Blog

Dostęp do testu

Jak udostępnić test?

Istnieje kilka sposobów na to, jak można udostępnić test rozwiązującym. Każdy z nich ma swoje atuty. Przedstawiamy je poniżej.

Czym jest Dostęp do testu?

Jako twórca testu masz możliwość określenia, w jaki sposób rozwiązujący będą mogli do niego przystąpić. W tym celu przejdź do zakładki Dostęp do testu, która znajduje się w menu Konfiguracja testu.

Dostęp do testu

Tak znajdziesz dostęp do testu

Dlaczego wybór rodzaju dostępu do testu jest ważny?

Jeżeli zależy Ci na przeprowadzeniu testu w bardziej restrykcyjnych warunkach, udostępnij test za pomocą indywidualnych kodów dostępu lub w Microsoft Teams.

 • Pierwszy typ dostępu wiąże się z przypisaniem kodów dostępu do poszczególnych adresów mailowych na liście rozwiązujących. Ogranicza to możliwość przystępowania do testu więcej razy niż wyznaczyłeś jako twórca testu.

 • Drugi sposób udostępnienia testu uniemożliwia przekazywanie go niepowołanym osobom. Rozwiązujący przystępuje do testu pod uwiarygodnionymi danymi, którymi zalogował się do zespołu w Microsoft Teams.

Kiedy potrzebujesz udostępnić test w łatwiejszy sposób albo w celach treningowo-ćwiczeniowych, do nauki czy w testach próbnych, polecamy przekazanie go uczestnikom za pomocą linku lub hasła grupowego. Możesz też skorzystać z opcji Link (trening/quiz).

Kanały dostępu do testu na Testportalu

Możesz wybrać jeden z dwóch kanałów dostępu:

 1. Przeglądarka internetowa, jeśli chcesz przekazać swój test do rozwiązania w karcie przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania. Możesz skorzystać z czterech typów dostępu: indywidualny kod, link, link (trening/quiz), hasło grupowe.

 2. Microsoft Teams, jeśli test będą rozwiązywały osoby należące do zespołu w MS Teams lub czata. Zostanie on dodany w zespole jako nowa karta.

Kanał dostępu

Kanały dostępu do testu

Typy dostępu do testu

W przeglądarce internetowej możesz udostępnić test na cztery sposoby.

Indywidualny kod dostępu

Przystąpienie do testu jest możliwe dla rozwiązujących, którzy posiadają unikatowy kod dostępu. Jest to sposób pozwalający zachować kontrolę nad tym, kto rozpoczyna test oraz ile razy.

Indywidualny kod dostępu

Indywidualny kod dostępu do testu

Kod dostępu możesz przekazać uczestnikom testu samodzielnie albo skorzystać z opcji mailowej, automatycznej wysyłki kodów dostępu. Kod jest przypisany do rozwiązującego, który może za jego pomocą rozwiązać test tyle razy, ile wynosi limit wyznaczony przez Ciebie jako twórcę testu.

Żeby udostępnić test za pomocą indywidualnych kodów, dodaj listę rozwiązujących w jeden z dwóch sposobów.

Adresy mailowe osób przystępujących do testu możesz wpisać samodzielnie w tabeli:

 1. W okienku "Liczba nowych zdających" umieść liczbę określającą, ilu rozwiązujących przystąpi do testu.

 2. Następnie użyj opcji Dodaj. W tabeli pojawią się wiersze, których liczba odpowiada wpisanej przez Ciebie liczbie rozwiązujących.

 3. W każdej linii, w kolumnie "E-mail" umieść adres mailowy.

Email rozwiązującego

Dodawanie adresów mailowych rozwiązujących

 • W kolumnie "Wyślij kod" możesz odznaczyć rozwiązujących, do których wysyłanie kodu ma być wstrzymane. Później możesz z powrotem ich zaznaczyć, jeśli z jakiegoś powodu chcesz wysłać do nich kody dostępu w innym czasie.

