Cennik

Statystyki

Podsumowanie

  1. Statystyki na Testportalu pozwalają Ci wyciągać więcej wniosków z rezultatów testów online Twoich rozwiązujących.

  2. Nasza platforma oferuje wiele użytecznych wykresów w sekcji Statystyki.

  3. Do Twojej dyspozycji są wnikliwe analizy zdawalności testu, czy rozkładu ocen, a także histogram wyników, średni czas odpowiedzi na pytanie, średni wynik dla poszczególnych pytań oraz rozkład udzielanych odpowiedzi.

Statystyki w teście online. Dowiedz się więcej dzięki analizie wyników.

Statystyki dostępne na Testportalu zaskoczą Cię tym, jak wiele mogą powiedzieć o Twoich rozwiązujących. Pozwolą Ci lepiej zrozumieć ich wiedzę i umiejętności, a także pokażą jak tworzyć jeszcze lepsze testy. Dzięki temu zmienisz swoje testy online w historię sukcesu.

Statystyki

Statystyki pomogą Ci zrozumieć rozwiązujących, ich wiedzę i umiejętności

Jak dowiedzieć się więcej ze statystyk na Testportalu?

Wykresy na Testportalu zawierają jedynie w pełni ocenione testy online rozwiązujących. Jeśli zatem Twój test zawierał pytania opisowe, zanim ich wyniki zostaną uwzględnione w statystykach, musisz najpierw ocenić wszystkie odpowiedzi. Oto wskaźniki, dostępne na naszej platformie:

Zdawalność testu

Na diagramie kołowym pokazane są procentowe proporcje między zdanymi a niezaliczonymi podejściami do danego testu.

Rozkład ocen

Jeśli podczas konfiguracji testu zdefiniujesz przedziały punktowe lub procentowe, w tym widoku zobaczysz rozkład ocen Twoich rozwiązujących.

Histogram wyników

Ten wykres przedstawia podział na najczęściej występujące rezultaty procentowe rozwiązujących oraz ilość wyników, które przynależą do konkretnego przedziału.

Średni czas odpowiedzi na pytanie

Wykres pokazuje, jak dużo czasu zajęły rozwiązującym odpowiedzi na konkretne pytania w Twoim teście online. Rezultaty możesz interpretować na kilka sposobów. Długi lub krótki czas odpowiedzi na pytanie może wynikać z wysokiego poziomu trudności, zbyt skomplikowanej treści pytania lub – po prostu – braku wiedzy rozwiązujących.

Średni wynik dla poszczególnych pytań

Widoczne na tym wykresie pytania są przez Testportal ocenione jako „łatwe”, „o średnim poziomie trudności” lub „trudne”. Nasza platforma dokonuje oceny, bazując na średnim wyniku uzyskanym przez rozwiązujących w danym pytaniu.

Rozkład udzielanych odpowiedzi

Dzięki temu widokowi Testportal pokazuje twórcy testu, jak wygląda procentowy rozkład odpowiedzi rozwiązujących w danym pytaniu testu online.

Jeżeli potrzebujesz innych, dodatkowych statystyk swojego testu, to pobierz jeden z raportów. Pobrane dane możesz przetwarzać w dowolny sposób samodzielnie.

Czy ten artykuł był przydatny?