Cennik

Jak generować testy, quizy lub egzaminy z AI?

Ta funkcjonalność jest w fazie beta i jest dostępna w ramach planów biznesowych.

Tworzenie testów, quizów i egzaminów na Testportalu może być jeszcze prostsze dzięki możliwości generowania pytań z AI. Taki mechanizm ułatwi Ci przygotowanie pytań testowych. AI nie wykona za Ciebie całej pracy związanej z konfiguracją testu, ale zdecydowanie ją przyspieszy. Aby generowanie testów z AI było efektywne, pamiętaj o poniższych zasadach:

 1. Im więcej tekstu wkleisz lub prześlesz jako źródło testu, tym bardziej wnikliwe i dokładne będą wygenerowane pytania testowe. AI będzie miało więcej materiału, z którego stworzy Twój test, a pytania nie będą się powtarzały i pokażą lepszy obraz wiedzy i umiejętności rozwiązujących.

 2. Po wygenerowaniu testu z AI pamiętaj o sprawdzeniu utworzonych pytań. Mechanizm nie jest nieomylny i niektóre pytania mogą wymagać zmian.

Generowanie testów z AI na podstawie przesłanych materiałów

Tworzenie testów z AI z przesłanych przez Ciebie materiałów jest możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz wkleić swój tekst źródłowy, z którego generowane będą pytania testowe. Po drugie, dostępne jest przygotowanie testu za pomocą przesłanego przez Ciebie pliku.

Jak utworzyć test z AI z wklejonego tekstu źródłowego?

Możesz generować test wykorzystując AI ze swojego tekstu źródłowego w ten sposób:

 1. Na ekranie “Moje testy wybierz Generuj test z AI.

 2. Gdy pojawi się okno wyboru trybu generowania testu przez AI, użyj “Pytania do przesłanych przez Ciebie materiałów” klikając przycisk Wybierz.

 3. W oknie “Generuj test z AI” skorzystaj z opcji Wklej tekst.

 4. Zamieść swój tekst w polu poniżej grafiki. 

  Możesz wkleić tekst w polu, korzystając z prawego przycisku myszy i opcji Wklej albo za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + V / Command + V.

 5. Poniżej pola tekstowego wybierz rodzaj pytań, które chcesz wygenerować oraz ich liczbę.

 6. Użyj opcji Generuj, żeby rozpocząć proces tworzenia pytań.

 7. Po chwili zobaczysz podgląd kilku wygenerowanych pytań. Wybierz Akceptuj, jeśli chcesz je zachować w swoim teście.
  Skorzystaj z opcji Wróć, aby wprowadzić inny materiał źródłowy i na jego podstawie wygenerować nowe pytania.

 8. Po akceptacji zostaniesz przeniesiony do ekranu Menedżer pytań. Teraz możesz sprawdzić wygenerowane pytania i dodać do nich załączniki np. obrazki, dokumenty czy pliki audio.

Pamiętaj, że im więcej unikatowego tekstu źródłowego dodasz, tym lepsza będzie jakość wygenerowanych dla Ciebie pytań testowych.

Jak wygenerować test z AI z przesłanego pliku?

Żeby utworzyć test z AI z przesłanego pliku wykonaj poniższe kroki:

 1. Na ekranie “Moje testy wybierz Generuj test z AI.

 2. Gdy pojawi się okno wyboru trybu generowania testu przez AI, użyj “Pytania do przesłanych

  przez Ciebie materiałów” zatwierdzając przyciskiem Wybierz.

 3. W oknie “Generuj test z AI” skorzystaj z opcji Prześlij plik.

 4. Kliknij w polu “Wybierz plik PDF lub Microsoft Word do przesłania”, żeby wybrać plik PDF lub Microsoft Word do przesłania z dysku swojego komputera. Jeżeli masz plik w formacie PowerPoint, to zapisz go jako PDF i wówczas wczytaj do generowania testu z AI.

  Jeżeli chcesz wygenerować pytania testowe tylko do kilku stron załączonego pliku, skorzystaj z opcji “Wklej tekst” lub usuń niepotrzebne fragmenty z pliku.

 5. W polu “Rodzaj pytań” wybierz rodzaj pytań, które chcesz wygenerować, a w polu “Liczba pytań” wybierz ich liczbę.

 6. Użyj opcji Generuj, żeby rozpocząć tworzenie pytań z AI.

 7. Po chwili zobaczysz podgląd wygenerowanych pytań. Wybierz Akceptuj, jeśli chcesz je zachować w swoim teście.
  Skorzystaj z opcji Wróć, gdy chcesz wybrać inny plik lub wkleić tekst i na jego podstawie wygenerować nowe pytania.

 8. Po akceptacji zostaniesz przeniesiony do ekranu Menedżer pytań. Teraz możesz sprawdzić wygenerowane pytania i dodać do nich załączniki np. obrazki, dokumenty czy pliki audio.

 • Pamiętaj, że AI zadziała najlepiej, jeśli prześlesz plik zawierający czysty tekst. Jeśli przesłany przez Ciebie plik PDF lub Word będzie pełen obrazów, automatyczne generowanie testu nie zadziała, ponieważ AI nie przeczyta znajdujących się na nich tekstów.

 • W Twoim pliku mogą znajdować się tabele, wykresy i obrazy, ale tworzenie pytań odbywa się wyłącznie na podstawie tekstu. Jeśli wczytasz materiał np. ze spisem treści, to mechanizm generowania testu z AI pominie go, ale dla zwiększenia jakości otrzymanych pytań, lepiej skorzystać z wklejenia tekstu.

Jak przygotować test lub quiz na podstawie prezentacji PowerPoint?
 1. Otwórz swój plik z prezentacją w programie PowerPoint.

 2. Wybierz zakładkę Plik, a następnie opcję Eksportuj.

 3. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF/XPS.

 4. W oknie “Publikowanie jako plik PDF lub XPS” znajdź miejsce, w którym chcesz zapisać plik PDF ze swoją prezentacją.

 5. Nadaj plikowi nazwę w polu “Nazwa pliku”.

 6. W polu “Zapisz jako typ” wybierz “Plik PDF”.

 7. Wybierz opcję Publikuj, żeby zapisać prezentację jako plik PDF w wybranym przez Ciebie miejscu.

 8. Tak zapisany plik możesz przesłać na Testportalu, żeby wygenerować z niego test z AI.

Jak dodać nowe pytania do testu wygenerowanego z AI?

Możesz wzbogacić test o kolejne pytania na dwa sposoby:

 1. Dodając własne pytania za pomocą zielonego przycisku Dodaj pytanie. Dowiedz się więcej na temat samodzielnego tworzenia pytań w teście.

 2. Generując pytania za pomocą opcji Generuj test z AI.

Dodaj do testu kolejne pytanie utworzone z AI według poniższych kroków:

 1. Na ekranie Menedżer pytań wybierz strzałkę obok zielonego przycisku Dodaj pytanie.

 2. Wyświetli się opcja Generuj test z AI. Kliknij w nią.

 3. W oknie “Generuj test z AI” wklej kolejny materiał źródłowy i postępuj według kroków opisanych w sekcji “Jak utworzyć test z AI z wklejonego tekstu źródłowego?”.

Czy ten artykuł był przydatny?