Wstrzymaj wysyłkę

Wstrzymanie wysyłki indywidualnych kodów dostępu

 • Ostatnia kolumna tabeli zawiera ikonę kosza. Pozwala ona na usunięcie rozwiązującego z tabeli.

Usuwanie rozwiązującego

Usuwanie rozwiązujących z tabeli

 • Następnie w polu "Liczba prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego" określ, ile razy każda osoba może podejść do testu.

Szybszym sposobem uzupełnienia listy rozwiązujących jest wczytanie listy zdających.

 1. Użyj opcji Wczytaj listę zdających.

 2. Pojawi się okienko, które umożliwi Ci wybór listy, którą dodałeś wcześniej w menu Listy zdających.

 3. Po wybraniu listy, wybierz opcję Wczytaj.

 4. W tabeli pojawią się adresy mailowe, które są zapisane na wybranej liście zdających.

Jeśli korzystasz z subdomeny, rozwiązujący mogą użyć indywidualnych kodów dostępu także na stronie subdomeny.

Więcej na temat list zdających dowiesz się tutaj.

Po uzupełnieniu tabeli adresami mailowym przystępujących do testu pamiętaj, aby zatwierdzić swoją konfigurację opcją Zapisz na dole ekranu.

Wczytaj listę rozwiązujących

Wczytywanie listy rozwiązujących

Link

Rozwiązujący może wejść do testu, jeśli otrzymał link. Korzystając z tego typu dostępu, możesz wybrać opcję dodatkowego uwierzytelnienia rozwiązujących. Wtedy każdy z nich podaje adres mailowy, na który otrzyma indywidualny kod dostępu. Dzięki temu zapobiegniesz używaniu danego adresu e-mail kilkukrotnie.

Pamiętaj, że link wysłany do rozwiązującego może on przekazać innym osobom. Taki rodzaj dostępu do testu nie gwarantuje zatem, że zdawać go będą wyłącznie osoby, którym udostępniłeś link.

Samodzielnie ustawiasz też liczbę rozwiązujących, którzy mogą przystąpić do testu.

Link

Udostępnienie testu linkiem

Link do testu generuje się automatycznie od razu, gdy wybierzesz Link jako typ dostępu do testu. Następnie:

 1. Zdefiniuj "Maksymalną liczbę rozwiązujących".

 2. Określ "Liczbę prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego".

 3. Skorzystaj z opcji Wymagaj uzyskania indywidualnego kodu dostępu do testu w celu uwiarygodnienia rozwiązującego, jeśli chcesz, aby uczestnicy testu wpisali na stronie startowej adres e-mail, pod który zostanie wysłany indywidualny kod. Zanim rozwiązujący przystąpi do pierwszego pytania, będzie musiał wpisać go na stronie startowej.

 4. Możesz też samodzielnie stworzyć treść e-mail, którą otrzymają uczestnicy testu. Wystarczy, że użyjesz opcji Dostosuj wiadomość z kodem dostępu.

 5. Po zredagowaniu treści e-maila, kliknij Zapisz.

 6. Na koniec wybierz Zapisz na dole ekranu Dostęp do testu.

 7. Aby udostępnić rozwiązującym test za pomocą linka, wystarczy go skopiować i przekazać uczestnikom na przykład mailowo, na czacie lub inną drogą, którą komunikujesz się z nimi.

Link (trening/quiz)

Ten typ dostępu umożliwia przystąpienie do testu dowolną liczbę razy. Strona startowa nie umożliwia podania danych osobowych. Wyniki uzyskane przez rozwiązujących nie zapisują się.

Żeby skorzystać z tego rodzaju dostępu do testu, wystarczy skopiować i przekazać rozwiązującym link do testu.

