Cennik

Technologia Uczciwy Rozwiązujący

Czym jest i jak działa Technologia Uczciwy Rozwiązujący?

W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu możliwe jest aktywowanie mechanizmu kontrolującego kartę przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Ten mechanizm to Uczciwy Rozwiązujący.

Dzięki Uczciwemu Rozwiązującemu każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji na innej stronie lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników.

Jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie. Możliwość dalszego zdawania testu może także zostać zablokowana po przekroczeniu określonej liczby ostrzeżeń. Jeśli skorzystasz z tej opcji, otrzymasz również dane nieuczciwych rozwiązujących.

Jak przeprowadzić test online z użyciem nieinwazyjnego proktoringu?

Aby ustawić działanie Technologii Uczciwy Rozwiązujący w swoim teście, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. W menu Konfiguracja testu wybierz zakładkę Dostęp do testu.

  2. W dolnej części ekranu znajdziesz sekcję "Technologia Uczciwy Rozwiązujący".

  3. Wybierz jedną z opcji: Włącz tylko ostrzeżenia albo Włącz ostrzeżenia i blokadę testu.

    Opcja Włącz tylko ostrzeżenia spowoduje, że rozwiązujący opuszczając test zobaczy ostrzeżenie o opuszczeniu karty z testem.

    Opcja Włącz ostrzeżenia i blokadę testu pozwala na ustawienie dozwolonej liczby opuszczeń testu, wpisując ją w oknie "Maksymalna liczba dozwolonych opuszczeń testu". Po jej przekroczeniu test zablokuje się do dalszego rozwiązywania. Rozwiązujący nie będzie mógł do niego wrócić.

  4. Wybrane ustawienia zatwierdź zielonym przyciskiem Zapisz znajdującym się na dole ekranu.

Uczciwy Rozwiązujący

Tak skonfigurujesz Technologię Uczciwy Rozwiązujący

Mechanizm działa także w przypadku testów udostępnianych w Microsoft Teams.

Przypadkowe opuszczenia testu

Jeżeli Technologia Uczciwy Rozwiązujący jest włączona, osoba zdająca test będzie o tym poinformowana poprzez komunikat wyświetlany na stronie startowej testu. Mówi on, aby skupić się tylko na teście, wyłączyć programy działające w tle oraz wyciszyć powiadomienia systemowe.

Pomimo to, może zdarzyć się, że rozwiązujący opuści test przypadkowo. Może to nastąpić, np. poprzez wyciszenie głośności, niecelowe kliknięcie poza obszarem testu lub użycie przycisku systemowego na klawiaturze, który aktywuje pasek zadań. Podczas rozwiązywania testu na urządzeniu mobilnym przyczyną może być także przychodzące połączenie telefoniczne lub otworzenie powiadomienia z innej aplikacji.

Testportal oferuje wiele mechanizmów gwarantujących wiarygodność uzyskiwanych rezultatów. Możesz przeczytać o nich w naszym przewodniku.

Czy ten artykuł był przydatny?