Cennik

Raporty

Podsumowanie

 1. Jedną z najważniejszych korzyści z używania Testportalu jest dostęp do zaawansowanych, szczegółowych raportów z przeprowadzonych testów online.

 2. Raporty możesz dostosowywać, by wyświetlały wyłącznie najbardziej interesujące Cię informacje.

 3. Testportal umożliwia też pobieranie raportów w różnych formatach na Twoje urządzenia.

Jakie raporty są dostępne po zakończeniu testu online?

Po zakończeniu testu, quizu lub egzaminu online, Testportal umożliwia Ci dostęp do wielu informacji. Praktyczne dane dostępne są w formie różnych raportów, które pozwalają lepiej zrozumieć umiejętności i wiedzę respondentów.

Użytkownicy planu EDU bezpłatne mogą pobierać wyniki testów, odpowiedzi i szczegóły testów w formie plików PDF. Subskrybenci planów EDU, EDU Szkoła, EDU Uczelnia oraz planów biznesowych mogą pobierać wszystkie raporty z wynikami testów w formatach PDF, XLSX i CSV.

Przygotowaliśmy także macierz odpowiedzi oraz szczegółowe raporty w plikach Microsoft Excel. Raporty dostępne są zarówno dla testów zakończonych, jak i aktywnych (jeśli zebrano już wyniki). Znajdziesz je w menu Przebieg testu i wyniki, w zakładce Tabela wyników.

Raport z wynikami testu

Raport z wynikami testu zawiera dane z kolumn wybranych z tabeli wyników. Lista kolumn zależy od:

 • parametrów testu,

 • danych zebranych od respondentów na stronie startowej testu,

 • kategorii pytań (jeśli były używane).

Dane, które właściciele testów wybierają najczęściej to:

 • dane osobowe (podane przez rozwiązującego na stronie startowej testu),

 • punkty,

 • punkty w kategoriach pytań,

 • data rozpoczęcia,

 • data zakończenia,

 • czas odpowiedzi,

 • test zdany (jeśli w konfiguracji ustawiłeś próg na zaliczenie testu),

 • liczba opuszczeń strony pytania (jeśli włączyłeś w teście mechanizm Uczciwy rozwiązujący),

 • termin,

 • wysłano certyfikat (jeśli korzystasz w teście z opcji certyfikatów).

Pobieranie raportu z wynikami testu

Dzięki Testportal możesz bez wysiłku pobierać raport z wynikami testu na swoje urządzenie i drukować je, jeśli potrzebujesz.

Jak szybko pobrać wyniki testu w PDF?

Wystarczy kilka kliknięć, by cieszyć się wszechstronną tabelą wyników testu na swoim urządzeniu

Pobrany plik będzie zawierał tabelę z kolumnami odpowiadającymi wybranym przez Ciebie opcjom. Wiersze w arkuszu będą zawierały dane dotyczące wszystkich rozwiązujących, którzy przystąpili do testu.

Jeśli pobierzesz raport w formacie XLSX albo CSV, plik będzie zawierał wszystkie kolumny zawarte w raporcie z wynikami testu.

Macierz odpowiedzi

Arkusz macierzy odpowiedzi jest dostępny na Testportalu w formacie XLSX. Zawiera on dane, które rozwiązujący wpisali na stronie startowej testu oraz kolumny z udzielonymi przez nich odpowiedziami. Każda kolumna odpowiada jednemu pytaniu z testu.

Odpowiedzi dla zaznaczonych rozwiązujących

Możesz wybrać niektórych albo wszystkich respondentów testu online w Wynikach testu i pobrać plik PDF z ich odpowiedziami. Otrzymasz jeden plik PDF dla każdej osoby, która przystąpiła do testu.

Oprócz pytań i odpowiedzi plik ten będzie zawierał również wynik testu, liczbę punktów zdobytych w każdej kategorii (jeśli korzystałeś z kategorii) oraz datę rozpoczęcia/zakończenia testu. Przed pobraniem pliku możesz wybrać, jakie informacje będzie on zawierał.

Raport szczegółowy dla zaznaczonych

Jest to arkusz kalkulacyjny z najbardziej szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonego testu. W jednym pliku .xlsx masz wszystko, co dotyczy testu rozwiązanego przez daną osobę. Opcja ta nie daje możliwości wyboru informacji, które mają znaleźć się w arkuszu. Zawiera między innymi:

 • dane rozwiązującego,

 • liczbę zdobytych punktów,

 • wynik procentowy,

 • ocenę (jeśli skonfigurowałeś ją w trakcie ustawiania testu),

 • ocenę opisową (jeśli dodałeś ją do pracy rozwiązującego),

 • informację o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu (jeśli ustawiłeś próg na zaliczenie),

 • pytania i odpowiedzi udzielone przez rozwiązującego,

 • liczbę punktów zdobytych w danym pytaniu,

 • podsumowanie testu (liczbę osób, które przystąpiły do testu; liczbę rozwiązujących, którzy zaliczyli i nie zaliczyli testu; średnią z wszystkich wyników; średni czas rozwiązania testu).

Szczegóły dla zaznaczonych rozwiązujących

Ta opcja umożliwia pobranie pliku ze szczegółowymi wynikami dla każdego respondenta wybranego w Tabeli wyników. Główna część dokumentu to tabela z liczbą pytań, liczbą uzyskanych punktów oraz czasem potrzebnym respondentom na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań.

Czy ten artykuł był przydatny?