Cennik

Aktywacja testu

Jak aktywować test online?

Po zakończeniu konfiguracji testu musisz zdecydować kiedy się on rozpocznie. Masz do dyspozycji dwie opcje:

 • Aktywacja samodzielna - zrobisz to klikając zielony przycisk Aktywuj test. Rozpocznie się on natychmiast.

 • Aktywacja automatyczna - w tym przypadku klikasz żółty przycisk Zaplanuj test. Rozpocznie się on i zakończy w dniach i godzinach wybranych przez Ciebie.

Czas aktywności testu to okres, w którym rozwiązujący mogą rozpocząć zdawanie. Kiedy minie, nie mogą już przystąpić do rozwiązywania. 

Mogą kontynuować test po zakończeniu czasu aktywności, jeśli: 

 • rozpoczęli go nim upłynął Czas aktywności oraz 

 • nie upłynął jeszcze Czas na rozwiązanie całego testu.

Na przykład: 

Twój test ma czas aktywności od 20 marca, od 8:00, do 21 marca, do 16:00. Na rozwiązanie testu jest 60 minut. Można więc go zacząć najpóźniej 21 marca, o 15:59, a rozwiązywać do 16:59.

Samodzielna aktywacja testu online

Aby aktywować test samodzielnie, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia czasu w menu Konfiguracja testu. Znajdziesz tam sekcję “Opcje uruchomienia testu”.

 2. Wybierz Aktywuję test samodzielnie.

 3. Kliknij pole “Czas aktywności testu” i ustaw za pomocą suwaków, ile czasu będą mieli rozwiązujący, by rozpocząć zdawanie.

  Pamiętaj, że kiedy ustawiony limit upłynie, test stanie się nieaktywny i nikt nie będzie mógł już do niego przystąpić. 

 4. Sprawdź ustawienia czasu i zatwierdź je zielonym przyciskiem Zapisz na dole strony.

  Test w tym przypadku musisz aktywować samodzielnie. Możesz zrobić to zaraz po wprowadzeniu ustawień, albo w innym terminie. Kiedy klikniesz przycisk Aktywuj test w dolnej części menu Konfiguracja testu, Testportal otworzy do niego dostęp.

Samodzielna-aktywacja-testu

Samodzielna aktywacja testu

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień użyj opcji Aktywuj test w dolnej części menu Konfiguracja testu

Aktywacja-testu

Opcja aktywuj test

Aktywacja testu online w określonym przedziale czasowym

Aby test rozpoczął się automatycznie we wskazanym przez Ciebie terminie i trwał przez czas wybrany w ustawieniach, wykonaj następujące kroki: 

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia czasu w menu Konfiguracja testu. Znajdziesz tam sekcję “Opcje uruchomienia testu”.

 2. Wybierz Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Włączy to 2 pola wyboru daty.

 3. W polu “Data aktywacji testu” wybierz, kiedy najwcześniej Twoi rozwiązujący będą mogli rozpocząć zdawanie testu.

 4. W polu “Data zamknięcia dostępu” ustal ostateczny termin, przed którym rozwiązujący muszą rozpocząć zdawanie go.

  Testy, które zostały już automatycznie aktywowane, pozostaną otwarte dla respondentów, aby mogli przystąpić do nich do końca ustawionego limitu czasu.

Sprawdź ustawienia czasu i zatwierdź je zielonym przyciskiem Zapisz na dole strony.

Określony przedział czasowy

Udostępnianie testu online w określonym przedziale czasowym

Po sprawdzeniu wszystkich ustawień testu, użyj opcji Zaplanuj test w dolnej części menu Konfiguracja testu


Kiedy naciśniesz żółty przycisk Zaplanuj test, przejdzie on w tryb oczekiwania na wprowadzoną datę i godzinę aktywacji.

Planowanie-testu

Opcja Zaplanuj test zakończy jego konfigurację


Jeżeli wcześniej wybrałeś Indywidualny kod dostępu, to w chwili uruchomienia testu Testportal wyśle do rozwiązujących e-maile z kodami dostępu. Stanie się tak zarówno w przypadku samodzielnej aktywacji testu, jak i udostępnienia go w określonym przedziale czasowym.

Możesz też przesłać rozwiązującym indywidualne kody dostępu do testu wcześniej, w sposób opisany tutaj.


Czy ten artykuł był przydatny?