Cennik

Jak stworzyć quiz online?

Podsumowanie

Dowiedz się, jak stworzyć dający wnikliwe wyniki quiz online, krok po kroku:

 1. Wybierz i wpisz nazwę quizu, dodaj jego opis i wybierz kategorię.

 2. Przygotuj pytania (zdecyduj, jakich rodzajów będziesz używać, pomyśl o alternatywach odpowiedzi i dodaj załączniki) i dodaj do swojego quizu online.

 3. Utwórz zestawy pytań, jeśli planujesz z nich później korzystać.

 4. Wybierz rodzaj dostępu dla Twoich rozwiązujących, w zależności od pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

 5. Dodaj kryteria oceniania pytań.

 6. Wybierz odpowiednie ustawienia czasu dla trwania całego quizu oraz poszczególnych pytań.

Quiz online to krótki i nieformalny sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Zazwyczaj ma on niewielką liczbę pytań/zadań (do 10) i może być zarówno zapowiedziany, jak i niezapowiedziany. W środowisku edukacyjnym quiz może być na ocenę, bądź nie, w zależności od preferencji osoby organizującej.

Główne cele quizu online to:

 • utrzymanie zainteresowania rozwiązujących tematem,

 • ocena ich kompetencji i skomentowanie ich,

 • wzmocnienie pewności siebie u rozwiązujących przed ważnymi testami lub egzaminami.

Jeśli chcesz przygotować test online, przeczytaj nasz poradnik o tym, jak stworzyć test online.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć egzamin online, zobacz artykuł jak stworzyć egzamin online.

Tworzenie quizu online

Przygotowanie quizu online na Testportalu trwa zaledwie kilka chwil. Przystępując do tworzenia, pamiętaj, że chociaż na naszej platformie znajdziesz informacje o tworzeniu "testu", w rzeczywistości budować będziesz swój zdalny quiz.

Rozpocznij pracę w menu Moje testy, klikając zielony przycisk Nowy test, w prawym górnym rogu ekranu. W ten sposób przejdziesz do panelu Ustawienia wstępne.

Nowy quiz

Wystarczy jedno kliknięcie i nowy quiz czeka na wypełnienie go pytaniami i wprowadzenie ustawień

Ustawienia wstępne quizu online

Ekran Ustawienia wstępne składa się z dwóch sekcji: Dane podstawowe, gdzie wpisać możesz informacje o swoim quizie oraz Logo, gdzie masz możliwość spersonalizować quiz, by zwiększyć świadomość swojej marki.

 • Dane podstawowe

W tym miejscu wpiszesz nazwę swojego quizu (na przykład "Quiz z kodowania PHP"). W następnej kolejności możesz stworzyć kategorię dla swojego quizu lub wybrać dla niego jedną z wprowadzonych wcześniej. Możesz też pozostawić quiz jako nieskategoryzowany.

Pole Opis (notatki) to miejsce do wypełnienia danymi, które pomogą zidentyfikować quiz, jego treść i to, dla kogo został stworzony. Będzie to pomocne, kiedy na Twoim koncie w Testportalu pojawi się wiele różnych testów, quizów czy egzaminów online.

Ostatni element to Język testu. W tym miejscu możesz wybrać, czy językiem rozwiązywania Twojego quizu będzie angielski, czy polski.

 • Logo

Jeśli w Twoim planie na Testportalu dostępna jest taka opcja, możesz spersonalizować swój quiz online, dodając do niego logo.

Twój quiz domyślnie wyświetlać będzie logo Testportalu. Jeśli pozwala na to Twoja subskrypcja, możesz zmienić je, klikając przycisk Wybierz i dodając plik, lub wykorzystać opcję Wyłącz wyświetlanie logo, by w Twoim quizie to miejsce zostało puste.

Potwierdź swój wybór, klikając zielony przycisk Zapisz na dole strony.

