Cennik

Dostęp do testu

Podsumowanie

 1. Dostęp do testu online na Testportalu to sposób, w jaki rozwiązujący dostają się na jego stronę startową. Metody dostępu różnią się między innymi oferowanym poziomem bezpieczeństwa i wiarygodności wyników testu.

 2. Wśród różnych metod udostępniania testów znajduje się rekomendowany przez nas dostęp w aplikacji Testportal dla Microsoft Teams oraz tryb treningowy, przydatny podczas przygotowań do ważnych egzaminów.

 3. Testportal oferuje przyjazny dla zdających mechanizm testów online. Aby przystąpić do nich, rozwiązujący nie muszą zakładać na platformie własnych kont.

 4. Do testu online na Testportalu podejść może jednocześnie do 1000 rozwiązujących. Jest też możliwa organizacja zdalnych sprawdzianów dla większej liczby osób, po uprzednim kontakcie z działem Obsługi Klienta.

 5. Strona startowa testu online umożliwia organizatorom zbieranie od rozwiązujących różnego rodzaju danych osobowych i zgód.

Jak udostępnić test online?

Jest kilka sposobów na to, jak udostępnić testy online rozwiązującym. Każdy z nich ma swoje atuty. Przedstawiamy je wszystkie poniżej.

Co to jest dostęp do testu?

Jako twórca testu masz możliwość określenia, w jaki sposób rozwiązujący będą mogli do niego przystąpić. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Dostęp do testu, która znajduje się w menu Konfiguracja testu.

Dostęp do testu

Tak znajdziesz dostęp do testu

Dlaczego wybór rodzaju dostępu do testu jest ważny?

Jeżeli zależy Ci na przeprowadzeniu testu w bardziej restrykcyjnych warunkach, udostępnij test za pomocą indywidualnych kodów dostępu lub w Microsoft Teams.

 • Pierwszy typ dostępu polega na przypisaniu kodów dostępu do poszczególnych adresów mailowych na liście rozwiązujących. Ogranicza to możliwość przystępowania do testu więcej razy niż wyznacza twórca testu.

 • Drugi sposób zaś uniemożliwia przekazywanie go niepowołanym osobom. Rozwiązujący przystępuje do testu pod uwiarygodnionymi danymi, którymi zalogował się do zespołu w Microsoft Teams.

Kiedy chcesz udostępniać testy w łatwiejszy sposób do ćwiczeń, nauki czy w testach próbnych, polecamy przekazanie ich uczestnikom za pomocą linku lub hasła grupowego. Możesz też skorzystać z opcji Link (trening/quiz).

Kanały dostępu do testu na Testportalu

Możesz wybrać jeden z dwóch dostępnych kanałów dostępu:

 1. Przeglądarka internetowa, jeśli chcesz przekazać swój test do rozwiązania w karcie przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Rozwiązujący nie muszą instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Możesz skorzystać z czterech typów dostępu: indywidualny kod, link, link (trening/quiz), hasło grupowe.

 2. Microsoft Teams, jeśli test będą rozwiązywały osoby należące do zespołu w MS Teams lub czata. Zostanie on dodany w zespole jako nowa karta.

Kanał dostępu

Kanały dostępu do testu

Typy dostępu do testu online

W przeglądarce internetowej możesz udostępnić test na cztery sposoby.

Indywidualny kod dostępu

Przystąpić do testu mogą rozwiązujący, którzy posiadają unikatowy kod dostępu. Ten sposób pozwala zachować kontrolę nad tym, kto rozpoczyna test oraz ile razy.

Indywidualny kod dostępu

Indywidualny kod dostępu do testu

Kod dostępu możesz przekazać uczestnikom testu samodzielnie albo skorzystać z opcji automatycznej wysyłki kodów dostępu przez mail. Kod jest przypisany do rozwiązującego, który może za jego pomocą rozwiązać test tyle razy, ile wynosi limit wyznaczony przez Ciebie.

Żeby udostępnić test za pomocą indywidualnych kodów, dodaj listę rozwiązujących na jeden z dwóch sposobów.

Adresy mailowe osób przystępujących do testu możesz wpisać samodzielnie w tabeli:

 1. W okienku "Liczba nowych zdających" określ, ilu rozwiązujących przystąpi do testu.

 2. Następnie użyj opcji Dodaj. W tabeli pojawią się wiersze, których liczba odpowiada wpisanej przez Ciebie liczbie rozwiązujących.

