Cennik

Jak stworzyć test online?

Podsumowanie

W ten sposób możesz stworzyć test online na Testportalu krok po kroku:

 1. Wybierz nazwę testu, jego kategorię oraz opis.

 2. Dodaj pytania (wybierz rodzaj pytań, zdefiniuj odpowiedzi i prześlij załączniki).

 3. Stwórz zestawy testowe, jeśli ich potrzebujesz.

 4. Wybierz rodzaj dostępu do testu dla rozwiązujących i stwórz stronę startową testu.

 5. Dodaj kryteria oceniania oraz podsumowanie testu.

 6. Wybierz ustawienia czasu dla całego testu oraz poszczególnych pytań.

 7. Stwórz certyfikaty dla swoich rozwiązujących.

Testportal pozwala tworzyć testy online dopasowane do Twoich potrzeb. Możesz korzystać z różnych rodzajów pytań, tworzyć ich zestawy, wybierać rodzaj dostępu do testów, ustalić ocenianie, limity czasu oraz używać innych pomocnych funkcji. Możesz także nadzorować swoich rozwiązujących, kiedy ci zdają testy online, korzystając z wbudowanych w Testportal funkcji zabezpieczających przed ściąganiem.

W tym artykule wyjaśnimy, jak stworzyć test online krok po kroku.

Tworzenie testu online

Aby stworzyć test na Testportalu:

W menu Moje testy kliknij zielony przycisk Nowy test. Następnie zobaczysz ekran Ustawienia wstępne, gdzie możesz zacząć tworzyć nowy test.

Nowy test

Kliknięcie przycisku Nowy test otwiera Ustawienia wstępne nowo utworzonego testu

Ustawienia wstępne

Znajdziesz tu dwie sekcje:

 • Dane podstawowe

Wpisz nazwę swojego testu. Możesz dodać nową kategorię testu lub wybrać jedną z utworzonych wcześniej. W polu Opis możesz też umieścić dodatkowe informacje.

 • Logo

Jeśli Twój plan pozwala na dodanie własnego logo, zrobisz to w tej sekcji. Możesz też wykorzystać logo Testportalu (jest to ustawienie domyślne) albo ukryć logo. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać logo organizacji do testu z innego artykułu w dziale Pomoc.

Potwierdź ustawienia klikając przycisk Zapisz na dole ekranu.

Jak dodać pytania i odpowiedzi do testu online?

 • Dodawanie pytań do testu online

Aby utworzyć pierwsze pytanie w nowym teście, przejdź do zakładki Menedżer pytań w menu Konfiguracja testu po lewej stronie, a następnie:

 1. Kliknij zielony przycisk Dodaj pytanie.

 2. Dodaj treść Pytania 1 w polu tekstowym.

 3. Wybierz kategorię pytania lub utwórz nową.

Dodaj pytanie

Dodaj pierwsze pytanie, następnie wybierz opcję Zapisz i dodaj kolejne, aż utworzysz wszystkie

Wybierz rodzaj odpowiedzi z 6 dostępnych wariantów (np. krótka odpowiedź). Przeczytaj też więcej o tym, jakie pytania można tworzyć na Testportalu.

Możesz też dodać załączniki do pytań, by były one bardziej interesujące lub trudniejsze. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi na Testportalu.

 • Dodawanie odpowiedzi do pytań

Dodaj odpowiedzi. W przypadku pytań jedno i wielokrotnego wyboru zaznacz też prawidłową odpowiedź (lub odpowiedzi).

Pamiętaj, że w pytaniach krótkiej odpowiedzi Testportal rozróżnia wielkość liter. Podczas sprawdzania pytań krótkiej odpowiedzi masz możliwość zaznaczyć odpowiedź jako prawidłową, nawet jeśli nie znalazła się ona na zdefiniowanej przez Ciebie liście odpowiedzi poprawnych.

Aby usunąć odpowiedź, kliknij ikonkę śmietnika obok niej.

 1. Aby zwiększyć liczbę możliwych odpowiedzi, kliknij Dodaj odpowiedź.

 2. Po dodaniu wszystkich odpowiedzi uzupełnij Ustawienia punktacji. Zatwierdź pytanie przyciskiem Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejne.

 3. Dodaj kolejne pytania i odpowiedzi w ten sam sposób, aż Twój test będzie gotowy.

Zestawy testowe

W zakładce Zestawy testowe możesz skonfigurować kolejność pytań. Wybierz opcję Losowa kolejność pytań i odpowiedzi, jeśli chcesz, by rozwiązujący otrzymali pytania i odpowiedzi w losowej kolejności.

Możesz ustalić liczbę pytań, które będą wylosowane ze wszystkich dostępnych, lub z utworzonych kategorii. Możesz także skonfigurować zestawy testowe samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz, jak stworzyć zestawy testowe.

Zestawy testowe

Ustawienie losowej kolejności pytań i odpowiedzi to świetna metoda walki ze ściąganiem

Dostęp do testu online

Dostęp do testu

Możliwy jest wybór jednego z kilku typów dostępu do testu

Teraz czas ustalić, w jaki sposób rozwiązujący będą mieli dostęp do Twoich testów.

Udostępnianie testów online jest możliwe przez:

 • link,

 • indywidualny kod dostępu,

 • hasło grupowe,

 • link (trening/quiz),

 • udostępnianie w aplikacji Testportal dla Microsoft Teams.

Jeśli wybierzesz indywidualny kod dostępu, podaj liczbę rozwiązujących w polu Dodaj rozwiązujących, a następnie wpisz ich adresy e-mail w tabeli.

Możesz też skorzystać z trybu Link (trening/quiz), w którym nie będą dostępne wyniki uzyskane przez rozwiązujących.