Dowiedz się więcej o tym, jak dodać logo organizacji do quizu.

Jak dodać pytania i odpowiedzi do quizu online?

 • Dodawanie pytań i odpowiedzi do quizu online

Utwórz pierwsze pytanie w swoim quizie, przechodząc do menu Konfiguracja testu po lewej stronie, a następnie wybierając Menedżer pytań i wykonaj te kroki:

 1. Kliknij zielony przycisk Dodaj pytanie.

 2. Wpisz treść swojego Pytania 1 w widocznym polu tekstowym.

 3. Wybierz dla tego pytania kategorię z dostępnych albo utwórz nową.

Dodawanie pytania do quizu

Stwórz pierwsze pytanie w swoim quizie, a potem kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejne, aż utworzysz wszystkie

Na Testportalu masz do dyspozycji 6 rodzajów pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, opisowe, prawda/fałsz, krótkiej odpowiedzi oraz ankietowe. Dowiedz się też więcej o tym, jakie pytania można tworzyć na Testportalu.

By pytania w Twoich quizach były bardziej interesujące i trudniejsze, możesz dodawać do nich załączniki. Wzbogacaj ich treść o grafiki, pliki audio oraz wideo. Przeczytaj nasz poradnik dotyczący tego, jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi.

 • Dodawanie odpowiedzi do pytań

 1. Aby zwiększyć liczbę możliwych odpowiedzi, kliknij przycisk Dodaj odpowiedź.

 2. Kiedy dodasz wszystkie odpowiedzi, wprowadź wartości w polu Ustawienia punktacji. Zatwierdź nowe pytanie klikając Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejne.

 3. Dodawaj kolejne pytania i odpowiedzi w ten sam sposób, aż Twój quiz będzie gotowy.

Twoje pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru wzbogać o alternatywy, czyli odpowiedzi, spośród których rozwiązujący będą wybierać te prawidłowe. Kiedy je wprowadzisz, zaznacz poprawne, klikając przy nich pole wyboru. Podczas sprawdzania pytań krótkiej odpowiedzi możesz zaznaczyć odpowiedzi rozwiązujących jako prawidłowe, nawet jeśli nie znalazły się na wcześniej zdefiniowanej przez Ciebie liście odpowiedzi poprawnych.

Możesz również usunąć utworzone odpowiedzi. By to zrobić, wystarczy, że klikniesz ikonkę śmietnika przy wybranej odpowiedzi.

Pamiętaj, że w pytaniach krótkiej odpowiedzi Testportal rozróżnia wielkość liter i zawsze sprawdzaj wszystkie odpowiedzi udzielone przez rozwiązującego, zanim wystawisz ostateczną ocenę.

Zestawy testowe dla quizów online

Z Testportalem możesz w łatwy sposób zapewnić unikatowość quizów, jakie otrzymają Twoi rozwiązujący oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo ściągania i tym samym zwiększyć wiarygodność uzyskanych wyników.

Bardzo pomocna jest w tym opcja losowej kolejności pytań i odpowiedzi. Aby ją włączyć, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do sekcji Zestawy testowe, gdzie skonfigurujesz kolejność pytań.

 2. Wybierz opcję Losowa kolejność pytań i odpowiedzi, jeśli Twoi rozwiązujący mają zobaczyć pytania i odpowiedzi w losowej kolejności.

Możesz stworzyć quiz online zbudowany z pytań wylosowanych ze stworzonej puli albo samodzielnie skonfigurować zestawy testowe. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz poradnik, jak stworzyć zestawy testowe.

Losowanie kolejności pytań w quizie

Losowanie kolejności pytań i odpowiedzi zwiększa wiarygodność wyników oceniania online

Dostęp do quizu online

Dostęp do testu to sposób, w jaki zapraszasz rozwiązujących do swoich quizów online. Testportal oferuje następujące metody dostępu do quizu:

 • link,

 • indywidualny kod dostępu,

 • hasło grupowe,

 • link (trening/quiz),

 • udostępnianie w Microsoft Teams.

Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w quizach online to:

hasło grupowe - wymaga ono posiadania subdomeny w Testportalu. Przejście do quizu zabezpieczone jest hasłem (takim samym dla wszystkich rozwiązujących), wpisywanym na stronie subdomeny.

link (trening/quiz) - ten rodzaj dostępu nie wymaga od rozwiązujących podania danych osobowych na stronie startowej quizu. Mogą oni rozwiązać go dowolną liczbę razy, a ich wyniki nie będą dostępne dla twórcy quizu.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący

Zakładka Dostęp do testu to także miejsce, gdzie skonfigurujesz naszą Technologię Uczciwy Rozwiązujący. Ta sprawdzona funkcjonalność Testportalu zapobiega ściąganiu i powiadamia o rozwiązujących, którzy opuścili zakładkę quizu w trakcie zdawania.

Możesz wybrać Włącz tylko ostrzeżenia, wówczas przy każdej próbie wyjścia z quizu rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie systemowe. Jeśli zaznaczysz opcję Włącz ostrzeżenia i blokadę testu, Testportal wyświetli ostrzeżenie oraz automatycznie zakończy quiz tego rozwiązującego.

Znajdziesz tutaj też opcję Maksymalna liczba dozwolonych opuszczeń testu, po której przekroczeniu nastąpi blokada quizu.

Wprowadzone ustawienia potwierdź, klikając przycisk Zapisz.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący w quizie

Technologia Uczciwy Rozwiązujący jest prosta w konfiguracji i skuteczna w działaniu

Dowiedz się więcej, w jaki sposób zapraszać rozwiązujących do Twoich quizów online, czytając nasz szczegółowy artykuł o tym, jak wygląda dostęp do testu.

Strona startowa quizu

W tym miejscu dodać możesz Instrukcje dla rozwiązujących oraz skonfigurować szczegóły opcji Strona startowa testu. Wybierz dostępne pola domyślne, albo skonfiguruj własne, jeśli takich potrzebujesz. Wprowadzone ustawienia potwierdź, klikając Zapisz.

Strona startowa quizu

Wszyscy rozwiązujący rozpoczną Twój quiz online na takiej samej, skonfigurowanej przez Ciebie stronie

W tym miejscu możesz też dodać informacje o przetwarzaniu danych osobowych, a także wymagane zgody, których rozwiązujący będą musieli udzielić, zanim przejdą do pierwszego pytania w quizie. Taka opcja dostępna jest dla użytkowników planów EDU Uczelnia, MAX i MAX Dedykowany.

By dowiedzieć się więcej o naszym planie MAX Dedykowany, skontaktuj się przez dział kontakt z Obsługą Klienta, która udzieli Ci szczegółowych informacji.

Ocenianie i podsumowanie quizu online

 • Komunikat i przekierowanie po zakończeniu testu

Tutaj wpisz informację, którą rozwiązujący zobaczą po zakończeniu quizu online. Możesz też ustawić automatyczne przekierowanie ich na dowolną zewnętrzną stronę.

 • Kryteria oceniania

Zdefiniuj próg na zaliczenie Twojego quizu w formie minimalnej liczby punktów lub procent punktów, jakie rozwiązujący muszą zdobyć.

 • Informacje dla rozwiązujących

Rozwiązujący, którzy uzyskali pozytywny wynik quizu, mogą zobaczyć inną informację, niż ci, który go nie zdali. Oba komunikaty możesz wpisać w tym miejscu.

Ustawienia czasu quizu online

 • Czas trwania quizu

Aby Twoje quizy online były dla rozwiązujących większym wyzwaniem oraz by utrudnić ściąganie, możesz wprowadzić limity czasowe dotyczące całego quizu oraz poszczególnych jego pytań.