Hasło grupowe

Jeśli chcesz wybrać ten typ dostępu do testu, niezbędne będzie posiadanie subdomeny. Opcja subdomeny jest dostępna w planach biznesowych PRO, MAX i MAX Dedykowany oraz edukacyjnych EDU Bezpłatne, EDU Indywidualne, EDU Szkoła i EDU Uczelnia. Ustawienia subdomeny znajdziesz w menu Zarządzaj kontem, w zakładce Subdomena. Gdy skonfigurujesz subdomenę, rozwiązujący będą przystępować do testu, podając hasło na stronie subdomeny. Jeśli jako typ dostępu wybrałeś indywidualne kody, to rozwiązujący po otrzymaniu ich mailem, mogą użyć ich także w polu na stronie subdomeny.

Ustawienie maksymalnej liczby rozwiązań testu pozwoli Ci na określenie, ile razy test może być rozwiązany łącznie przez wszystkich rozwiązujących. W tym samym czasie możesz mieć aktywnych kilka testów na swojej subdomenie. Wpisanie przez uczestników testu hasła, które zdefiniowałeś, kieruje ich do właściwego testu. Ten typ dostępu nie zabezpiecza przed wielokrotnym przystąpieniem do testu, ani przed dołączeniem do niego niepowołanych osób. Identyfikacja rozwiązujących może okazać się niemożliwa.

Hasło grupowe

Dostęp do testu za pomocą hasła grupowego

Jeśli Twój test ma być dostępny dla rozwiązujących pod adresem subdomeny, wykonaj poniższe kroki:

 1. Utwórz hasło grupowe.

 2. Zdefiniuj "Maksymalną liczbę rozwiązujących".

 3. Określ "Liczbę prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego".

 4. Na koniec konfiguracji wybierz Zapisz na dole ekranu Dostęp do testu.

 5. Przekaż uczestnikom testu adres swojej subdomeny oraz hasło grupowe do testu.

Microsoft Teams

Polecamy udostępnianie testów w karcie w Microsoft Teams. Test będą mogły rozwiązać tylko osoby należące w Microsoft Teams do zespołu lub czata, któremu udostępniasz test. Liczbę prób dla każdego rozwiązującego ustawiasz samodzielnie.

Osoby przystąpią do testu pod takimi danymi, jakimi zalogowały się do zespołu w MS Teams. Ten sposób udostępniania testu chroni przed przekazywaniem testu niepowołanym osobom. Jest tak samo restrykcyjny jak indywidualne kody dostępu. Dodatkowo rozwiązujący identyfikowani są swoimi podstawowymi danymi osobowymi dzięki integracji z Azure Active Directory. Są to imię, nazwisko oraz adres e-mail. Danych tych nie można zmienić.

Aby dowiedzieć się, jak udostępnić test w MS Teams, sprawdź tutaj.

Pamiętaj, po wybraniu typu dostępu do testu, zapisz zmiany wprowadzone w zakładce Dostęp do testu, używając Zapisz.

Czy potrzebuję konta, aby rozwiązać test na Testportalu?

Posiadanie konta NIE jest potrzebne do rozwiązywania testów.

W zależności od rodzaju dostępu do testu (który określa jego twórca) musisz mieć link, indywidualny kod dostępu lub hasło grupowe. Istnieje również możliwość podejścia do testu jako członek zespołu w Microsoft Teams.

Kto powinien zarejestrować konto na Testportalu?

Rejestracja konta jest wymagana jedynie w przypadku, gdy chcesz zacząć tworzyć oraz udostępniać własne testy rozwiązującym.

Ile osób może rozwiązywać jeden test równocześnie?

Na platformie Testportal jeden test równocześnie może rozwiązywać maksymalnie 1000 osób.

Jeśli korzystasz z planów biznesowych Standard i PRO lub edukacyjnego EDU, liczba osób równocześnie rozwiązujących Twoje testy nie może przekroczyć Twojego limitu zebranych wyników. Dla konta Standard wynosi on 30 wyników miesięcznie, a dla konta PRO 300 wyników miesięcznie.

