Blog

Jak przygotować test online? - wersja szczegółowa

Na platformie Testportal możesz tworzyć testy dopasowane do Twoich potrzeb. Tworząc nowy test lub klikając w istniejący, w menu Konfiguracja testu zdefiniujesz rodzaj pytań, zestawy testowe, dostęp do testu, kryteria oceniania, czas oraz wiele innych.

Zapoznaj się z tym artykułem, który przeprowadzi Cię przez kolejne etapy przygotowania testu dla Twoich rozwiązujących.

Tworzenie testu krok po kroku

By utworzyć test, przejdź do menu Moje testy i kliknij zielony przycisk Nowy test w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu opcji Nowy test otworzy się menu Konfiguracja testu, zakładka Ustawienia wstępne.

Nowy test

Stwórz swój pierwszy test

Ustawienia wstępne

  • Dane podstawowe i logo

Na ekranie Ustawienia wstępne uzupełnij nazwę testu. Możesz tutaj dodać nową kategorię albo wybrać spośród utworzonych wcześniej. Będzie to bardzo pomocne, jeśli zaczynasz tworzyć testy z różnych dziedzin.

Domyślnie na Twoim teście pojawi się logo aplikacji Testportal. Jeśli w Twoim planie dostępna jest opcja dodania do testu logo swojej organizacji, to tutaj właśnie możesz je załączyć. Wystarczy tylko wybrać opcję Dodaj moje logo, aby dołączyć je do swoich testów. Kliknij Wybierz, co wczyta logo z dysku swojego komputera.

Wczytywanie logo

Dodaj własne logo do testu

Więcej informacji na temat dodawania logo znajdziesz tutaj. Wprowadzone dane podstawowe oraz ustawienia logo, zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Menedżer pytań

  • Dodawanie pytań i odpowiedzi do testu

W celu dodania pytań do testu, w menu po lewej stronie wejdź w zakładkę Menedżer pytań. Aby dodać pierwsze pytanie, skorzystaj z opcji Dodaj pytanie.

Na ekranie Pytanie 1 dodaj w polu tekstowym treść swojego pytania. Następnie zdefiniować możesz jego kategorię. W następnej kolejności wybierz typ odpowiedzi, może to być np. Jednokrotny wybór lub Krótka odpowiedź.

  • Wszystko o rodzajach pytań i odpowiedzi dostępnych na Testportalu przeczytasz tutaj.

  • W tworzonych pytaniach możesz również zamieszczać załączniki. Więcej o ich dodawaniu przeczytasz tutaj.

Teraz dodaj odpowiedzi. W przypadku testów zawierających pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć w kółku lub kwadracie po lewej stronie od odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz usunąć odpowiedź, skorzystaj z ikonki kosza po prawej stronie odpowiedzi.

Dodaj pytanie

Dodawanie pytania i odpowiedzi

W pytaniach krótkiej odpowiedzi podczas tworzenia klucza odpowiedzi pamiętaj, że wielkość znaków ma znaczenie. Podczas sprawdzania testu, który zawiera pytanie (lub pytania) krótkiej odpowiedzi będziesz mógł zaznaczyć odpowiedź rozwiązującego jako prawidłową, nawet jeśli nie występuje ona w zdefiniowanym przez Ciebie zbiorze.

  1. W celu dodania kolejnego pola odpowiedzi, wybierz opcję Dodaj odpowiedź.

  2. Po dodaniu treści pytania i odpowiedzi, skonfiguruj ustawienia w sekcji Ustawienia punktacji, zatwierdź je przyciskiem Zapisz i dodaj kolejne. Po ostatnim dodanym pytaniu należy kliknąć przycisk Zapisz.

Dostępna jest także opcja Wymuś udzielenie odpowiedzi na to pytanie podczas pierwszego wyświetlenia. Tę funkcję włącza się dla każdego pytania osobno.

Zestawy testowe

W zakładce Zestawy testowe ustaw opcje kolejności pytań. Np. Losowa kolejność pytań i odpowiedzi, jeśli rozwiązujący mają otrzymać zestawy o różnej kolejności pytań i odpowiedzi. Można też dobrać odpowiednią liczbę pytań losowanych z całej puli, albo liczbę pytań losowanych z kategorii.

Zestawy testowe

Ustawienie losowej kolejności pytań i odpowiedzi

Możliwa jest także samodzielna konfiguracja zestawów testowych. Więcej informacji na ten temat w tym tekście.

Dostęp do testu

Kolejna zakładka konfiguracji dotyczy dostępu do testu. Wybierz, czy udostępnisz test rozwiązującym za pomocą linku czy hasła grupowego. W przypadku Indywidualnych kodów dostępu, wpisz liczbę osób rozwiązujących w polu Dodaj rozwiązujących i zatwierdź zielonym przyciskiem Dodaj. Następnie w tabeli poniżej wprowadź adresy mailowe rozwiązujących.

W tym miejscu możesz również wczytać utworzoną wcześniej listę rozwiązujących. Artykuł na temat tworzenia list rozwiązujących znajduje się tutaj.

Na ekranie Dostęp do testu możesz też włączyć Technologię Uczciwy Rozwiązujący. Jeśli chcesz mieć informacje o tym, ile razy dany rozwiązujący Twój test opuścili kartę przeglądarki, skorzystaj z opcji Włącz tylko ostrzeżenia. W przypadku naruszenia zasad testu, rozwiązujący zobaczą wtedy ostrzeżenie.

