Cennik

Jak stworzyć egzamin online?

Podsumowanie

Tworzenie egzaminu online na Testportalu krok po kroku:

 1. Wybierz nazwę dla swojego egzaminu. Opisz go i nadaj mu stosowną kategorię.

 2. Przygotuj pytania do egzaminu (wybierz ich typy, przygotuj potencjalne odpowiedzi i ewentualne załączniki) i zacznij dodawać je do swojego egzaminu online.

 3. Przygotuj zestawy testowe, jeśli zamierzasz później z nich korzystać.

 4. Wybierz sposób udostępniania egzaminu, biorąc pod uwagę wymagany poziom bezpieczeństwa.

 5. Dla każdego pytania egzaminacyjnego wprowadź kryteria oceniania.

 6. Dodaj ustawienia czasu dla egzaminu i poszczególnych pytań.

Egzamin online to formalny sposób oceniania, o poważnych konsekwencjach dla zdającego. Mierzy on wiedzę i umiejętności porównując je do standardów przyjętych w edukacji państwowej, czy branżowej. Egzaminy zwykle są długotrwałe, a ich efekty mają znaczny wpływ na przyszłość rozwiązujących.

Główne cele przeprowadzania egzaminów to:

 • Zmierzenie i ocenienie wiedzy oraz umiejętności zdającego.

 • Zakończenie i podsumowanie większej części lub całości materiału, programu nauczania, itp.

 • Obiektywne potwierdzenie kwalifikacji niezbędne do otrzymania tytułu, uprawień, itp.

Jeżeli zamierzasz tworzyć test online, przeczytaj nasz poradnik o tym, jak stworzyć test online.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć quiz online, zobacz artykuł jak stworzyć quiz online.

Tworzenie egzaminu online

Platforma Testportal pozwala na szybie stworzenie nawet najbardziej wymagającego egzaminu online. Zanim zaczniesz, pamiętaj, że choć komunikaty systemowe Testportalu mówią o tworzeniu "testu", bez trudu zbudujesz tutaj także egzamin.

Wejdź do aplikacji i w menu Moje testy, kliknij przycisk Nowy test, który znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Następnie zostaniesz przeniesiony do panelu Ustawienia wstępne.

Nowy egzamin

Tworzenie nowego egzaminu rozpoczyna się od wyboru jego nazwy i ustawień

Ustawienia wstępne egzaminu online

Widok Ustawienia wstępne to dwie sekcje: Dane podstawowe, gdzie wpisujesz informacje o egzaminie, a także Logo, w której personalizujesz swój egzamin, w celu zwiększenia świadomości swojej marki.

 • Dane podstawowe

Tutaj wpisz nazwę nowego egzaminu online (może to być na przykład "Standardy obsługi klienta w restauracji - egzamin"). Potem stworzyć możesz także kategorię albo wybrać jedną z już wcześniej utworzonych. Egzamin możesz także pozostawić jako nieskategoryzowany.

Opis (notatki) to z kolei miejsce służące do wypełnienia informacjami, dzięki którym łatwiej będzie Ci zidentyfikować egzamin. Podanie jego opisu oraz tego, dla kogo został przygotowany, będzie pomocne, gdy na Twoim koncie będzie więcej testów, quizów oraz egzaminów online.

Ostatnia część sekcji Dane podstawowe to Język testu. Możesz w niej wybrać, czy językiem rozwiązywania Twojego egzaminu online będzie angielski, czy polski.

 • Logo

Część planów na Testportalu umożliwia personalizację egzaminów online, przy pomocy logo.

W tej sekcji domyślnie włączone jest wyświetlanie logo Testportalu. Jeśli Twoja subskrypcja pozwala na to, możesz je zmienić. W tym celu kliknij przycisk Wybierz i dodaj swój plik. Możesz także zaznaczyć opcję Wyłącz wyświetlanie logo, wtedy w Twoim egzaminie miejsce to zostanie puste.

Kliknij zielony przycisk Zapisz na dole strony, by potwierdzić ustawienia.

Dowiedz się więcej o tym, jak dodać logo organizacji do egzaminu z innego artykułu w dziale Pomoc.

Jak dodać pytania i odpowiedzi do egzaminu online?

