Cennik

Wyniki

 1. Testportal pozwala na dodawanie komentarzy do wyników Twoich rozwiązujących, a także do ich odpowiedzi na pytania.

 2. Te komentarze służą różnym celom, jednak ich głównym zadaniem jest pomoc rozwiązującym w rozwinięciu ich wiedzy i umiejętności.

 3. Usuń wyniki testów online swoich respondentów, gdy już ich nie potrzebujesz. Dzięki Testportal masz pełną kontrolę nad zawartością i danymi swojego konta.

 4. Możesz usunąć wyniki testu ze swojego konta Testportal. Należy jednak pamiętać, że po usunięciu nie będzie można ich odzyskać.

Jak dodać komentarz do arkusza testowego i udzielonej odpowiedzi?

Dodanie komentarza do testu to świetny sposób na dostarczenie rozwiązującemu większej liczby informacji na temat jego rezultatu. Dzięki tej funkcji twórca testu może na przykład:

 • skomentować cały arkusz testowy rozwiązującego,

 • skomentować krótkie odpowiedzi oraz opisowe,

 • wskazać rozwiązującemu mocne oraz słabe strony jego wiedzy i umiejętności,

 • pozostawić dla rozwiązującego wskazówki umożliwiające dalszy rozwój,

 • przekazać odpowiedni sposób rozwiązania zadania.

Ogólny komentarz do arkusza testowego

 1. Aby rozpocząć ocenianie prac rozwiązujących, przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a potem wybierz zakładkę Przegląd arkuszy testowych.

 2. Następnie użyj opcji Dodaj komentarz w sekcji "Komentarz".

 3. Po pojawieniu się pola tekstowego uzupełnij je treścią komentarza dla rozwiązującego.

 4. Aby zatwierdzić wpisany tekst, kliknij Zapisz.

Dodaj komentarz do arkusza testowego

Dodawanie komentarza do arkusza testowego na Testportalu jest niezwykle proste

Komentarz sprawdzającego do odpowiedzi udzielonej w teście

 1. W celu dodania komentarza do udzielonej odpowiedzi odnajdź pytanie, które chcesz skomentować, kliknij na nim, a następnie użyj przycisku Dodaj komentarz.

 2. Po ukazaniu się pola tekstowego, wpisz w nie treść komentarza dla rozwiązującego.

 3. Aby potwierdzić wpisany tekst, wybierz Zapisz.

Żeby zmienić treść dodanego komentarza, użyj przycisku Edytuj komentarz. Jeśli chcesz usunąć zamieszczony komentarz, wybierz opcję Usuń komentarz.

Dodaj komentarz do odpowiedzi

Możesz też dodawać swoje komentarze do wybranych pytań oraz odpowiedzi z testu online

Dodawanie komentarzy z poziomu przeglądu odpowiedzi

 1. Aby dodać komentarz, przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a potem wybierz zakładkę Przegląd odpowiedzi.

 2. Domyślnie włączona jest opcja Przeglądaj tylko pytania otwarte.

 3. Wybierz pytanie, które chcesz skomentować, a następnie użyj przycisku Dodaj komentarz.

 4. Po ukazaniu się pola tekstowego, wpisz w nie treść komentarza dla rozwiązującego.

 5. Dla zatwierdzenia wpisanego tekstu, wybierz Zapisz.

Na tym ekranie możesz dodać wszystkim rozwiązującym komentarz dotyczący konkretnego pytania. Przy kolejnych rozwiązujących wybierz opcję Dodaj komentarz. Pojawi się pole tekstowe, w którym możesz wpisać treść komentarza.

Dodaj komentarz do pytania w przeglądzie odpowiedzi

Dodawanie komentarza do odpowiedzi w Przeglądzie odpowiedzi

W tym widoku możesz też oznaczyć odpowiedzi na krótkie pytania otwarte jako poprawne, nawet jeśli te odpowiedzi nie znalazły się na przygotowanej przez Ciebie podczas konfiguracji testu liście.

Przeczytaj też więcej o tym, jak uznać krótkie odpowiedzi za poprawne w rozwiązanym teście.

Jak wysłać oceniony test rozwiązującemu?

Jeśli dostarczysz rozwiązującym ocenione testy, będą oni mieć do nich stały dostęp i możliwość pobrania pracy na swoje urządzenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do interesującego Cię testu, wybierz zakładkę Przebieg testu i wyniki, a następnie Przegląd arkuszy testowych.

 2. Przy każdym arkuszu, w prawym górnym rogu, zobaczysz przyciski Pobierz i Wyślij.

 3. Wybierz opcję Wyślij, z ikonką koperty, by przekazać test użytkownikowi. W ten sposób powiadomisz rozwiązującego o wyniku przez e-mail.

Wysłanie e-mailem ocenionego testu rozwiązującemu

Przesyłanie ocenionego testu do rozwiązującego przez e-mail

Kiedy przesłać oceniony test rozwiązującemu?

Arkusz testowy możesz wysłać do rozwiązującego po każdej czynności, która może mieć wpływ na ostateczny rezultat i ocenę. Są to na przykład:

 • ocena odpowiedzi na pytanie otwarte,

 • uznanie udzielonej krótkiej odpowiedzi za poprawną,

 • dodanie komentarza.

Za każdym razem możesz przekazać arkusz testowy rozwiązującemu, klikając przycisk Wyślij.

Jeśli chcesz dostosować wiadomość, którą otrzyma rozwiązujący wraz z ocenionym testem, wypełnij pole tekstowe dostępne w oknie i kliknij Wyślij.

Jak przesłać link do ocenionego testu rozwiązującemu?

 1. Wybierz Wyślij, aby raz jeszcze otworzyć okno Wyślij sprawdzony arkusz testowy.

 2. Kliknij opcję Link (na prawo od opcji E-mail).

 3. W tym miejscu dostępny jest link oraz przycisk Skopiuj link, który pozwoli na zapamiętanie go w schowku i wklejenie w wybranym przez Ciebie miejscu (np. w rozmowie z rozwiązującym w Microsoft Teams).

Wysłanie rozwiązującemu linka do ocenionego testu

Tak wyślesz rozwiązującemu link do ocenionego arkusza testowego

Jak usunąć wyniki testów?

Testportal pozwala na usuwanie wyników testów ze swojego konta. Jest to możliwe jedynie po zatwierdzeniu decyzji o usunięciu wyników.

Pamiętaj, że po zatwierdzonym usunięciu wyników czy testów nie ma możliwości ich odzyskania. Są one tracone bezpowrotnie.

Pamiętaj, że po zatwierdzonym usunięciu wyników czy testów nie ma możliwości ich odzyskania. Są one tracone bezpowrotnie.

Aby usunąć wybrane wyniki w teście, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz zakładkę Tabela wyników.

 2. Następnie zaznacz w tabeli po lewej stronie wyniki, które chcesz usunąć.

 3. Później wybierz opcję Usuń zaznaczone.

 4. Jeśli jesteś pewny, że chcesz usunąć wyniki, potwierdź klikając przycisk Tak.

Jak usunąć wyniki testów?

Usuwanie wyników testów

Czy można odzyskać usunięte wyniki testów?

Platforma Testportal pozwala na usuwanie zebranych wyników testów ze swojego konta. Jest to możliwe tylko po zatwierdzeniu decyzji o usunięciu wyników.

Pamiętaj, że po potwierdzeniu usunięcia wyników nie możesz już ich odzyskać. Są one tracone bezpowrotnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usuwania testów ze swojego konta, przeczytaj więcej o tym, jak usunąć testy.

Czy ten artykuł był przydatny?