Blog

Statystyki

Statystyki w teście. Jak mogą pomóc w analizie wyników?

Opracowane przez nas statystyki pozwolą Ci zrozumieć rozwiązujących oraz ich wiedzę, a także tworzyć jeszcze lepsze testy.

Czego można dowiedzieć się ze Statystyk?

Po pierwsze, na dostępnych tam wykresach uwzględnione są jedynie w pełni ocenione testy rozwiązujących. Jeśli test zawierał pytania opisowe, musisz najpierw ocenić odpowiedzi zanim ich wyniki zostaną uwzględnione w Statystykach. Oto wskaźniki, które są aktualnie dostępne:

Zdawalność testu – na diagramie kołowym zilustrowano procentowe proporcje między zdanymi, a niezaliczonymi podejściami do danego testu.

Rozkład ocen – jeśli podczas konfiguracji testu zdefiniowane zostały przedziały punktowe lub procentowe, rozkład ocen pojawi się w tym widoku.

Histogram wyników – na widocznym wykresie widoczny będzie podział na najczęściej występujące rezultaty procentowe oraz ilość wyników, które przynależą do konkretnego przedziału.

Statystyki

Statystyki pomogą Ci zrozumieć rozwiązujących, ich wiedzę i umiejętności

Średni czas odpowiedzi na pytanie - wykres odzwierciedla, jak długo rozwiązujący odpowiadali na konkretne pytania. Można go interpretować na kilka sposobów. Długi lub krótki czas odpowiedzi na pytanie może wynikać z jego poziomu trudności, nadmiernie skomplikowanej treści pytania lub – po prostu – braku wiedzy rozwiązujących.

Średni wynik dla poszczególnych pytań – widoczne na wykresie pytania zostaną przez Testportal ocenione jako „łatwe”, „o średnim poziomie trudności” lub „trudne”. System dokonuje oceny bazując na średnim wyniku uzyskanym przez rozwiązujących w danym pytaniu.

Rozkład udzielanych odpowiedzi – dzięki temu widokowi Testportal przekazuje twórcy testu, jak prezentuje się procentowy rozkład odpowiedzi rozwiązujących w danym pytaniu.

Czy ten artykuł był przydatny?