Uczciwy Rozwiązujący

W ten sposób działa Uczciwy Rozwiązujący

Możesz też ustawić Maksymalną dopuszczalną liczbę opuszczeń testu, po przekroczeniu której jego dalsze rozwiązywanie zostanie zablokowane. O Technologii Uczciwy Rozwiązujący przeczytasz więcej tutaj.

Wszystkie ustawienia dostępu do testu i Technologii Uczciwy Rozwiązujący zatwierdź następnie przyciskiem Zapisz.

Dokładne informacje dotyczące Dostępu do testu zawiera ten artykuł.

Strona startowa testu

Przejdź do zakładki Strona startowa testu. Możesz na niej dodać instrukcję dla rozwiązujących oraz skonfigurować pola dotyczące wymaganych od nich danych. Możliwy jest wybór spośród domyślnych pól albo skonfigurowanie własnych, jeśli nie znajdziesz ich na gotowej liście. Wprowadzone ustawienia zatwierdź zielonym przyciskiem Zapisz.

Strona startowa

Konfigurowanie strony startowej testu

Jeśli potrzebujesz zamieścić na stronie startowej testu informację na temat przetwarzania danych osobowych i pole do akceptacji wymaganych zgód, możesz skorzystać z planu MAX Dedykowany. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, a udzielimy Ci dokładnych informacji.

Ocenianie i podsumowanie

W kolejnej zakładce Ocenianie i podsumowanie należy ustawić informację, która wyświetli się rozwiązującym po zakończeniu testu. Jeśli w teście ustalasz próg punktów na zaliczenie, to możesz skonfigurować też osobne komunikaty dla użytkowników, którzy otrzymali pozytywny i negatywny wynik.

  • Kryteria oceniania

Jeśli Twój test jest na zaliczenie lub ocenę, możesz zdefiniować je w sekcji Kryteria oceniania.

  • Informacje dla rozwiązujących

Sekcja Informacje dla rozwiązujących pozwala na wybór danych, które rozwiązujący zobaczą po zakończeniu swojego testu. Jeśli test rozwiązuje na przykład kilka grup, to część informacji możesz pokazać im zaraz po zakończeniu testu, a część później.

Ustawienia czasu

Zakładka Ustawienia czasu służy do wprowadzenia czasu trwania całego testu, limitu czasowego na każde pytanie w nim występujące oraz opcji uruchomienia testu. Jeśli chcesz na przykład, żeby czas na rozwiązanie Twojego testu wynosił 30 minut, to skorzystaj z opcji Czas na rozwiązanie całego testu.

Ustawienia czasu

Limity czasowe wspierają wiarygodność wyników w testach

Możesz też ustawić czas dostępności testu dla rozwiązujących, używając funkcji Aktywuję test samodzielnie. Skonfiguruj tutaj Czas aktywności testu (MM dd hh:mm). Na przykład, po wpisaniu siedmiu dni, test będzie dostępny przez tydzień od momentu, w którym aktywujesz go zielonym przyciskiem Aktywuj test.

Wszystkie wprowadzone ustawienia zatwierdź następnie zielonym przyciskiem Zapisz.

Więcej o ustawieniach czasu przeczytasz w tekście na temat czasu trwania testu i w artykule o czasie aktywności testu.

Po skonfigurowaniu testu, przejdź jeszcze raz przez wszystkie zakładki w menu Konfiguracja testu i sprawdź wprowadzone ustawienia.

Aktywacja testu

Kiedy już upewniłeś się, że wszystkie skonfigurowane przez Ciebie ustawienia są poprawne, aktywacja testu jest możliwa na dwa sposoby:

  • Za pomocą opcji Aktywuj test, jeśli w zakładce Parametry czasowe wybrałeś Samodzielnie aktywuję test,

  • Za pomocą opcji Zaplanuj test, jeśli w zakładce Parametry czasowe wybrałeś Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Test aktywuje się wówczas automatycznie, w ustawionym terminie.

Aktywacja-testu

Aktywacja testu za pomocą Zaplanuj test

Udostępnienie testu

Kolejne kroki zależą od wybranego przez Ciebie typu dostępu do testu.

Jeśli wybrałeś indywidualne kody dostępu, to zostaną one automatycznie wysłane na skrzynki mailowe rozwiązujących tuż przed rozpoczęciem testu.

Jeśli jako typ dostępu wybierasz link, pamiętaj o skopiowaniu go i przekazaniu uczestnikom testu na przykład mailowo, na czacie lub inną drogą, którą komunikujesz się z nimi.

Gdy Twój test ma być dostępny do rozwiązania za pomocą hasła grupowego, podaj rozwiązującym adres strony subdomeny i hasło.

Po skonfigurowaniu pierwszego testu warto samemu do niego podejść przed udostępnieniem go rozwiązującym. Pozwoli to zobaczyć go z drugiej strony, a także przygotować się na ewentualne pytania od uczestników testu. Kiedy rozwiążesz test, zobaczysz rezultat w tabeli wyników. Jeśli w trakcie samodzielnego rozwiązywania testu znajdziesz błąd w konfiguracji testu, możesz go zduplikować na ekranie Moje testy za pomocą ikonki trzech kropek. W skopiowanym teście możesz ponownie edytować wszystkie pytania.

Przebieg testu możesz śledzić w czasie rzeczywistym w Monitoringu rozwiązujących. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z tym artykułem.

Informacje na temat analizy zebranych wyników testów, znajdziesz zaś tutaj.

Czy ten artykuł był przydatny?