 • Dodawanie pytań i odpowiedzi do egzaminu online

Pierwsze pytanie w swoim egzaminie utworzysz, przechodząc do menu Konfiguracja testu po lewej stronie i klikając Menedżer pytań, a następnie wykonując te kroki:

 1. Kliknij przycisk Dodaj pytanie.

 2. Dodaj treść Pytania 1 w polu tekstowym.

 3. Przydziel kategorię do pytania, wybierając z dostępnych albo tworząc nową.

Dodaj pytanie do egzaminu

Dodawanie pytań na Testportalu jest szybkie i intuicyjne

Testportal daje Ci do dyspozycji aż 6 rodzajów pytań do wykorzystania w egzaminach online. Są to pytania: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, opisowe, prawda/fałsz, krótkiej odpowiedzi oraz ankietowe. Przeczytaj też artykuł o tym, jakie pytania można tworzyć na Testportalu.

Spraw, że pytania w Twoim egzaminie online będą bardziej interesujące, dodając do nich załączniki. Mogą nimi być na przykład grafiki, arkusze kalkulacyjne, pliki audio czy wideo. Dowiedz się też więcej o tym, jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi.

 • Dodawanie odpowiedzi do pytań

 1. Zwiększ liczbę możliwych odpowiedzi na pytanie, klikając przycisk Dodaj odpowiedź.

 2. Po dodaniu wszystkich odpowiedzi wprowadź odpowiednie wartości w polu Ustawienia punktacji. Następnie zatwierdź to pytanie przyciskiem Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejne.

 3. W ten sam sposób dodawaj kolejne pytania i odpowiedzi, aż uznasz, że Twój egzamin jest przygotowany.

Jeśli planujesz zadawać swoim zdającym pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pomyśl o odpowiednich alternatywach, czyli odpowiedziach, spośród których będą oni wybierać prawidłowe. Wprowadzając je na Testportalu, pamiętaj, by zaznaczyć poprawne, klikając obok nich pole wyboru. Sprawdzając zaś pytania krótkiej odpowiedzi, masz możliwość zaznaczenia udzielonych odpowiedzi jako dobrych nawet wtedy, gdy nie znalazły się one na uprzednio przygotowanej liście.

Z łatwością usuniesz też utworzone odpowiedzi. Wystarczy, że klikniesz ikonkę śmietnika przy zbędnej odpowiedzi.

Pamiętaj, że Testportal rozróżnia wielkość liter w pytaniach krótkiej odpowiedzi. Jeśli prawidłowa odpowiedź na Twoje pytanie to Jan Nowak, nasza platforma oceni odpowiedź JAN NOWAK jako błędną, jeśli wersja pisana wielkimi literami nie znajdzie się na liście prawidłowych odpowiedzi. Zawsze przeczytaj wszystkie odpowiedzi rozwiązującego, nim wystawisz ocenę.

Jak przygotować wiarygodny egzamin online?

Korzystając z Tesportalu masz do swojej dyspozycji wiele mechanizmów, które pomagają zapewić wiarygodność wynikom Twoich egzaminów:

 1. Limity czasu.

 2. Bezpieczne metody udostępniania egzaminu, jak indywidualne kody dostępu, czy dedykowana aplikacja dla Microsoft Teams.

 3. Udostępnienie egzaminu wszystkim zdającym w tym samym, krótkim okresie.

 4. Losowa kolejność pytań i odpowiedzi.

 5. Zablokowanie omijania pytań i wracania do wcześniejszych.

 6. Nieinwazyjny proktoring z wykorzystaniem Technologii Uczciwy Rozwiązujący.

Szczegółowe opisy wszystkich tych metod znajdziesz w tym tekście, a także w innych artykułach w naszym Centrum Pomocy.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim egzaminom online, polecamy korzystanie z aplikacji Testportal dla Microsoft Teams. To połączenie, które zapewnia najbardziej zaawansowaną metodę udostępniania egzaminów oraz pozwala nadzorować zdających na żywo, dzięki dostępowi do obrazu z ich kamer w trakcie egzaminu.

Zestawy testowe dla egzaminów online

Chcesz, by Twoi rozwiązujący otrzymali różne zestawy pytań egzaminacyjnych? Z Testportalem to niezwykle proste! By zapewnić wysoką wiarygodność wyników i zmniejszyć prawdopodobieństwo ściągania, włącz opcję losowej kolejności pytań i odpowiedzi.

Aby skorzystać z tej możliwości, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do sekcji Zestawy testowe. Tam będziesz mógł skonfigurować kolejność pytań.

 2. Wybierz opcję Losowa kolejność pytań i odpowiedzi, a Twoi rozwiązujący otrzymają egzaminy z losową kolejnością zadań do wykonania.

