Cennik
Poradniki

14 min

Przykłady pytań testowych, które poprawią Twoją wydajność

Chociaż istnieje wiele zasad tworzenia pytań testowych, aby stać się ekspertem w ich pisaniu, nie ma nic skuteczniejszego niż nauka na przykładach z życia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dobre i złe praktyki tworzenia quizów, testów i egzaminów.

Udostępnij przez:

Young, smiling woman sitting in front of a laptop.

Ten poradnik jest częścią zbioru artykułów o pytaniach testowych.

Możesz też dowiedzieć się więcej z innych naszych tekstów o tematyce "pytania".

Jakie powinny być Twoje pytania, aby dawać dobre wyniki?

Cel

Przed rozpoczęciem tworzenia testów i pisania pytań warto zastanowić się, jaki ma być ich cel. Istnieje wiele rodzajów pytań, które możesz zadać swoim rozwiązującym, więc wybieraj mądrze.

Różne typy pytań służą do różnych celów i dają różne informacje. Różnice istnieją nawet w ramach jednego tylko zastosowania, takiego jak na przykład rekrutacja. Jeśli szukasz pracownika na stanowisko związane z marketingiem, do weryfikacji kandydatów najlepiej użyj pytań otwartych, na przykład opisowych. W przypadku rekrutowania programistów lepiej sprawdzą się zaś pytania wyboru, ponieważ zapewnią większą trafność wyników.

Pamiętaj, że żaden typ pytania nie sprawdzi się w każdym przypadku. Zanim rozpoczniesz tworzenie quizu, testu lub egzaminu, określ, jakie efekty chcesz osiągnąć, a dopiero potem wybierz odpowiednie narzędzia.

Krótka i zwarta treść

Treść jest najważniejszą częścią pytania i powinna ona być rozwlekła. Dobre pytanie powinno też zachęcać do krytycznego myślenia. Wyjdź zatem poza wymaganie od rozwiązujących, by przypomnieli sobie proste słowo, datę itp. Przy odrobinie wprawy nawet pytania wyboru mogą skłaniać do głębszej refleksji, a nie tylko prostego przypomnienia sobie tematów ze szkolenia lub lekcji.

Takie podejście sprawdza się na przykład podczas procesów rekrutacyjnych i daje efekty w postaci szczegółowych informacji o umiejętnościach i wiedzy kandydatów. Pokazuje też, kto jest zdolny do samodzielnego myślenia i wnioskowania, co jest bardzo ważne w działach marketingu, HR czy obsługi klienta.

Zadawaj zatem takie pytania, które wymagają od rozwiązujących inicjatywy. Unikaj tworzenia prostych pytań, opartych na zapamiętywaniu faktów, nawet w przypadku testów wielokrotnego wyboru. W tym artykule oraz w innych naszych tekstach szczegółowo wyjaśniamy, jak tworzyć lepsze pytania.

Prawidłowo zbudowana lista odpowiedzi do pytań wyboru

Z zasady takie pytania powinny mieć co najmniej cztery alternatywne odpowiedzi, ponieważ taka liczba zmniejsza prawdopodobieństwo odgadnięcia na chybił trafił. Chociaż nauczyciele i trenerzy czasami używają trzech, może to nie wystarczyć, aby wyniki testu były miarodajne i wiarygodne.

Unikaj też tworzenia zbyt wielu nieprawidłowych odpowiedzi dla zwiększenia poziomu trudności. Więcej niż sześć alternatyw może zdezorientować rozwiązujących i zamiast zwiększyć wiarygodność wyników, zmniejszyć ją.

Przedstaw listę odpowiedzi w logicznej kolejności. W zależności od tego, jakie utworzyłeś, ułóż odpowiedzi na przykład alfabetycznie, chronologicznie, od największej do najmniejszej liczby itd.

Bardziej wydajne tworzenie pytań z AI

Generatywne AI zmienia sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, w tym także jak tworzymy pytania. Pozwala twórcom testów biznesowych oszczędzać czas dzięki automatyzacji, a także zwiększa ich produktywność oraz jakość ich quizów, testów i egzaminów.

Zastąpienie ręcznego tworzenia pytań narzędziem wspomaganym przez AI sprawia, że generowanie dużych ilości pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru na podstawie dowolnego materiału tekstowego dostarczonego przez twórcę testu jest 10 razy szybsze. Możliwość generowania pytań przez sztuczną inteligencję to prawdziwy przełom dla profesjonalistów, którzy regularnie oceniają kompetencje, w tym trenerów biznesowych, rekruterów i liderów zespołów.

Young, smmiling woman sitting behind a desk with a tablet in her hands.

