Blog

Jak stworzyć listę rozwiązujących?

Lista rozwiązujących pozwoli Ci przede wszystkim szybciej przygotować test, który będziesz udostępniał indywidualnym kodem. Dzięki niej unikniesz ręcznego wpisywania adresów mailowych rozwiązujących. Raz dodaną listę rozwiązujących możesz wykorzystać w dowolnej liczbie testów. Pozwoli to zaoszczędzić czas.

Przygotowanie listy rozwiązujących:

  1. Przejdź do menu Listy rozwiązujących.

  2. Wybierz opcję Nowa lista.

  3. W polu Nazwa listy wpisz jej nazwę.

  4. Jeśli potrzebujesz, pole Opis (notatki) uzupełnij informacjami na temat swojej listy.

  5. W sekcji Lista adresów e-mail dodaj adresy e-mail rozwiązujących na dwa sposoby:

    • Import danych kontaktowych z pliku – wczytaj z dysku swojego komputera listę adresów e-mail w pliku tekstowym (*.txt) lub CSV (*.csv). Wybierz plik za pomocą opcji Przeglądaj. Lista zaczyta się po kliknięciu Wczytaj.

    • Nowe dane kontaktowe – w polu adres e-mail wpisz po kolei adresy osób, które będą rozwiązywać test. Wybierz opcję Dodaj po wpisaniu każdego adresu. Dodane dane pokażą się na dole w tabeli. Aby usunąć adres e-mail z listy, zaznacz go i wybierz Usuń zaznaczone.

  6. Gdy skończysz dodawać listę zdających, kliknij zielony przycisk Zapisz.

Dodawanie listy rozwiązujących

Tworzenie listy rozwiązujących

Czy ten artykuł był przydatny?