Możesz stworzyć egzamin online zbudowany z pytań wylosowanych ze stworzonej puli albo samodzielnie skonfigurować zestawy testowe. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz poradnik, jak stworzyć zestawy testowe.

Zestawy testowe

Losowa kolejność pytań i odpowiedzi to prosta i skuteczna metoda zapobiegania ściąganiu

Dostęp do egzaminu online

To, w jaki sposób zdający mogą przejść do przygotowanego przez Ciebie egzaminu, zależy od użytej metody dostępu. Testportal daje Ci do wyboru następujące:

 • Link

 • Indywidualny kod dostępu

 • Hasło grupowe

 • Link (trening/quiz)

 • Udostępnianie w aplikacji Testportal dla Microsoft Teams

Twoje egzaminy online będą zapewne wymagały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, by zapewnić wiarygodność wyników. Aby to osiągnąć, sugerujemy wykorzystanie jednej z tych metod:

Indywidualny kod dostępu - wybierz tę metodę, by zapewnić sobie największą kontrolę nad tym, kto przystępuje do Twojego egzaminu. Każdy zdający otrzyma unikatowy kod i będzie mógł zacząć odpowiadać na pytania dopiero po jego wprowadzeniu.

Aplikacja Testportal dla Microsoft Teams - ten duet zapewnia poziom bezpieczeństwa porównywalny z indywidualnymi kodami dostępu. Twoje egzaminy będą dostępne wyłącznie dla użytkowników o potwierdzonej tożsamości, z tych grup, którym dałeś możliwość zdawania.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący

By zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, przejdź do zakładki Dostęp do testu, gdzie skonfigurujesz naszą Technologię Uczciwy Rozwiązujący. Ta sprawdzona funkcja jest niezwykle skuteczna w zapobieganiu ściąganiu. Działa ona w dwóch trybach.

Wybierz Włącz tylko ostrzeżenia, by przy każdej próbie wyjścia z quizu zdający na Testportalu zobaczył ostrzeżenie. Jeśli zaś wybierzesz opcję Włącz ostrzeżenia i blokadę testu, nasza platforma wyświetli ostrzeżenie, a także automatycznie zakończy egzamin tego zdającego.

Możesz samodzielnie wybrać, po ilu próbach wyjścia ze zdawanego egzaminu włączy się blokada. Odpowiednią wartość wpisz w polu Maksymalna liczba dozwolonych opuszczeń.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień zachowaj je, klikając przycisk Zapisz.

Technologia Uczciwy Rozwiązujący

Używaj Technologii Uczciwy Rozwiązujący do skutecznego zabezpieczania swoich egzaminów online przed ściąganiem

Strona startowa egzaminu

To element konfiguracji egzaminu online, w którym dodać możesz Instrukcje dla rozwiązujących, a także wprowadzić konfigurację opcji Strona startowa testu. Testportal oferuje gotowe pola domyślne, które mogą znaleźć się na stronie startowej, ale jeśli potrzebujesz innych, możesz bez trudu skonfigurować własne.

Kiedy zakończysz wprowadzanie ustawień, zachowaj je, klikając przycisk Zapisz.

Strona startowa egzaminu

Każda z osób przystępujących do egzaminu zobaczy jego stronę startową, umieść więc na niej ważne informacje

Na stronie startowej możesz także zamieścić informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zdających, czy też wymagane zgody, których będą oni musieli udzielić, nim przejdą do egzaminu. Ta opcja dostępna jest dla użytkowników planów MAX, MAX Dedykowany oraz EDU Uczelnia.

Dowiedz się więcej o tych subskrypcjach. Napisz do naszej Obsługi Klienta przez dział Kontakt, a udzielimy Ci szczegółowych informacji.

Ocenianie i podsumowanie egzaminu online

 • Komunikat i przekierowanie po zakończeniu testu

Po zakończeniu egzaminu online niezależnie od wyniku, rozwiązujący mogą zobaczyć skonfigurowaną przez Ciebie informację. W tym miejscu możesz ją wpisać. Możesz tu też ustawić automatyczne przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową.

 • Kryteria oceniania

Ustal punktowy lub procentowy próg na zaliczenie Twojego egzaminu. Będzie to wartość, jaką zdający muszą zdobyć, by zakończyć egzamin online pozytywną oceną. Możesz też skorzystać z opcji przedziałów punktowych/procentowych, wówczas rozwiązujący otrzymają automatycznie ocenę na podstawie liczby zdobytych punktów/procent punktów.