 3. W każdej linii, w kolumnie "E-mail" umieść adres mailowy.

Email rozwiązującego

Dodawanie adresów mailowych rozwiązujących

 • W kolumnie "Wyślij kod" możesz odznaczyć rozwiązujących, do których wysyłanie kodu ma być tymczasowo wstrzymane. W każdej chwili możesz ponownie ich zaznaczyć, jeśli z jakiegoś powodu będziesz chcieć wysłać do nich kody dostępu.

Wstrzymaj wysyłkę

Wstrzymanie wysyłki indywidualnych kodów dostępu

 • Ostatnia kolumna tabeli zawiera ikonę kosza. Pozwala ona na usunięcie rozwiązującego z tabeli.

Usuwanie rozwiązującego

Usuwanie rozwiązujących z tabeli

 • Następnie w polu "Liczba prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego" określ, ile razy każda osoba może podejść do testu.

Szybszym sposobem uzupełnienia listy rozwiązujących jest wczytanie listy rozwiązujących.

 1. Użyj opcji Wczytaj listę rozwiązujących.

 2. Pojawi się okienko, które umożliwi Ci wybór listy, którą dodałeś wcześniej w menu Listy rozwiązujących.

 3. Po wybraniu listy wybierz opcję Wczytaj.

 4. W tabeli pojawią się adresy mailowe, które są zapisane na wybranej liście rozwiązujących.

Jeśli korzystasz z subdomeny, rozwiązujący mogą użyć indywidualnych kodów dostępu także na stronie subdomeny.

Przeczytaj też więcej na temat tego, jak stworzyć listę rozwiązujących.

Po uzupełnieniu tabeli adresami mailowym przystępujących do testu zatwierdź swoją konfigurację przyciskiem Zapisz na dole ekranu.

Wczytaj listę rozwiązujących

Wczytywanie listy rozwiązujących

Kiedy rozwiązujący otrzymają e-maile z kodami dostępu do testu?

Testportal automatycznie wysyła kody do rozwiązujących po kliknięciu Aktywuj test. Jeśli korzystasz z opcji Zaplanuj test (użyta metoda aktywacji testu to "Udostępnię test w określonym przedziale czasowym"), rozwiązujący otrzymają wiadomości z kodami w zaplanowanym czasie aktywacji testu.

Jak wysłać indywidualne kody dostępu do testu przed jego uruchomieniem?

Jeśli chcesz wysłać kody dostępu wcześniej, przed uruchomieniem testu, możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Po zakończeniu i sprawdzeniu konfiguracji testu przejdź do zakładki Ustawienia czasu.

 2. W sekcji "Opcje uruchomienia testu" wybierz "Udostępnię test w określonym przedziale czasowym" i uzupełnij daty aktywacji testu oraz zamknięcia dostępu do niego.

 3. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Dokładnie sprawdź wszystkie ustawienia testu i kliknij żółty przycisk Zaplanuj test.

 5. Wróć do zakładki Dostęp do testu.

 6. W lewym górnym rogu tabeli kliknij w polu białego kwadratu, żeby zaznaczyć adresy e-mail wszystkich rozwiązujących.

  Możesz też kliknąć w biały kwadrat przy wybranych osobach, jeśli nie wszyscy od razu mają otrzymać wiadomości z kodami dostępu.

 7. Użyj opcji Wyślij kody dostępu, która znajduje się pod tabelą rozwiązujących.
  W tym momencie indywidualne kody dostępu zostaną przesłane na skrzynki e-mail rozwiązujących.

W każdej chwili na ekranie w widoku Dostęp do testu możesz dodawać nowe adresy e-mail, żeby wysłać indywidualne kody dostępu do nowych rozwiązujących.

Link

Rozwiązujący może wejść do testu, jeśli otrzymał do niego link. Korzystając z tego typu dostępu, możesz wybrać opcję dodatkowego uwierzytelnienia rozwiązujących. W takiej sytuacji każdy z nich podaje adres mailowy, na który otrzyma indywidualny kod dostępu. Dzięki temu zapobiegasz używaniu danego adresu e-mail kilkukrotnie.

Pamiętaj, że link wysłany do rozwiązujących mogą oni przekazywać innym osobom. Taki rodzaj dostępu do testu nie gwarantuje więc, że zdawać go będą wyłącznie osoby, którym udostępniłeś link.

Samodzielnie ustawiasz też liczbę rozwiązujących, którzy mogą przystąpić do testu.

Link

Udostępnienie testu linkiem

Link do testu generuje się automatycznie, gdy wybierzesz Link jako typ dostępu do testu.

