Blog

Raporty

Jakie raporty są dostępne po zakończeniu testu?

Kiedy przeprowadzany przez Ciebie test dobiegnie końca, możesz wygenerować raporty, które pozwolą usystematyzować wyniki testu. Jeśli korzystasz z planu EDU Bezpłatne, możesz pobrać wyniki testu, udzielone odpowiedzi i szczegóły testów w pliku .pdf.

Subskrypcje EDU Indywidualne, EDU Szkoła, EDU Uczelnia, jak również wszystkich planów biznesowych, dają więcej możliwości. Możesz wtedy dodatkowo pobrać wyniki testu w formatach: .pdf, .xlsx, .csv.

Dostępna jest także macierz udzielonych odpowiedzi oraz raport szczegółowy w formacie plików Microsoft Excel. Raporty są dostępne dla zakończonych testów i dla testów aktywnych, jeśli zostały zebrane już jakieś wyniki. Znajdziesz je w menu Przebieg testu i wyniki, w zakładce Tabela wyników.

Raport z wynikami testu

W raporcie z wynikami testu w pliku .pdf będą widoczne wybrane przez Ciebie kolumny z tabeli wyników. Możesz pobrać arkusz z maksymalnie ośmioma opcjami. Lista kolumn jest zmienna w zależności m. in. od parametrów testu i od tego, jakie dane zbierałeś/-aś od rozwiązujących na stronie startowej testu oraz czy użyłeś/-aś kategorii pytań. Najpopularniejsze dane to:

 • dane osobowe (podane przez rozwiązującego na stronie startowej testu),

 • punkty,

 • punkty w kategoriach pytań,

 • data rozpoczęcia,

 • data zakończenia,

 • czas odpowiedzi,

 • test zdany (jeśli w konfiguracji ustawiłeś próg na zaliczenie testu),

 • liczba opuszczeń strony pytania (jeśli włączyłeś w teście mechanizm Uczciwy rozwiązujący),

 • termin,

 • wysłano certyfikat (jeśli korzystasz w teście z opcji certyfikatów).

Jak szybko pobrać wyniki testu w PDF?

Szybki sposób na pobranie pliku PDF z wynikami

Pobrany plik będzie zawierał tabelę z kolumnami odpowiadającymi wybranym przez Ciebie opcjom. Wiersze w arkuszu będą zawierały dane dotyczące wszystkich rozwiązujących, którzy przystąpili do testu.

Jeśli pobierzesz raport w formacie .xlsx albo .csv, to plik będzie zawierał wszystkie kolumny zawarte w raporcie z wynikami testu.

Macierz odpowiedzi

Arkusz macierzy odpowiedzi jest dostępny w formacie .xlsx. Zawiera dane, które rozwiązujący wpisali na stronie startowej testu oraz kolumny z udzielonymi przez nich odpowiedziami. Każda kolumna odpowiada jednemu pytaniu z testu.

Odpowiedzi dla zaznaczonych

Dla wszystkich rozwiązujących zaznaczonych przez Ciebie w tabeli wyników, możesz pobrać dokument .pdf z udzielonymi przez nich odpowiedziami. Dla każdej osoby wygeneruje się jeden plik .pdf.

Poza pytaniami z zaznaczonymi odpowiedziami, będzie on zawierał także ogólny wynik testu, jak i informację o liczbie punktów zdobytych w kategoriach (jeśli wykorzystałeś je w teście) oraz datę rozpoczęcia i zakończenia testu. Przed pobraniem pliku możesz jednak zdecydować, które informacje mają się w nim znaleźć.

Szczegóły dla zaznaczonych

Opcja ta pozwala na pobranie pliku z wynikami szczegółowymi dla rozwiązujących wybranych w tabeli wyników. Główną część dokumentu stanowi tabela z numerami pytań, liczbą zdobytych punktów oraz czasem odpowiedzi na pytanie.

Raport szczegółowy dla zaznaczonych

Jest to arkusz kalkulacyjny z najbardziej szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonego testu. W jednym pliku .xlsx masz wszystko, co dotyczy testu rozwiązanego przez daną osobę. Opcja ta nie daje możliwości wyboru informacji, które mają znaleźć się w arkuszu. Zawiera między innymi:

 • dane rozwiązującego,

 • liczbę zdobytych punktów,

 • wynik procentowy,

 • ocenę (jeśli skonfigurowałeś ją w trakcie ustawiania testu),

 • ocenę opisową (jeśli dodałeś ją do pracy rozwiązującego),

 • informację o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu (jeśli ustawiłeś próg na zaliczenie),

 • pytania i odpowiedzi udzielone przez rozwiązującego,

 • liczbę punktów zdobytych w danym pytaniu,

 • podsumowanie testu (liczbę osób, które przystąpiły do testu; liczbę rozwiązujących, którzy zaliczyli i nie zaliczyli testu; średnią z wszystkich wyników; średni czas rozwiązania testu).

Czy ten artykuł był przydatny?