Blog

Udostępnianie wyników

Jak dodać komentarz do arkusza testowego i udzielonej odpowiedzi?

Możliwość dodawania komentarza do testu to sposób na dostarczenie rozwiązującemu większej liczby informacji na temat jego rezultatu. Dzięki tej funkcji twórca testu może na przykład:

 • skomentować cały arkusz testowy rozwiązującego,

 • skomentować krótkie odpowiedzi i pytania opisowe,

 • wskazać rozwiązującemu mocne i słabe aspekty w jego pracy,

 • pozostawić dla rozwiązującego wskazówki umożliwiające dalszy rozwój,

 • przekazać odpowiedni sposób rozwiązania zadania.

Ogólny komentarz do arkusza testowego

 1. Aby rozpocząć ocenianie prac rozwiązujących, przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a następnie wybierz zakładkę Przegląd arkuszy testowych. Następnie użyj opcji Dodaj komentarz.

 2. Po pojawieniu się pola tekstowego, uzupełnij je treścią komentarza dla rozwiązującego. Aby zatwierdzić wpisany tekst, wybierz Zapisz.

Dodaj komentarz do arkusza testowego

Dodawanie komentarza do arkusza testowego

Komentarz sprawdzającego do udzielonej odpowiedzi

 1. W celu dodania komentarza do udzielonej odpowiedzi, odnajdź pytanie, do którego chcesz dodać komentarz. Następnie użyj przycisku Dodaj komentarz.

 2. Po ukazaniu się pola tekstowego, wpisz w nie treść komentarza dla rozwiązującego. Aby potwierdzić wpisany tekst, wybierz Zapisz.

Żeby zmienić treść dodanego komentarza, użyj przycisku Edytuj komentarz. Jeśli chcesz usunąć zamieszczony komentarz, wybierz opcję Usuń komentarz.

Dodaj komentarz do odpowiedzi

Dodawanie komentarza do odpowiedzi

Dodawanie komentarzy z poziomu przeglądu odpowiedzi

Żeby dodać komentarz, przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a następnie wybierz zakładkę Przegląd odpowiedzi.

Domyślnie włączona będzie opcja Przeglądaj tylko pytania otwarte.

Poprzez ten ekran możesz dodać wszystkim rozwiązującym komentarze do konkretnego pytania. Przy kolejnych rozwiązujących wybierz opcję Dodaj komentarz. Pojawi się pole tekstowe, w którym możesz wpisać treść komentarza.

Po wpisaniu tekstu, pamiętaj o zatwierdzeniu go przyciskiem Zapisz.

Dodaj komentarz do pytania w przeglądzie odpowiedzi

Dodawanie komentarza do odpowiedzi w Przeglądzie odpowiedzi

Jak wysłać oceniony test rozwiązującemu po weryfikacji arkusza lub zmianie kryteriów oceniania?

Dostarczony rozwiązującemu oceniony test oznacza stały dostęp do testu oraz możliwość pobrania pracy i zachowania jej w prywatnym archiwum.

 1. Przejdź do interesującego testu, wybierz Przebieg testu i wyniki, a następnie Przegląd arkuszy testowych.

 2. Przy każdym arkuszu, w prawym górnym rogu, są widoczne przyciski Pobierz i Wyślij.

 3. Wybierz opcję Wyślij, z ikonką koperty, aby przekazać test użytkownikowi. W ten sposób powiadomisz rozwiązującego o wyniku przez e-mail.

Wysłanie e-mailem ocenionego testu rozwiązującemu

Oceniony test zostanie momentalnie dostarczony e-mailem do rozwiązującego

Kiedy wysłać test rozwiązującemu?

Po każdej czynności, która może mieć wpływ na ostateczny rezultat rozwiązującego, np. ocenie pytań otwartych, uznaniu udzielonej krótkiej odpowiedzi za poprawną, dodaniu komentarza, możesz przekazać arkusz testowy rozwiązującemu za pomocą opcji Wyślij.

Jeśli chcesz dostosować wiadomość, którą otrzyma rozwiązujący wraz z ocenionym testem, wypełnij pole tekstowe dostępne w oknie i kliknij Wyślij.

Jak przesłać link do ocenionego testu rozwiązującemu?

 1. Wybierz Wyślij, aby raz jeszcze otworzyć okno Wyślij sprawdzony arkusz testowy.

 2. Kliknij w ikonę linku (na prawo od ikony koperty).

 3. W tym miejscu dostępny jest link oraz przycisk Skopiuj link, który pozwoli na zapamiętanie go w schowku i wklejenie w wybranym przez Ciebie miejscu (np. w rozmowie z rozwiązującym w Microsoft Teams).

Wysłanie rozwiązującemu linka do ocenionego testu

Wysłanie rozwiązującemu linku do ocenionego arkusza testowego

Jak wysłać certyfikaty do rozwiązujących?

W ciągu kilku chwil Twoi rozwiązujący mogą otrzymać potwierdzenie zdania egzaminu, wzięcia udziału w Twoim szkoleniu bądź teście. Oto metoda, która pozwoli Ci wysłać certyfikaty do wielu osób jednocześnie.

Jeśli wiesz, że kryteria oceniania zakończonego testu nie ulegną zmianie, możesz wysłać certyfikaty rozwiązującym. Dzięki temu otrzymają oni potwierdzenie uczestnictwa w Twoim teście.

Wysyłka certyfikatu

Wysyłka certyfikatów do rozwiązujących

Przejdź do zakładki Przebieg testu i wyniki, a następnie wybierz Tabelę wyników. Znajdziesz tam dwie opcje wysyłania certyfikatów. Możliwe będzie:

 1. Wysłanie certyfikatów do rozwiązujących zaznaczonych w tabeli.

 2. Pobranie certyfikatów dla rozwiązujących zaznaczonych w tabeli.

Pamiętaj, że w przypadku drugiego rozwiązania, pobrane certyfikaty będą musiały zostać wysłane przez Ciebie – na przykład jako załącznik w wiadomości e-mail lub poprzez wybrany komunikator.

Co, jeśli wysłano już certyfikaty, a zmieniono kryteria oceniania?

Certyfikaty należy wówczas wysłać ponownie, ponieważ prawdopodobnie zmienią się też oceny rozwiązujących oraz decyzje o zaliczeniu/niezaliczeniu testu.

Czy możliwa jest automatyczna wysyłka certyfikatów?

W tej chwili certyfikaty nie wysyłają się automatycznie po zakończeniu testu przez rozwiązującego. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pełną kontrolę nad procesem przydzielania certyfikatów.

Informacje na temat tworzenia certyfikatów znajdziesz w tym tekście.

Czy ten artykuł był przydatny?