Typy dostępu do testu

Na wpisane do tabeli adresy e-mail zostaną wysłane kody dostępu do testu

Zobacz też jak stworzyć listę rozwiązujących i oszczędzić czas.

W zakładce Dostęp do testu skonfigurujesz też Technologię Uczciwy Rozwiązujący. Aby wiedzieć, ile razy rozwiązujący opuścili zakładkę testu, kliknij opcję Włącz tylko ostrzeżenia. Za każdym razem, kiedy rozwiązujący spróbuje opuścić test, zobaczy ostrzeżenie.

Możesz też wybrać opcję Włącz ostrzeżenia i blokadę testu, jeśli chcesz, by po przekroczeniu limitu test danego rozwiązującego został automatycznie zakończony. Aby zapisać wybrane ustawienia, kliknij Zapisz.

Przeczytaj też bardziej szczegółowe informacje o tym, jakie typy dostępu do testu umożliwia Testportal.

Strona startowa testu

Strona startowa testu to miejsce, gdzie dodawać możesz Instrukcje dla rozwiązujących i konfigurować dane wymagane od rozwiązujących. Możesz wybrać spośród gotowych pól albo utworzyć własne. Aby zapisać, kliknij przycisk Zapisz.

Strona startowa

Strona startowa testu to miejsce, gdzie trafiają Twoi rozwiązujący na początku quizów, testów i egzaminów online

Jeśli potrzebujesz także zamieścić informacje o przetwarzaniu danych osobowych i pole do akceptacji wymaganych zgód, plany EDU Uczelnia, MAX i MAX Dedykowany zawierają taką opcję.

Przejdź do działu Kontakt i napisz do nas, a udzielimy Ci dokładnych informacji.

Ocenianie testu i podsumowanie testu online

 • Komunikat i przekierowanie po zakończeniu testu

W tym miejscu możesz wpisać wiadomość, którą rozwiązujący zobaczą po zakończeniu testu. Możesz także ustawić automatyczne przekierowanie na zewnętrzną stronę.

 • Kryteria oceniania

W tej sekcji możesz zdefiniować próg na zaliczenie testu w formie wymaganej liczby punktów lub procentowej.

 • Informacje dla rozwiązujących

Tutaj możesz wybrać informacje, jakie zobaczą rozwiązujący po zakończonym teście. Możesz utworzyć różne komunikaty dla tych, którzy zdali i tych, którzy nie zdali.

Ustawienia czasu testu online

 • Czas trwania testu

Testportal umożliwia ustawienie limitów czasu na cały test oraz poszczególne pytania.

Aby dać rozwiązującym na przykład 30 minut na skończenie testu, użyj opcji Czas na rozwiązanie całego testu.

Ustawienia czasu

Limity czasowe wspierają wiarygodność wyników w testach

Używając funkcji Aktywuję test samodzielnie, możesz wprowadzić ustalony przez siebie czas aktywowania testu. Dzięki temu test będzie aktywny przez wybrany okres czasu. Wybierz np. 7 dni, jeśli chcesz by był on aktywny przez dokładnie tydzień od chwili, gdy naciśniesz przycisk Aktywuj test. Aby zachować ustawienia, kliknij Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak wykorzystać wszystkie możliwości oceniania online z Testportalem, przeczytaj nasz artykuł o tym, czym są ustawienia czasu.

Kiedy ustawienia są gotowe, warto sprawdzić wszystkie zakładki menu Konfiguracja testu, by upewnić się, że wpisane wartości są poprawne.

Aktywacja testu

Masz dwie możliwości aktywowania testu:

 • używając przycisku Aktywuj test, po wybraniu opcji Aktywuję test samodzielnie w zakładce Ustawienia czasu.

Aktywacja-testu

Jeśli masz pewność, że wszystkie ustawienia są prawidłowe, aktywuj test

 • przy pomocy opcji Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Test stanie się wówczas aktywny w dniu i o godzinie wybranej przez twórcę testu.

Przekazanie testu do rozwiązania

Kolejne kroki zależą od wybranego przez Ciebie typu dostępu do testu.

Indywidualne kody dostępu będą wysłane automatycznie na adresy e-mail rozwiązujących tuż przed rozpoczęciem testu.

Jeśli wybierzesz link, musisz go skopiować i wysłać do rozwiązujących. Możesz zrobić to przez e-mail, chat albo innym sposobem komunikacji.

W przypadku hasła grupowego udostępnij rozwiązującym adres subdomeny testu oraz hasło.

Gdy zakończysz konfigurację testu, pamiętaj, by spróbować rozwiązać go samemu. Pozwoli to zauważyć ewentualne błędy i przygotować się na pytania ze strony rozwiązujących.

Po rozwiązaniu swojego testu wyniki znajdziesz w menu Przebieg testu i wyniki. Jeśli zauważysz błędy, możesz zduplikować aktywny lub zakończony test, przechodząc do zakładki Moje testy, klikając symbol trzech kropek na wybranym teście i następnie Duplikuj.

Kopiowanie testu

Duplikowanie gotowych testów jest proste i zajmuje tylko chwilę

Utworzysz w ten sposób kopię, w której można edytować pytania, odpowiedzi oraz ustawienia testu.

Pamiętaj też, że Technologia Uczciwy Rozwiązujący pozwala Ci na kontrolowanie karty przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Aby dowiedzieć się o niej więcej, przeczytaj opisujący ją artykuł.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący

Technologia Uczciwy Rozwiązujący zapewnia efektywną, ale nieinwazyjną kontrolę rozwiązywania testu

Testportal oferuje także szerokie możliwości analizy wyników testów oraz przydatne raporty.

Czy ten artykuł był przydatny?