Blog

Ocenianie i informacje dla rozwiązujących

Jak uznać krótkie odpowiedzi za poprawne w rozwiązanym teście?

Podczas konfiguracji pytań krótkiej odpowiedzi wymagane jest wskazanie odpowiedzi, które będą uznawane za poprawne. Jeśli twórca testu pominął jedną z nich, może uwzględnić ją także podczas przeglądania rozwiązanych arkuszy testowych. Dzięki temu rozwiązujący, który podał prawidłową odpowiedź niewystępującą dotychczas w kluczu, może otrzymać punkty.

Dodatkowo, twórca testu może edytować klucz poprawnych odpowiedzi. Taka operacja sprawi, że dany wariant zostanie uznany za prawidłowy także w przypadku wszystkich pozostałych rozwiązujących.

Aby uznać krótką odpowiedź za poprawną w rozwiązanym teście:

  1. Przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a następnie wybierz zakładkę Przegląd arkuszy testowych lub Przegląd odpowiedzi.

  2. Następnie wejdź w pytanie i przy udzielonej odpowiedzi, wybierz opcję Oznacz jako poprawną.

  3. Pojawi się okienko z potwierdzeniem, w którym należy kliknąć opcję Oznacz jako poprawną. Przy nowo uznanej odpowiedzi pojawi się zielony znaczek.

Oznacz odpowiedź jako poprawną w przeglądzie arkuszy testowych

Uznawanie odpowiedzi za poprawną w Przeglądzie arkuszy testowych

Oznacz odpowiedź jako poprawną w przeglądzie odpowiedzi

Uznawanie odpowiedzi za poprawną w Przeglądzie odpowiedzi

Czy ten artykuł był przydatny?