Pomysły na dobre pytania prawda/fałsz

Prawda/fałsz to najłatwiejszy do przygotowania rodzaj pytań wyboru. Właśnie z tego powodu trenerzy, rekruterzy oraz nauczyciele często wykorzystują je do mniej ważnych testów stacjonarnych i online.

Niestety, dają one bardzo ograniczony wgląd w wiedzę i umiejętności zdających. Najlepiej używać ich na poziomie uczniów szkół podstawowych lub wymieszać z bardziej skomplikowanymi typami, takimi jak pytania wyboru lub krótkiej odpowiedzi.

Zasady tworzenia lepszych pytań prawda/fałsz

👍 Tylko jeden temat na pytanie. Nie komplikuj też testów, tworząc zbyt długie treści. Pisz krótko i rzeczowo, nawet jeśli zadanie, które stawiasz przed rozwiązującymi, jest trudne.

👍 Używaj stwierdzeń, które można określić tylko jako całkowicie prawdziwe lub fałszywe. Nie pozostawiaj pola do interpretacji ani subiektywizmu. Największym wrogiem twoich testów, rozwiązujących i wiarygodności uzyskanych wyników jest niejednoznaczność.

🚫 Unikaj stosowania przeczeń. Tworzą one kolejną warstwę złożoności i dodają nerwów do już i tak stresującej sytuacji.

🚫 Pod żadnym pozorem nie używaj podwójnych zaprzeczeń. Potrafią one zamienić proste pytanie w skomplikowany tekst, z którego zrozumieniem rozwiązujący będą mieli trudności.

🚫 Kolejne pytania nigdy nie powinny układać się w schematy. Jeśli umieścisz je w teście na przykład tak:

  • „prawda, fałsz, prawda, fałsz”, lub

  • „prawda, prawda, fałsz, fałsz” itp.,

wydarzy się jedna z dwóch rzeczy. Rozwiązujący będą podejrzewać pułapkę i wybierać odpowiedzi tak, by uniknąć powtarzania wzorca („To nie może być znowu prawda, a potem kolejny raz fałsz!”). Mogą też dać się nabrać i wbrew swojej wiedzy wybrać niewłaściwe odpowiedzi („teraz w kolejności powinna być prawdziwa”).

🚫 Nie używaj „nigdy”, „żaden”, „zawsze”, „każdy” ani „wszyscy”, unikaj też „zazwyczaj”, „czasami” i „często”, ponieważ takie słowa sprawiają, że każda odpowiedź może być subiektywna.

Przykłady pytań prawda/fałsz

Przykład 1
Zrzut ekranu pytania testowego 1

Kiedy tworzysz pytania prawda/fałsz pamiętaj, im prościej, tym lepiej.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Jego treść jest krótka i zwarta. Zawiera stwierdzenie, które jest jasne i nie wprowadza w błąd rozwiązujących.

Przykład 2
Zrzut ekranu pytania testowego 2

Treść pytania powinna zawierać tylko te informacje, których potrzebują rozwiązujący, by na nie odpowiedzieć.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu pytania prawda/fałsz, tutaj treść kończy się znakiem zapytania. Oba te podejścia są poprawne, jeśli treść jest krótka i łatwa do zrozumienia. W tym pytaniu jest też haczyk, ponieważ dotyczy bardzo popularnego nieporozumienia.

Two man shake hands over a table during an office meeting.

Przykłady dobrych pytań wielokrotnego wyboru

Przeczytaj dobre i złe praktyki formułowania pytań wielokrotnego wyboru, aby Twoja praca z testami, quizami i egzaminami online była łatwiejsza i bardziej produktywna.

Przykład 1
Zrzut ekranu pytania testowego 3

Tak powinno wyglądać prawidłowo zbudowane pytanie wielokrotnego wyboru.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Treść pytania jest krótka i spójna. Zawiera jedno stwierdzenie jednoznaczne, mające tylko jedną poprawną odpowiedź. Ma też wszystkie informacje niezbędne do znalezienia prawidłowej odpowiedzi, nie zawiera zaś zbędnych lub podchwytliwych elementów.

Wszystkie możliwe odpowiedzi wyglądają równie prawdopodobnie. Są podobnej długości i żadna nie przyciąga wzroku bardziej niż inne. Twoi rozwiązujący nie pomyślą zatem, że jedna z nich musi być poprawna tylko dlatego, że jest krótsza lub dłuższa.

Przykład 2
Zrzut ekranu pytania testowego 4

Upewnij się, że treść Twojego pytania jest jednoznaczna. NIe próbuj oszukać rozwiązujących nadmiernie ją komplikując.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Także w tym przypadku treść pytania jest krótka i konkretna. Nie ma tu dwuznaczności, zbędnych słów ani fraz. Rozwiązujący nie będą zatem zgadywać, co twórca testu miał na myśli. Muszą tylko znaleźć właściwą odpowiedź.

