Blog

Jak zagwarantować wiarygodność testów na platformie Testportal?

Najważniejsze mechanizmy, jakimi dysponują użytkownicy Testportalu to:

 1. Restrykcyjne ograniczenia czasowe.

 2. Udostępnienie testów za pomocą indywidualnych kodów dostępu lub poprzez dedykowaną aplikację Microsoft Teams.

 3. Udostępnienie testów wszystkim rozwiązującym w tym samym (krótkim) czasie.

 4. Losowe pytania, odpowiedzi oraz losowanie podzbiorów pytań spośród wszystkich utworzonych dla danego testu.

 5. Blokadę powrotu do poprzednich pytań.

 6. Nieinwazyjną kontrolę rozwiązujących dzięki Technologii Uczciwy Rozwiązujący.

Testportal współpracuje też z platformami do wideo rozmów. Wykorzystanie ich podczas rozwiązywania testów daje kontrolę zbliżoną do testów offline.

W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z wymienionych funkcjonalności.

Dlaczego korzystanie z mechanizmów zapewniających wiarygodność testów jest ważne?

Wykorzystanie przedstawionych w tekście sposobów da Ci pewność, że test był rzetelny, a jego wyniki są wiarygodne. Dodatkowo, rozwiązujący będą mieli poczucie, że rezultaty testu rzeczywiście odzwierciedlają poziom ich wiedzy i umiejętności.

Mechanizmy gwarantujące wiarygodność testów

Restrykcyjne ograniczenia czasowe

Ograniczenia czasowe pozwolą Ci ustawić czas na rozwiązanie całego testu albo odpowiedzi na każde pytanie. Możesz też ograniczyć czas aktywności testu. Opcje te są dostępne w menu Konfiguracja testu, w zakładce Ustawienia czasu.

Czas mierzony jest po stronie serwera, dlatego manipulowanie nim bardziej niż o ułamki sekund jest niemożliwe.

Najpierw zdecyduj, w jaki sposób w teście ma być odmierzany czas. Dostosuj go do rodzaju pytań oraz stopnia ich trudności. Zbyt długi czas na rozwiązanie testu albo każdego pytania może zmniejszyć wiarygodność wyników. Więcej informacji na temat mierzenia czasu znajdziesz w tym artykule.

Udostępnienie testu dla wszystkich w tym samym (krótkim) czasie

Udostępniając test rozwiązującym w krótkim czasie (identycznym dla wszystkich) zapobiegasz ściąganiu. Więcej informacji na temat ustawień czasu aktywności testu oraz sposobu jego aktywacji znajdziesz tutaj.

Jeśli zależy Ci na wiarygodności wyników, zapewnia ją też krótki czas aktywności testu. Wszyscy rozwiązujący rozpoczynają go w tym samym momencie. W połączeniu z losowością pytań i odpowiedzi, krótkim czasem na rozwiązanie i blokadą nawigacji uzyskasz solidne zabezpieczenie.

Udostępnienie testu za pomocą indywidualnych kodów dostępu lub przez dedykowaną aplikację Testportal w Microsoft Teams

Wybierając dostęp do testu za pomocą indywidualnych kodów dostępu lub karty w Microsoft Teams, przystąpić do testu mogą tylko rozwiązujący, którzy posiadają unikatowy kod dostępu albo należą do zespołu lub czata, któremu udostępniasz test. Są to sposoby pozwalające zachować kontrolę nad tym, kto rozwiązuje test oraz ile razy.

Indywidualne kody oraz udostępnienie testu w karcie Microsoft Teams, to idealne rozwiązania do ścisłej kontroli dostępu. Dzięki unikatowemu tokenowi, rozwiązujący może wejść do testu tylko tyle razy, na ile zezwalasz jako twórca testu, niezależnie od przeglądarki.

Aby dowiedzieć się, jak udostępnić test za pomocą indywidualnych kodów dostępu i w karcie Microsoft Teams, zapoznaj się z tekstem.

Losowość pytań, odpowiedzi oraz losowanie podzbioru pytań spośród wszystkich utworzonych dla danego testu

Platforma Testportal zapewnia opcję ustawienia losowej kolejności pytań i odpowiedzi w teście. Jest ona dostępna w menu Konfiguracja testu, w zakładce Zestawy testowe. Przy wykorzystaniu tej opcji, stworzone przez Ciebie pytania zostaną wylosowane na podstawie ustawień dotyczących losowości z poszczególnych kategorii pytań.