Aby kontynuować z tym rodzajem dostępu:

 1. Zdefiniuj "Maksymalną liczbę rozwiązujących".

 2. Określ "Liczbę prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego".

 3. Skorzystaj z opcji Wymagaj uzyskania indywidualnego kodu dostępu do testu w celu uwiarygodnienia rozwiązującego, jeśli chcesz, aby uczestnicy testu wpisali na stronie startowej adresy e-mail, pod które zostaną wysłane indywidualne kod. Zanim przystąpią oni do zdawania, będą musieli wpisać ten kod na stronie startowej.

 4. Możesz też samodzielnie stworzyć treść e-maila, który otrzymają uczestnicy testu. W tym celu użyj opcji Dostosuj wiadomość z kodem dostępu.

 5. Po zredagowaniu treści e-maila kliknij Zapisz.

 6. Na koniec wybierz przycisk Zapisz na dole ekranu Dostęp do testu.

 7. Aby udostępnić rozwiązującym test za pomocą linka, wystarczy go skopiować i przekazać uczestnikom na przykład mailowo, na czacie lub inną drogą, którą komunikujesz się z nimi.

Link (trening/quiz)

Ten typ dostępu umożliwia rozpoczęcie testu dowolną liczbę razy. Strona startowa nie umożliwia podania danych osobowych. Wyniki uzyskane przez rozwiązujących nie są zapisywane.

Żeby skorzystać z tego rodzaju dostępu do testu, wystarczy skopiować i przekazać rozwiązującym link do testu.

Hasło grupowe

Jeśli chcesz wybrać ten typ dostępu do testu, musisz posiadać subdomenę w Testportalu. Opcja subdomeny jest dostępna w planach biznesowych PRO, MAX i MAX Dedykowany oraz edukacyjnych EDU Bezpłatne, EDU Indywidualne, EDU Szkoła i EDU Uczelnia. Ustawienia subdomeny znajdziesz w menu Zarządzaj kontem, w zakładce Subdomena. Gdy skonfigurujesz subdomenę, rozwiązujący będą przystępować do testu, podając hasło na stronie subdomeny. Jeśli jako typ dostępu wybrałeś indywidualne kody, rozwiązujący po otrzymaniu ich mailem mogą użyć ich także w polu na stronie subdomeny.

Ustawienie maksymalnej liczby rozwiązań testu pozwala na określenie, ile razy test może być rozwiązany łącznie przez wszystkich rozwiązujących. Możesz mieć kilka aktywnych testów na swojej subdomenie jednocześnie. Wpisanie przez uczestników testu hasła, które zdefiniowałeś, kieruje ich do właściwego testu.

Ten typ dostępu nie zabezpiecza przed wielokrotnym przystąpieniem do testu, ani przed dołączeniem do niego niepowołanych osób. Identyfikacja rozwiązujących może być niemożliwa.

Hasło grupowe

Dostęp do testu za pomocą hasła grupowego

Jeśli Twój test ma być dostępny dla rozwiązujących pod adresem subdomeny, wykonaj poniższe kroki:

 1. Utwórz hasło grupowe.

 2. Zdefiniuj "Maksymalną liczbę rozwiązujących".

 3. Określ "Liczbę prób rozwiązania testu przez jednego rozwiązującego".

 4. Na koniec konfiguracji wybierz Zapisz na dole ekranu Dostęp do testu.

 5. Przekaż uczestnikom testu adres swojej subdomeny oraz hasło grupowe do testu.

Microsoft Teams

Polecamy udostępnianie testów w karcie w Microsoft Teams. Test będą mogły rozwiązać wtedy tylko osoby należące w Microsoft Teams do zespołu lub czata, któremu udostępniasz test. Liczbę prób dla każdego rozwiązującego ustawiasz samodzielnie.

Osoby te przystąpią do testu używając takich samych danych, jakimi zalogowały się do zespołu w Microsoft Teams. Ten sposób udostępniania testu chroni przed przekazywaniem go niepowołanym osobom. Jest on tak samo bezpieczny jak indywidualne kody dostępu. Dodatkowo rozwiązujący identyfikowani są swoimi podstawowymi danymi osobowymi dzięki integracji z Azure Active Directory. Te dane to imię, nazwisko oraz adres e-mail i nie można ich zmienić.

Przeczytaj następną część tego artykułu, by dowiedzieć się, jak udostępnić test w karcie MS Teams.

Pamiętaj też, aby po wybraniu typu dostępu do testu, zapisać zmiany wprowadzone w zakładce Dostęp do testu, klikając przycisk Zapisz.

Jak udostępnić test w karcie Microsoft Teams?

