Blog

Parametry czasowe

Jak ustawić czas trwania testu?

W menu Konfiguracja testu, w Ustawieniach czasu, wybierzesz sposób odmierzania czasu w teście oraz powiązane z tym opcje.

W pierwszej kolejności wybierz jedną z dwóch dostępnych możliwości.

Czas na rozwiązanie całego testu

Rozwiązujący będzie miał określony czas na rozwiązanie całego testu. W białym polu wpisz czas trwania w formacie hh:mm (godziny:minuty). Możesz też użyć ikonki zegarka i suwakiem zaznaczyć liczbę godzin i minut. Zachowaj ustawienia klikając Zatwierdź.

Time for the whole test

Konfiguracja mierzenia czasu dla całego testu

Limit czasowy na każde pytanie występujące w teście

Określony czas będzie odmierzany przy każdym pytaniu, które wyświetli się rozwiązującemu. Będzie to taki sam czas dla każdego pytania. W białym polu wpisz maksymalny czas na odpowiedź na jedno pytanie w formacie mm:ss. Możesz też użyć ikonki zegarka i suwakiem zaznaczyć liczbę minut i sekund. Zachowaj ustawienia klikając Zatwierdź.

Time for question

Konfiguracja mierzenia czasu dla pojedynczego pytania

Jak mogę ustawić czas aktywności testu?

Po wybraniu testu, w Ustawieniach Czasu, w Opcjach uruchomienia testu ustalasz czas aktywności testu i sposób jego aktywacji. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

1. Aktywuję test samodzielnie

Korzystając z tej możliwości, samodzielnie uruchamiasz test przyciskiem Aktywuj test, który pojawi się po zapisaniu ustawień w menu konfiguracyjnym. Po kliknięciu Aktywuj test rozwiązujący będą mogli wejść do testu i rozwiązać go. W tym miejscu ustaw też w białym polu okres, w którym test będzie aktywny. Możesz zapisać go w formacie MM dd hh:mm (miesiące, dni, godziny:minuty). Zachowaj ustawienia klikając Zatwierdź.

Samodzielna-aktywacja-testu

Samodzielna aktywacja testu.

Aktywacja-testu

Opcja Aktywuj test.

Pamiętaj, że po upływie zapisanego przez Ciebie czasu, spóźnione osoby nie będą mogły przystąpić do testu.

2. Udostępniam test w określonym przedziale czasowym

W tej opcji wskazujesz dokładne daty rozpoczęcia aktywacji i dezaktywacji testu. Wpisz je w formacie dd.mm.yyyy hh:mm (dzień, miesiąc, rok, godzina:minuta). Zachowaj ustawienia klikając Zatwierdź.

Określony przedział czasowy

Udostępnienie testu w określonym przedziale czasowym.

Po zapisaniu ustawień na ekranie Ustawienia czasu w menu konfiguracyjnym zamiast zielonego przycisku Aktywuj test pojawi się żółty przycisk Zaplanuj test. Użyj go gdy zakończysz konfigurację, by test przeszedł w stan oczekiwania na automatyczną aktywację.

Planowanie-testu

Pokazanie opcji Zaplanuj test.

Wybrane ustawienie zatwierdź przyciskiem Zapisz na dole strony.

Czy ten artykuł był przydatny?