Cennik

Jak zagwarantować wiarygodność testów online na platformie Testportal?

Podsumowanie

Najważniejsze mechanizmy zapewnienia wiarygodności wyników na Testportalu to:

 1. Restrykcyjne ograniczenia czasowe.

 2. Bezpieczne udostępnianie testów przez kody dostępu lub dedykowaną aplikację Microsoft Teams.

 3. Umożliwienie zdawania testów wszystkim rozwiązującym w tym samym, krótkim czasie.

 4. Losowa kolejność pytań i odpowiedzi. Podzbiory pytań i budowanie testów przy ich pomocy.

 5. Blokada powrotu do poprzednich pytań.

 6. Skuteczny, nieinwazyjny proktoring rozwiązujących dzięki Technologii Uczciwy Rozwiązujący.

 7. Testportal współpracuje też z platformami wideokonferencyjnymi. Przy ich pomocy, korzystając z podglądu kamer osób rozwiązujących test, możesz uzyskać bezpieczeństwo podobne do tego podczas testów stacjonarnych.

Dlaczego wiarygodność testów online i ich wyników jest tak ważna?

Mechanizmy wiarygodności wyników na Testportalu pomagają uzyskać warunki do uczciwego i rzetelnego przeprowadzania zdalnych quizów, testów oraz egzaminów. Pomagają wyeliminować ściąganie i sprawiają, że uzyskane wyniki odzwierciedlają wiedzę i umiejętności zdających.

Mechanizmy gwarantujące wiarygodność testów

Wiarygodne wyniki to takie, które obrazują rzeczywisty poziom wiedzy i umiejętności rozwiązujących. Negatywny wpływ na wiarygodność ma na przykład ściąganie, dlatego Testportal oferuje szereg narzędzi, dzięki którym łatwo jest poradzić sobie z tym problemem.

Ustawienia czasu testu online zwiększające wiarygodność wyników

Masz pełną kontrolę nad tym, kiedy rozwiązujący mogą rozpocząć zdawanie testów i ile czasu mają na ich zakończenie oraz na odpowiedź na każde pytanie. Możesz ustawić termin dezaktywacji testu, który jest ostateczną datą, kiedy można zacząć go zdawać. Opcje te znajdziesz w Ustawieniach czasu, w menu Konfiguracja testu.

W Testportalu czas trwania testu mierzony jest po stronie serwera, przez co oszukanie zegara jest praktycznie niemożliwe.

Decydując o ustawieniach czasu, weź pod uwagę stworzone przez siebie pytania oraz ich trudność. Im mniej czasu dasz rozwiązującym na znalezienie każdej prawidłowej odpowiedzi, tym bardziej wiarygodne będą uzyskane wyniki.

Koniecznie przeczytaj artykuł o tym, jak ustawić czas aktywności testu na Testportalu.

Jak zwiększyć wiarygodność testów online przez udostępnianie ich wszystkim rozwiązującym w tym samym, krótkim czasie?

Wprowadzenie okna czasowego i ograniczenie wszystkim rozwiązującym czasu na rozwiązanie testu to dobre metody zapobiegania ściąganiu.

Na wiarygodność wyników pozytywnie wpłynie też skrócenie okna czasowego, w którym rozwiązujący mogą przystąpić do testu oraz wymuszenie równoczesnego rozpoczęcia zdawania przez wszystkich.

Połącz te metody z losową kolejnością pytań i odpowiedzi, limitami czasu, blokadą nawigacji między pytaniami, a także Technologią Uczciwy Rozwiązujący, by uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa testu.

Udostępnienie testu online: indywidualny kod dostępu lub dedykowana aplikacja Testportal w Microsoft Teams

Jeśli udostępnisz test przy pomocy indywidualnych kodów dostępu oraz przez Microsoft Teams, tylko rozwiązujący, którzy otrzymali kody oraz osoby z Twojego zespołu (lub czatu) będą mogły do niego przystąpić. Ten sposób daje kontrolę nad tym, kto rozwiązuje test oraz ile razy może to zrobić.

Indywidualne kody oraz aplikacja w Microsoft Teams to nie tylko świetne metody ograniczania dostępu. Testportal daje też możliwość ustalenia maksymalnej liczby podejść do testu dla osoby, niezależnie od używanej przez nią przeglądarki.

Przeczytaj więcej o tym, jak dostęp do testu wygląda w Testportalu i jak zapewnić wysoką wiarygodność i bezpieczeństwo oceniania online.

Losowanie kolejności pytań i odpowiedzi. Podzbiory pytań i tworzenie z nich testów.

Korzystając z dostępnego w Testportalu mechanizmu randomizacji możesz sprawić, że ściąganie na testach będzie niezwykle trudne. Znajdziesz go w zakładce Zestawy testowe w menu Ustawienia testu. Włączenie losowania kolejności pytań i odpowiedzi powoduje, że zestawy testowe tworzone są w momencie rozpoczęcia testu, na podstawie zapisanych przez Ciebie ustawień.

