Blog

Jak przygotować test online? - wersja uproszczona

Na platformie Testportal możesz tworzyć testy dopasowane do Twoich potrzeb. Po utworzeniu lub wybraniu utworzonego wcześniej testu, w menu Konfiguracja testu zdefiniujesz rodzaj pytań, zestawy testowe, dostęp do testu, kryteria oceniania, czas oraz wiele innych.

By utworzyć test, przejdź do menu Moje testy i wybierz opcję Nowy test.

Nowy test

Tworzenie nowego testu w widoku Moje testy

Ustawienia wstępne

Na ekranie Ustawienia wstępne uzupełnij nazwę testu. Możesz dodać nową kategorię testu albo wybrać spośród utworzonych wcześniej.

  • Logo

Domyślnie na Twoim teście pojawi się logo aplikacji Testportal. Możesz także dodać własne logo, lub ukryć je zupełnie.

  • Dodawanie pytań do testu

W celu dodania pytań do testu, w menu po lewej stronie wejdź w zakładkę Menedżer pytań.

Aby dodać pytanie, kliknij zielony przycisk Dodaj pytanie.

Dodaj pytanie

Pierwsze pytanie testowe dodasz w ten sposób

Na ekranie Pytanie 1 dodaj w polu tekstowym treść pytania. Następnie możesz przydzielić je do wybranej kategorii. Następnie wybierz typ odpowiedzi, np. Jednokrotny wybór albo Krótka odpowiedź.

  • Dodawanie odpowiedzi do pytań

Następnie dodaj odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz którąś z nich usunąć, skorzystaj z ikonki kosza po prawej stronie odpowiedzi.

Po dodaniu treści pytania i odpowiedzi, skonfiguruj ustawienia w sekcji Ustawienia punktacji i zatwierdź je przyciskiem Zapisz i dodaj kolejne. Po ostatnim dodanym pytaniu należy kliknąć zielony przycisk Zapisz.

Zestawy testowe

W zakładce Zestawy testowe ustaw opcje kolejności pytań.

Zestawy testowe

Dzięki zestawom testowym rozwiązujący otrzymają różne pytania

Dostęp do testu

Kolejna zakładka konfiguracji dotyczy dostępu do testu. Wybierz, jak udostępnisz test rozwiązującym. W przypadku Indywidualnego kodu dostępu, wpisz liczbę osób rozwiązujących w polu Dodaj rozwiązujących i zatwierdź przyciskiem Dodaj. Następnie w tabeli wprowadź adresy mailowe rozwiązujących.

Kody dostępu

Dodawanie nowych zdających

Na ekranie Dostęp do testu możesz też włączyć Technologię Uczciwy Rozwiązujący. Wszystkie dokonane ustawienia dostępu do testu i mechanizmu Uczciwy Rozwiązujący zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Strona startowa testu

Przejdź do zakładki Strona startowa testu. Możesz na niej dodać instrukcję dla rozwiązujących oraz skonfigurować pola dotyczące wymaganych od nich danych. Wprowadzone ustawienia zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Strona startowa

Na stronie startowej umieść informacje dla rozwiązujących

Ocenianie i podsumowanie

W kolejnej zakładce Ocenianie i podsumowanie ustaw informację, która wyświetli się rozwiązującym po zakończeniu testu, oraz osobne komunikaty dla użytkowników, którzy otrzymali pozytywny oraz negatywny wynik.

  • Ocenianie i podsumowanie

W sekcji Ocenianie i podsumowanie skonfiguruj próg na zaliczenie w punktach lub procentach i ewentualne przedziały punktowe albo procentowe ocen. Możesz też wyłączyć tutaj opcję progu zaliczenia.

Ustawienia czasu

Zakładka Ustawienia czasu służy do ustawienia czasu trwania całego testu, limitu czasowego na każde pytanie występujące w teście oraz opcji uruchomienia testu. Wszystkie wprowadzone ustawienia zatwierdź następnie przyciskiem Zapisz.

Ustawienia czasu

Parametry czasowe pozwolą wprowadzić limit czasu na cały test lub jedno pytanie

Po skonfigurowaniu testu, sprawdź jeszcze raz wszystkie wprowadzone w menu Konfiguracja testu ustawienia.

Aktywacja testu

Jeśli upewniłeś się, że wszystkie skonfigurowane przez Ciebie ustawienia są poprawne, aktywacja testu jest możliwa na dwa sposoby:

  • za pomocą opcji Aktywuj test, jeśli w zakładce Ustawienia czasu wybrałeś Samodzielnie aktywuję test,

  • za pomocą opcji Zaplanuj test, jeśli w zakładce Ustawienia czasu wybrałeś Udostępnię test w określonym przedziale czasowym. Test aktywuje się wówczas sam w ustawionym terminie.

Opcje uruchomienia testu

Testportal oferuje dwa sposoby aktywacji testu

Udostępnienie testu

Jeśli wybrałeś indywidualne kody dostępu, to zostaną one automatycznie wysłane na skrzynki mailowe rozwiązujących tuż przed rozpoczęciem testu.

Jeśli jako typ dostępu wybierasz link, pamiętaj o skopiowaniu go i przekazaniu uczestnikom testu na przykład mailowo, na czacie lub inną drogą, którą komunikujesz się z nimi.

Gdy Twój test ma być dostępny do rozwiązania za pomocą hasła grupowego, podaj rozwiązującym adres strony subdomeny i hasło.

Aktywacja-testu

Aktywuj test i rozpocznij przygodę z Testportalem

Po skonfigurowaniu pierwszego testu warto samemu do niego podejść przed udostępnieniem go rozwiązującym. Pozwoli to zobaczyć go z drugiej strony, a także przygotować się na ewentualne pytania od uczestników testu. Kiedy rozwiążesz test, zobaczysz rezultat w tabeli wyników.

Czy ten artykuł był przydatny?