 • Informacje dla rozwiązujących

Tutaj wpisać możesz osobne komunikaty dla zdających, którzy zaliczyli egzamin oraz dla tych, którzy go nie zaliczyli.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi strony końcowej testu i kryteriów oceniania.

Ustawienia czasu egzaminu online

 • Czas trwania egzaminu

Limity czasu dotyczące całego egzaminu online oraz poszczególnych jego pytań to świetna metoda na podniesienie jego poziomu trudności. Konieczność szybkiego odpowiadania na pytania przeciwdziała też ściąganiu.

Jeśli więc stworzysz egzamin składający się z 30 pytań, możesz na jego rozwiązanie dać 30, 45 lub 60 minut. Wystarczy tylko, że wpiszesz odpowiednią wartość wyrażoną w minutach w polu Czas na rozwiązanie całego testu.

Czas na rozwiązanie egzaminu online

Im mniej czasu na udzielenie wszystkich odpowiedzi, tym mniej możliwości ściągania

Możesz też wybrać, czy uruchomić egzamin natychmiast po zakończeniu jego konfiguracji, czy w przyszłości.

W polu Aktywuję test samodzielnie wprowadzasz czas, przez który Twój egzamin online ma być dostępny dla rozwiązujących. Kiedy klikniesz przycisk Aktywuj test, stanie się on aktywny natychmiast, a możliwość przystąpienia do niego zamknie się po upływie podanego przez Ciebie czasu.

Wybierając Udostępnię test w określonym przedziale czasowym decydujesz się na aktywację egzaminu w przyszłości. Datę otwarcia i zamknięcia możliwości rozpoczynania egzaminu podaj w polach Data aktywacji testu oraz Data zamknięcia dostępu.

Wprowadzone ustawienia zachowaj, klikając przycisk Zapisz.

Sprawdź wprowadzone ustawienia i upewnij się, że wszystkie one są poprawne. Możesz też dowiedzieć się więcej, jak wykorzystać ustawienia czasu na Testportalu.

Aktywacja egzaminu online

Otwarcie możliwości zdawania egzaminu jest możliwe na Testportalu na dwa sposoby:

 • Przez kliknięcie przycisku zielonego Aktywuj test, gdy w Ustawieniach czasu wybrano Aktywuję test samodzielnie. Test rozpocznie się natychmiast.

Aktywacja egzaminu

Zdający egzamin mogą do niego przystąpić natychmiast po tym, jak klikniesz Aktywuj test

 • Przez opcję Zaplanuj test, jeśli wcześniej wybrano Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Egzamin będzie wtedy aktywny w terminie zapisanym w ustawieniach.

Zaplanowanie egzaminu

Zaplanowany egzamin może rozpocząć się i zamknąć w dowolnych, wybranych przez Ciebie datach

Przekazanie egzaminu online do rozwiązania

Udostępniając egzamin online zapraszasz rozwiązujących do przystąpienia do niego. To, w jaki sposób przejdą oni do pierwszego pytania zależy od wybranego wcześniej trybu dostępu.

Indywidualne kody dostępu - są wysyłane na adresy e-mailowe rozwiązujących na chwilę przed rozpoczęciem się Twojego egzaminu online.

Link to metoda, w której Testportal generuje jeden link dla wszystkich zdających. Skopiuj go i prześlij e-mailem, na czacie lub w komunikatorze online.

Opcja hasło grupowe wymaga udostępnienia zdającym jednego hasła, które wpiszą oni na Twojej subdomenie w serwisie Testportal.

Chcesz uniknąć błędów w swoim egzaminie online? Kiedy będzie już gotowy, podejdź do niego najpierw sam. To świetna metoda, by zauważyć i skorygować ewentualne błędy. Kiedy skończysz sprawdzać swój egzamin, wyniki będą dostępne w menu Przebieg testu i wyniki.

Pamiętaj też, że możesz w każdej chwili zduplikować egzamin w widoku Moje testy, klikając ikonkę trzech kropek przy wybranym sprawdzianie i wybierając opcję Duplikuj. Łatwo naniesiesz wtedy wszystkie niezbędne zmiany w skopiowanym egzaminie.

Kopiowanie egzaminu

Potrzebujesz kopii swojego egzaminu? Zduplikuj go na ekranie Moje testy.

Naciśnięcie przycisku Duplikuj utworzy nowy egzamin online. Będzie on miał status W trakcie ustawień i będzie całkowicie edytowalny do momentu jego aktywowania lub zaplanowania aktywacji.

Czy ten artykuł był przydatny?