Jeśli więc tworzysz na przykład złożony test kompetencji językowych, możesz za pomocą kategorii pogrupować osobno pytania dotyczące słownictwa, gramatyki lub zrozumienia tekstu czytanego. Nasza platforma zaś może wylosować określoną liczbę pytań z każdej kategorii i stworzyć różne zestawy testowe dla każdego rozwiązującego. W takim przypadku odpowiedzi w pytaniach także pojawią się w losowej kolejności.

Możesz utworzyć rozległą bazę pytań i z niej wybierać materiał do każdego z testów. Dzięki mechanizmowi losowania im więcej masz takich pytań, tym wyższą osiągniesz niezawodność wyników.

Blokada powrotu do wcześniejszych pytań

W zależności od wybranego typu testu masz możliwość wyłączenia możliwości odpowiadania na pytania w dowolnej kolejności. Rozwiązujący będą wtedy mogli zdawać test wyłącznie w założonej przez Ciebie kolejności. Tę opcję znajdziesz w zakładce Ustawienia czasu, w menu Konfiguracja testu, na dole strony. Wymusza ona udzielenie odpowiedzi na pytania w kolejności, w jakiej są wyświetlane rozwiązującym.

Będzie to też ustawienie domyślne, jeśli włączysz limit czasu na każde z pytań.

Nieinwazyjny proktoring testów online z Technologią Uczciwy Rozwiązujący

Technologia Uczciwy Rozwiązujący pozwala wykryć próby opuszczenia zakładki, w której rozwiązywany jest test. Działa ona zarówno w przeglądarkach, jak i w Microsoft Teams. Każda próba jest rejestrowana przez system.

Poza monitoringiem w czasie rzeczywistym twórca testu dostaje też powiadomienia o każdym rozwiązującym, który opuścił zakładkę testu. Testportal może też automatycznie zakończyć test osoby, której liczba prób ściągania przekroczyła limit zapisany w ustawieniach.

Dowiedz się więcej o tym, czym jest i jak działa Technologia Uczciwy Rozwiązujący i zwiększ wiarygodność wyników Twoich testów online.

Na Testportalu znaleźć możesz jeszcze więcej funkcji zwiększających bezpieczeństwo testów. Twórca testu lub upoważnione osoby mogą także obserwować obraz z kamer rozwiązujących w czasie rzeczywistym. Zapewnia to poziom bezpieczeństwa podobny do tradycyjnych egzaminów stacjonarnych.

Polecamy korzystanie z tej funkcjonalności w dedykowanej aplikacji Testportal dla Microsoft Teams, ale działa ona także z innymi programami do wideokonferencji.

Pragniemy, by Testportal był łatwy w użyciu, bez dodatkowych programów zewnętrznych. Przyjazność dla użytkownika ma jednak swoją cenę. Nie mamy na przykład żadnego wpływu na to, czy i jakie oprogramowanie wspierające ściąganie zainstalują rozwiązujący i jak przy jego pomocy będą wpływać na test online.

Dlatego właśnie zalecamy, by poza korzystaniem z Technologii Uczciwy Rozwiązujący, używać do zapobiegania ściąganiu także samej struktury testu. Randomizacja pytań, limity czasu i kontrolowany dostęp mogą dodatkowo zwiększyć wiarygodność wyników. Dzięki temu rozwiązujący po prostu nie będą mieli czasu na ściąganie.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący to dodatkowe zabezpieczenie i odstraszacz. Razem z innymi oferowanymi natywnymi mechanizmami Testportalu zwiększa bezpieczeństwo w wyjątkowo niskiej cenie.

Razem z platformą Examus możemy zaproponować także dodatkowe, bardziej zaawansowane zabezpieczenia, takie jak:

 • rozpoznawanie twarzy,

 • wykrywanie mowy,

 • identyfikacja osoby,

 • wykrywanie nieobecności rozwiązującego przed komputerem,

 • wykrywanie korzystania ze słuchawek i smartfona,

 • wykrywanie kierunku patrzenia,

 • zsynchronizowane nagrywanie obrazu z kamery internetowej i pulpitu ucznia,

 • odsłuch dźwięku z mikrofonu ucznia, zsynchronizowany z wideo,

 • wykrywanie użycia drugiego monitora i współdzielenia ekranu,

 • proktoring egzaminów ustnych,

 • nagrywanie audio, wideo i pulpitu urządzenia.

Jeśli interesuje Cię dodatkowa warstwa zabezpieczeń egzaminów i testów online z Examusem, napisz do nas na kontakt@testportal.pl

Czy ten artykuł był przydatny?