Jeżeli w Twoim teście ma wziąć udział więcej niż 1000 osób jednocześnie, prosimy o napisanie do nas wiadomości w formularzu kontaktowym lub na adres kontakt@testportal.pl.

Jakie dane osobowe są wymagane przed rozpoczęciem testu?

To Ty, jako twórca testu decydujesz, których danych osobowych wymagasz od rozwiązujących. Możesz je wybrać w dowolny sposób, w zależności od swoich potrzeb.

Strona startowa testu i formularz wstępny

Stronę startową testu znajdziesz w sekcji Konfiguracja testu. Strona startowa testu to nic innego, jak obszar, w którym możesz stworzyć instrukcję dla zdających oraz jednocześnie formularz wstępny. To właśnie ten drugi będzie umożliwiał Ci uzyskanie potrzebnych danych od Twoich rozwiązujących.

Możesz zdecydować, jakie informacje są dla Ciebie ważne i których oczekujesz. Pamiętaj, że każde pole, które dodasz, będzie obligowało rozwiązującego do podania odpowiednich danych. Będzie to warunek konieczny przystąpienia do testu.

Możesz wykorzystać gotowe pola podstawowe (Imię, Nazwisko), dodać kolejne ze stworzonej przez nas puli (np. adres e-mail, miasto, kod pocztowy) lub stworzyć własne pola niestandardowe (w tym celu wybierz Zarządzaj polami niestandardowymi).

Zachęcamy też do zapoznania się z procedurami gromadzenia informacji, które są dostępne na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.

Jak udostępnić test w karcie Microsoft Teams?

Dzięki możliwości korzystania z Testportalu w Microsoft Teams, może on stać się Twoim kompletnym i wiarygodnym narzędziem do nauczania, szkoleń i sprawdzania wiedzy w formie online.

Dodawanie testu w Microsoft Teams - krok po kroku

Dowiedz się, jak w kilku krokach udostępnić test w karcie Microsoft Teams.

Jak dodać aplikację Testportal w Microsoft Teams?

Dodanie aplikacji Testportal w Teams pozwoli na przygotowanie i udostępnienie testu w MS Teams.

 1. Zaloguj się na swoje konto w Microsoft Teams.

 2. W menu po lewej stronie kliknij ikonę trzech kropek. Wyświetli Ci się okienko umożliwiające wyszukanie aplikacji Testportal. W polu Znajdź aplikację wpisz nazwę „Testportal”.

 3. Możesz też skorzystać z ikonki Aplikacje. W oknie z aplikacjami wpisz nazwę “Testportal” w polu Przeszukaj wszystkie aplikacje.

 4. Po pojawieniu się wyników wyszukiwania, kliknij ikonę Testportalu.

 5. Aplikacja "Testportal" pojawi się na Twoim ekranie w Microsoft Teams.

Jak przekazać test rozwiązującym w MS Teams?

Po aktywowaniu testu, udostępnij go wybranej grupie poprzez dodanie w Teams zakładki z testem.

 1. W menu po lewej stronie w MS Teams wybierz opcję Zespoły.

 2. Kliknij ikonę plusa na górnym pasku zespołu.

 3. W okienku Dodaj kartę wybierz aplikację „Testportal”.

 4. Kolejne okienko będzie zawierało nazwy testów. Wybierz test, który chcesz udostępnić zespołowi.

 5. Zatwierdź wybór przyciskiem Zapisz.

Jak dodać test w MS Teams

Dodawanie testu w karcie MS Teams

Rozwiązujący otrzymają w zakładce Wpisy powiadomienie, że pojawił się nowy test do rozwiązania. Po kliknięciu w nie, zostaną przekierowani na stronę startową testu. Po zapoznaniu się z informacjami na stronie, mogą rozpocząć rozwiązywanie testu.

O innych typach dostępu do testu przeczytasz tutaj.

Czy ten artykuł był przydatny?