Przykład 3
Zrzut ekranu pytania testowego 5

Takie pytania jest bardzo łatwo tworzyć, ale Twoje testy nie powinny składać się wyłącznie z nich.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Jest to typowe pytanie wyboru typu prawda/fałsz, często stosowane na przykład w badaniach satysfakcji klientów. Treść jest bardzo prosta, co ma kluczowe znaczenie przy zbieraniu opinii lub odczuć.

Dostępne są tylko dwie alternatywy, więc odpowiedź na to pytanie zajmuje niewiele czasu. Dzięki temu klient nie denerwuje się, że ktoś zajmuje mu za dużo czasu i jest mało prawdopodobne, że zrezygnuje i pozostawi ankietę niedokończoną.

Przykłady złych pytań wielokrotnego wyboru

Pytania wielokrotnego wyboru tworzy się znacznie trudniej niż pytania otwarte. Trzeba w tym wypadku nie tylko wpaść na dobry pomysł i napisać poprawną treść, ale także stworzyć wiarygodne i spójne potencjalne odpowiedzi. Poniżej prezentujemy przykłady złych pytań wielokrotnego wyboru i błędów, których najlepiej unikać podczas tworzenia quizów, testów i egzaminów.

A tired and frustrated man sitting behind a desk and in front of an open laptop.
Przykład 1
Zrzut ekranu pytania testowego 6

Pytania zawierające zbyt trudną treść nie dadzą Ci miarodajnych wyników.

Dlaczego to pytanie jest złe?

Jego treść jest zbyt skomplikowana. Nawet ktoś dobry z matematyki może mieć problemy, by rozumieć, o co dokładnie chodzi.

Jak ulepszyć to pytanie?

Uprość jego treść. Jeśli pytanie dotyczy matematyki, nie powinno jednocześnie sprawdzać także kompetencji językowych i zdolności rozumienia treści.

Lepsza wersja
Zrzut ekranu pytania testowego 8

To pytanie jest prawidłowo zbudowane, sprawdza wiedzę z zakresu matematyki, a nie czytania ze zrozumieniem.

Przykład 2
Zrzut ekranu pytania testowego 9

Tworząc pytanie wyboru upewnij się, że nie zawiera ono błędów i jest jasne dla rozwiązujących.

Dlaczego to pytanie jest złe?

Tym razem treść jest dobra, ale w możliwych odpowiedziach widać dwa błędy. Mogą one negatywnie wpływać na rozumienie pytania i nakierować rozwiązujących na właściwą odpowiedź lub przeciwnie, skłonić ich do wybrania niewłaściwej.

Jak ulepszyć to pytanie?

Stwórz możliwe odpowiedzi w taki sposób, by były podobnej długości. W tej chwili odpowiedź numer 3 wyróżnia się spośród pozostałych. Rozwiązujący mogą wybrać ją tylko dlatego, że jest inna, a nie dlatego, że wiedzą, czy podejrzewają, że może być ona prawidłowa.

Usuń też ostatnią możliwą odpowiedź. Nie powinno się używać „wszystkie z powyższych”, „żadna z powyższych” itp. ponieważ wprowadzają one w błąd i mogą powodować wybranie tej opcji bez rozważenia innych. Dodatkowo, jeśli ktoś znajdzie co najmniej jedną błędną odpowiedź, wyeliminuje nie tylko ją, ale także „wszystkie z powyższych” lub „żadna z powyższych”, dzięki czemu odpowiedź na pytanie może stać się zbyt prosta.

Lepsza wersja
Zrzut ekranu pytania testowego 11

Prawidłowa wersja. Tutaj rozwiązujący nie powinni mieć problemu ze zrozumieniem, czego dotyczy pytanie.

Przykład 3
Zrzut ekranu pytania testowego 12

A co jeśli komuś w tym produkcie nic się nie spodobało?

Dlaczego to pytanie jest złe?

Jest to przykład pytania sugerującego, które jest stronnicze i nie da rzetelnych i miarodajnych informacji. W innym artykule opisujemy metody zadawania pytań, których powinieneś zacząć używać w swojej pracy. Znajdziesz tam więcej informacji o tym typie.

Trzeba też dodać, że pytania wyboru kiepsko sprawdzają się, jeśli chodzi o badanie emocji i odczuć. Ograniczają one możliwe odpowiedzi do zaledwie kilku, o których pomyślał twórca testu. Wielu respondentów nie znajdzie odpowiedzi, która odzwierciedlałaby ich opinię. Mogą wtedy wybrać losowo lub w ogóle nie udzielić jej w ogóle.

Jak ulepszyć to pytanie?

