Analizuj testy online tych samych rozwiązujących na przestrzeni czasu, aby dokładnie monitorować osiągane przez nich postępy.

Nic nie umknie Twojej uwadze

Testportal to aż siedem różnorodnych opcji raportowania. Ta funkcjonalność pozwala Ci z łatwością eksportować i archiwizować dane, także poza naszą platformą.

Pełna miara sukcesu z nowoczesnym ocenianiem online

Odkryj wszystkie funkcjonalności Testportalu i zoptymalizuj zdalne ewaluacje. Na nasz koszt. Nie ma za co.

Bezpłatna rejestracja

Moc funkcjonalności

Pytanie 1
Pytanie 2