Cennik

Ustawienia wstępne

Podsumowanie

 1. Aby móc lepiej zarządzać testami online, nasza platforma umożliwia zmianę ich nazw i przypisywanie do różnych kategorii.

 2. Testportal dostępny jest w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.

 3. Możesz także dodać logo swojej organizacji do konta na Testportalu. Będzie ono wtedy widoczne dla Twoich respondentów za każdym razem, gdy przystąpią do rozwiązywania Twoich testów online.

Jak zmienić nazwę testu online?

Chcesz zmienić nazwę utworzonego przez siebie testu? Nie ma problemu. Oto prosta instrukcja, jak to zrobić.

Zmiana tytułu testu online - instrukcja

Tytuł testu to ważna informacja dla rozwiązujących, którzy przystępują do Twojego testu, oraz dla Ciebie – twórcy testu. Pozwala ona lepiej orientować się w zgromadzonych na Twoim koncie w Testportalu materiałach. Jak dokonać zmiany nazwy?

By zmienić nazwę, wykonaj następujące kroki:

 1. W widoku Moje testy wybierz test, którego nazwę chcesz zmienić i kliknij go.

 2. Następnie przejdź do Ustawień wstępnych.

 3. W widoku Dane podstawowe, pierwsza linia to Nazwa testu, możesz ją dowolnie edytować.

 4. Dokonaj zmian, a następnie zatwierdź przyciskiem Zapisz, widocznym na samym dole strony.

 5. Test ma już nową nazwę.

Zmiana nazwy testu

Zmiana nazwy testu jest szybka i niezwykle prosta

Ważne: możesz zmienić nazwę testu tylko, gdy ma on status W trakcie ustawień. Jeśli test jest Aktywny lub Zakończony nie można wprowadzać w nim zmian. Można natomiast utworzyć kopię testu (używając opcji Duplikuj) i nadać testowi nową nazwę w okienku służącym do duplikacji.

Jak utworzyć kategorię testu online?

Testportal oferuje wiele funkcji, które pomogą Ci bez wysiłku tworzyć testy online i zarządzać nimi. Jedną z tych funkcji jest możliwość tworzenia kategorii testów, które przydają się do organizowania i filtrowania.

Tworzenie i wybór kategorii testu

Aby korzystać z kategorii testów na Testportalu wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Utwórz test, aby utworzyć kategorię lub przypisać istniejącą do nowego testu.
  Wejdź w wybrany test online na ekranie Moje testy, aby edytować kategorię już istniejącego testu.

 2. W zakładce Ustawienia wstępne znajdziesz sekcję Dane podstawowe, a w niej Kategoria.

 3. Kliknij przycisk Utwórz kategorię, by wprowadzić nową nazwę kategorii lub użyj rozwijanego menu, by wybrać jedną z wcześniej utworzonych kategorii.

 4. Twój test online jest teraz przypisany do tej kategorii.

Jak wybrać język testu?

Testportal jest obecnie dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Język testu zmienisz z łatwością w menu Ustawienia wstępne, w sekcji Dane podstawowe, w polu Język testu.

Jeśli do tworzenia i przeprowadzania quizów, testów i egzaminów online, potrzebujesz innych języków, skontaktuj się z naszym zespołem Obsługi Klienta przez formularz kontaktowy lub e-maila kontakt@testportal.pl.

Jak ustawić logo dla wybranego testu online i mojego konta na Testportalu?

Jeżeli korzystasz z planów biznesowych, używasz EDU Szkoła lub EDU Uczelnia, do swojego konta możesz dodać logo organizacji. Będzie ono wówczas widoczne na arkuszach testowych podczas rozwiązywania testu, na wydrukach oraz certyfikacie. Pojawi się też na stronach prezentacji i na stronie subdomeny (jeśli ją skonfigurujesz i będziesz używać).

Jako ustawienie domyślne na wszystkich Twoich testach pojawia się logo aplikacji Testportal.

Jakie powinny być wymiary logo?

Zalecane wymiary logo znajdziesz w oknie Wczytywanie logo za każdym razem, kiedy klikniesz opcję Dodaj moje logo i Wybierz. Postaraj się dopasować do nich swoją grafikę. Dzięki dopasowaniu wymiarów logo do podanych wytycznych będzie ono zawsze wyraźne na Twoich testach online.

Jak ustawić logo dla wybranego testu online?

 1. W menu Moje Testy wybierz test, do którego chcesz dodać logo.

 2. Kliknij zakładkę Ustawienia wstępne.

 3. Przejdź na dół strony, do sekcji Logo.

 4. Kliknij Dodaj moje logo.

 5. Następnie naciśnij przycisk Wybierz.

 6. Zapoznaj się z informacjami na temat wymiarów logo. W otwartym okienku za pomocą Wybierz plik wybierz z dysku Twojego komputera plik z Twoim logo, a następnie kliknij Wczytaj.

 7. Zatwierdź operację przyciskiem Zapisz na dole strony.

Wczytywanie logo

W taki sposób dołączysz logo do swojego testu online

Jeśli chcesz dodać logo raz, do wszystkich swoich testów, a nie do każdego osobno, możesz to zrobić według przedstawionych kroków:

Jak ustawić logo dla Twojego konta?

 1. W menu głównym wybierz Moje konto.

 2. Następnie, kliknij Logo.

 3. Zaznacz Dodaj moje logo.

 4. Kliknij Wybierz.

 5. Zapoznaj się z informacjami na temat wymiarów logo. W otwartym okienku za pomocą Przeglądaj wybierz z dysku Twojego komputera plik graficzny z Twoim logo, następnie kliknij Wczytaj.

 6. Zatwierdź operację przyciskiem Zapisz na dole strony.

Wczytywanie-logo

Dodawanie logo do konta

Czy mogę wyłączyć wyświetlanie logo?

Jeśli nie chcesz wyświetlać żadnego logo, przejdź do sekcji Logo w menu Moje konto albo wybierz test w Moje testy. Następnie kliknij Ustawienia wstępne i przejdź na dół strony, do sekcji Logo. W obu przypadkach musisz zaznaczyć opcję Wyłącz wyświetlanie logo.

Czy ten artykuł był przydatny?