Na przykład, jeśli tworzysz duży test językowy, możesz w ramach tego testu wyróżnić pytania dotyczące: słownictwa, gramatyki oraz czytania ze zrozumieniem. Nasz system jest w stanie wylosować konkretną liczbę pytań z każdej z kategorii, a następnie stworzyć z nich całkowicie unikatowy zestaw testowy dla rozwiązującego. Kolejność odpowiedzi także będzie losowa.

Możesz utworzyć sobie bardzo dużą bazę pytań, a następnie do każdego przeprowadzonego testu losować z niej pewien podzbiór pytań. Warto stworzyć wiele różnych zadań, bo wraz z możliwością losowania ich, wpłyną one na rzetelność wyników.

Blokada powrotu do poprzednich pytań

W zależności od charakteru testu, możesz zablokować możliwość odpowiadania na pytania w dowolnej kolejności. Wówczas rozwiązujący będą udzielać odpowiedzi bez możliwości powrotu do poprzednich pytań. Opcja ta znajduje się w menu Konfiguracja testu, w zakładce Ustawienia czasu, na dole ekranu. Suwak domyślnie umieszczony jest po lewej stronie i oznacza, że funkcja Zezwól na odpowiadanie na pytania w dowolnej kolejności np. wracanie do poprzednich pytań, odpowiadanie na pytania od końca jest wyłączona.

Jeśli w teście masz ustawioną opcję mierzenia czasu na pytanie, to opcja ta działa domyślnie.

Nieinwazyjna kontrola rozwiązywania testu dzięki Technologii Uczciwy Rozwiązujący

Dzięki Technologii Uczciwy Rozwiązujący, każde kliknięcie poza zakładką rozwiązywanego testu zarówno w przeglądarce, jak i aplikacji Testportal w Microsoft Teams, jest odnotowane jako opuszczenie testu.

Twórca testu oprócz monitoringu live, umożliwiającego podgląd postępów rozwiązywania testu, wie także, na którym pytaniu i ile razy każdy z rozwiązujących opuścił test. Istnieje również możliwość zablokowania testu, jeśli rozwiązujący opuści test więcej razy niż jest to dozwolone.

Więcej o Technologii Uczciwy Rozwiązujący przeczytasz tutaj.

Lista mechanizmów pozwalających na przeprowadzenie wiarygodnych testów na platformie Testportal nie kończy się na wymienionych sposobach.

Możliwe jest także wymaganie od rozwiązujących uruchomienia kamer przed rozpoczęciem testu. Konieczna jest wówczas kontrola ze strony twórcy testów/koordynatora przebiegu testu (podobnie jak podczas tradycyjnego egzaminowania offline).

Szczególnie wygodne jest to podczas korzystania z Microsoft Teams, ale działa równie dobrze z innymi dostawcami oferującymi spotkania wideo. Obecnie większość Rozwiązujących ma też pod ręką telefon komórkowy, dlatego warto korzystać z kilku spośród mechanizmów wymienionych powyżej.

Zależy nam, żeby dostęp do platformy Testportal był łatwy i nie wymagał instalowania zewnętrznego oprogramowania. Duża dostępność i prostota niesie za sobą pewne ograniczenia. Nie daje nam kontroli nad tym, co rozwiązujący mają zainstalowane na komputerze i jak to oprogramowanie manipuluje zawartością stron internetowych.

Dlatego warto opierać się nie tylko na Technologii Uczciwy Rozwiązujący, ale też samej konstrukcji testu. Losowanie pytań, restrykcje czasowe i kontrolowany dostęp w znacznej mierze gwarantują wiarygodność wyników. Jeśli rozwiązującemu zależy na dobrym rezultacie, nie będzie miał czasu na próby ściągania.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący powinna być traktowana jako dodatkowe zabezpieczenie. Proponowane przez nas mechanizmy znacząco zwiększające wiarygodność testów są wbudowane w platformę Testportal. Zapewniają one doskonałą relację jakości do ceny.

Dzięki współpracy z platformą Examus dostępne są także bardziej zaawansowane opcje:

 • rozpoznawanie twarzy,

 • wykrywanie mowy,

 • identyfikacja osoby,

 • nieobecność rozwiązującego przed komputerem,

 • wykrywanie korzystania ze słuchawek i smartfona,

 • wykrywanie kierunku patrzenia,

 • oglądanie zsynchronizowanych filmów z kamery internetowej i pulpitu ucznia,

 • odsłuch dźwięku z mikrofonu ucznia, zsynchronizowanego z wideo,

 • wykrywanie użycia drugiego monitora i współdzielenia ekranu,

 • proktoring egzaminów ustnych,

 • nagrywanie audio, wideo i pulpitu urządzenia.

Jeśli jesteś zainteresowany którąś z wymienionych możliwości, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym kontakt@testportal.pl.

Czy ten artykuł był przydatny?