Jeśli, na przykład, Twój quiz składa się z 10 pytań, możesz ustawić maksymalny czas na ich rozwiązanie na 5 lub 10 minut (zależnie od stopnia skomplikowania pytań). By to zrobić, wybierz czas, jaki chcesz dać rozwiązującym i wprowadź go w sekcji Czas na rozwiązanie całego testu.

Ustawienia czasu w quizie

Limity czasu znacząco poprawiają wiarygodność wyników quizów online

Wybierz, czy Twój quiz online będzie aktywny (dostępny dla rozwiązujących) od razu po jego skonfigurowaniu, czy w przyszłości.

Aktywuję test samodzielnie to pole, w którym wprowadzasz czas, przez jaki Twój quiz ma być dostępny do rozwiązywania. W tej opcji wystarczy kliknąć Aktywuj test, by stał się on aktywny natychmiast. Możliwość przystąpienia do zdawania skończy się zaś po upływie podanego przez Ciebie czasu.

Udostępnię test w określonym przedziale czasowym to opcja, w której quiz aktywuje się w przyszłości. Datę otwarcia i zamknięcia możliwości zdawania wpisz w polach Data aktywacji testu i Data zamknięcia dostępu.

Sprawdź swoje ustawienia i upewnij się, że wszystkie wartości są poprawne.

Dowiedz się też więcej na temat tego, jak na Testportalu wyglądają ustawienia czasu.

Aktywacja quizu online

Testportal pozwala otworzyć możliwość przystąpienia do quizu dla rozwiązujących na dwa sposoby:

 • Klikając przycisk Aktywuj test, jeśli w Ustawieniach czasu wybrano opcję Aktywuję test samodzielnie.

Aktywuj quiz

Kliknięcie przycisku Aktywuj test sprawia, że rozwiązujący są natychmiast powiadamiani o quizie i mogą rozpocząć zdawanie go

 • Używając opcji Zaplanuj test, jeśli wcześniej wybrano Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Quiz online stanie się wtedy aktywny w zapisanym w ustawieniach dniu.

Zaplanuj quiz

Po kliknięciu Zaplanuj test, Twój quiz będzie oczekiwał na zaplanowany termin, w którym włączy się automatycznie

Przekazanie quizu do rozwiązania

Nadszedł czas, by zaprosić rozwiązujących do przystąpienia do Twojego quizu online. Dostępna tutaj metoda będzie zależała od Twojego wcześniejszego wyboru typu dostępu do quizu.

Jeśli wybraną metodą jest link, nie zapomnij skopiować go i przesłać rozwiązującym. Możesz zrobić to przez e-mail, czat lub komunikatory online.

Po wybraniu opcji hasło grupowe musisz udostępnić swoim rozwiązującym adres subdomeny oraz hasło, którego użyją, by rozpocząć zdawanie.

Indywidualne kody dostępu wysyłane są na wpisane adresy rozwiązujących tuż przed rozpoczęciem się quizu.

Kiedy Twój quiz online będzie gotowy do udostępnienia, rozwiąż go najpierw samodzielnie. W ten sposób zauważysz ewentualne błędy i skorygujesz je, zanim do zdawania przystąpią rozwiązujący.

Po zakończeniu quizu wszystkie zebrane wyniki będą dostępne w menu Przebieg testu i wyniki. Jeśli wtedy zauważysz błędy, możesz w każdej chwili zduplikować (skopiować) quiz przechodząc do widoku Moje testy, klikając ikonkę trzech kropek przy wybranym quizie, a następnie wybierając opcję Duplikuj.

Kopiowanie quizu

W zduplikowanym quizie online możesz zmieniać treść pytań i odpowiedzi oraz jego ustawienia

Opcja Duplikuj tworzy nowy quiz online o statusie W trakcie ustawień. Jest on całkowicie edytowalny do chwili jego aktywowania lub zaplanowania aktywacji.

Czy ten artykuł był przydatny?