Testportal w Microsoft Teams to kompletne i wiarygodne narzędzie do nauczania, szkoleń oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności online.

Dodawanie testu w Microsoft Teams - krok po kroku

Poniżej dowiesz się, jak w kilku krokach udostępnić test online w karcie Microsoft Teams.

Jak dodać aplikację Testportal w Microsoft Teams?

Dodanie Testportal w Microsoft Teams pozwoli Ci na przygotowywanie i udostępnianie testów w tej aplikacji.

 1. Zaloguj się na swoje konto w Microsoft Teams.

 2. W menu po lewej stronie kliknij ikonę trzech kropek. Wyświetli Ci się okienko wyszukiwania. W polu Znajdź aplikację wpisz „Testportal”.

 3. Możesz też skorzystać z ikonki Aplikacje. W oknie z aplikacjami wpisz “Testportal” w polu Przeszukaj wszystkie aplikacje.

 4. Po pojawieniu się wyników wyszukiwania, kliknij ikonę Testportalu.

 5. Aplikacja "Testportal" pojawi się na Twoim ekranie w Microsoft Teams.

Jak przekazać test rozwiązującym w MS Teams?

Po aktywowaniu testu, udostępnij go wybranej grupie poprzez dodanie w Teams zakładki z testem.

 1. W menu po lewej stronie w MS Teams wybierz opcję Zespoły.

 2. Kliknij ikonę plusa na górnym pasku zespołu.

 3. W okienku Dodaj kartę wybierz aplikację „Testportal”.

 4. Kolejne okienko będzie zawierało nazwy testów. Wybierz test, który chcesz udostępnić zespołowi.

 5. Zatwierdź wybór przyciskiem Zapisz.

Jak dodać test w MS Teams

Dodawanie testu w karcie MS Teams

Rozwiązujący otrzymają w zakładce Wpisy powiadomienie o nowym teście do rozwiązania. Po kliknięciu w nie, zostaną przekierowani na stronę startową testu. Kiedy zapoznają się z informacjami na stronie, będą mogli rozpocząć rozwiązywanie testu.

Czy potrzebuję konta, aby rozwiązać test na Testportalu?

Posiadanie konta NIE jest potrzebne do rozwiązywania testów.

W zależności od rodzaju dostępu do testu (który określa jego twórca) musisz mieć link, indywidualny kod dostępu lub hasło grupowe. Istnieje też możliwość podejścia do testu jako członek zespołu w Microsoft Teams.

Kto powinien zarejestrować konto na Testportalu?

Rejestracja konta jest wymagana jedynie w przypadku, gdy chcesz zacząć tworzyć oraz udostępniać własne testy rozwiązującym.

Ile osób może rozwiązywać jeden test równocześnie?

Na Testportalu jeden test online może rozwiązywać równocześnie do 1000 osób.

Jeśli używasz planów biznesowych Standard i PRO lub edukacyjnego EDU, liczba równocześnie rozwiązujących nie może przekroczyć Twojego limitu zebranych wyników. Dla konta Standard wynosi on 30, a dla konta PRO 300 wyników miesięcznie.

Jeżeli w Twoim teście ma wziąć udział więcej niż 1000 osób jednocześnie, napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@testportal.pl, a przygotujemy dla Ciebie taką możliwość.

Jakie dane osobowe są wymagane przed rozpoczęciem testu?

To Ty, jako twórca testu decydujesz, których danych osobowych wymagasz od swoich rozwiązujących. Możesz je wybrać w dowolny sposób, w zależności od potrzeb.

Strona startowa testu i formularz wstępny

Stronę startową testu znajdziesz w sekcji Konfiguracja testu. Strona startowa testu to obszar, w którym możesz stworzyć instrukcję dla rozwiązujących i jednocześnie formularz wstępny. Ten drugi umożliwi Ci uzyskanie potrzebnych danych od osób przystępujących do testu.

Możesz zdecydować, jakie informacje chcesz pozyskać. Pamiętaj, że każde pole, które dodasz, będzie obligowało rozwiązującego do wpisania odpowiednich danych. Będzie to warunek konieczny przystąpienia do testu.

Możesz wykorzystać gotowe pola podstawowe (Imię, Nazwisko), dodać kolejne ze stworzonej przez nas puli (np. adres e-mail, miasto, kod pocztowy) lub stworzyć własne pola niestandardowe (w tym celu wybierz Zarządzaj polami niestandardowymi).

Zachęcamy też do zapoznania się z procedurami gromadzenia informacji, które są dostępne na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.

Czy ten artykuł był przydatny?