Używaj pytań otwartych. Nie zakładaj z góry, że Twoi respondenci są zawsze zadowoleni z produktu lub usługi. Zamiast tego pozwól im wyrazić swoje uwagi, jeśli takie mają. Dzięki pytaniom otwartym ich odpowiedzi będą bardziej miarodajne i pozwolą poprawić jakość Twojej pracy. Na koniec podziel pytanie na dwie części.

Lepsza wersja
Zrzut ekranu pytania testowego 13

To pytanie pozwala odpowiadającym wyrazić swoje zdanie

Zrzut ekranu pytania testowego 14

A w tym mogą oni bez ograniczeń opisać swoje odczucia.

African-american woman in a classroom, raising hand to ask a question.

Dobre błędne odpowiedzi w pytaniach wyboru

Nie, ten tytuł to nie pomyłka. Błędne odpowiedzi mają w pytaniach wyboru do odegrania bardzo ważną rolę. Ich zadaniem jest odwracanie uwagi rozwiązujących od prawidłowej odpowiedzi i zmuszenie ich do myślenia. Istnieją po to, aby pytania były odpowiednio trudne i zapewniały miarodajną weryfikację wiedzy i umiejętności.

Musisz zatem nauczyć się, jak prawidłowo tworzyć błędne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych, aby nie były ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Ten proces jest czasochłonny, ale wart zachodu. Twoje testy będą dzięki temu lepsze, a Ty będziesz mógł szybko ocenić wszystkie wyniki. Jeśli zaś skorzystasz dodatkowo z profesjonalnej platformy do oceniania online, sprawdzi ona pytania wyboru za Ciebie. Co więcej, zrobi to w zaledwie kilka sekund!

Przykłady błędnych odpowiedzi w pytaniach wielokrotnego wyboru

Przykład 1
Zrzut ekranu pytania testowego 15

To pytanie jest trudne, ale nie ze względu na niewłaściwie sformułowane odpowiedzi.

Dlaczego, paradoksalnie, te złe odpowiedzi są dobre?

Wszystkie są tej samej długości. Wymieniają kraje Ameryki Południowej w mniej więcej tym samym regionie. Żadna ze złych odpowiedzi nie wydaje się nie pasować i żadnej nie można na pierwszy rzut oka określić jako nieprawidłowej.

Zrzut ekranu pytania testowego 16

To pytanie jest złe na bardzo wiele sposobów.

Dlaczego te złe odpowiedzi są złe?

Jedna z nich (pierwsza) jest znacznie krótsza niż pozostałe. Niektórzy rozwiązujący prawdopodobnie pomyślą, że musi ona być poprawna lub błędna. Inna błędna odpowiedź (c) jest niejasna, niemądra i wyraźnie nie jest odpowiedzią poprawną. Wreszcie dwie inne (d i e) są w rzeczywistości synonimami.

Przykłady dobrych pytań otwartych

Unikaj pytań, na które rozwiązujący mogą odpowiedzieć prostym „tak” lub „nie”. Pamiętaj o zasadzie "jedno pytanie - jeden temat", nawet jeśli wymagasz, aby osoby badane dokładnie coś wyjaśniły.

Jeśli chcesz mierzyć umiejętności i wiedzę za pomocą pytań opisowych, pamiętaj:

  • pytaj o fakty, nie o opinie;

  • stwórz tezę, którą Twoi rozwiązujący mogą zbadać w oparciu o swoją wiedzę w temacie i obiektywne dowody;

  • poproś ich, aby porównali, opisali, wyjaśnili i pokazali zależności (lub ich brak), zaczynając od słów „dlaczego”, „jak”, „wyjaśnij” lub „opisz”;

  • jeśli wymagasz, aby respondenci dzielili się swoimi poglądami i opiniami, uwzględnij to w treści pytania.

Oczekujesz od rozwiązujących, by przygotowali odpowiedzi o określonej długości? W takim razie nie wahaj się wprowadzić limitu słów z marginesem ok. 10-20% (na przykład limit słów 200, z marginesem 10% wymaga napisania od 180 do 220 słów).

Przykład 1
Zrzut ekranu pytania testowego 17

Pytania opisowe wymagają krótkiej i rzeczowej treści, nawet jeśli odpowiedź ma być długa.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Wyznacza ono rozwiązującym jasny cel (wyjaśnienie) i temat (filozofia produktywności Kaizen).

Przykład 2
Zrzut ekranu pytania testowego 18

Tak sformułowanie pytania gwarantują, że uzyskane wyniki będą miarodajne.

Dlaczego to pytanie jest dobre?

Mówi ono jasno, że wymaga od rozwiązujących podzielenia się swoimi opiniami na zadany temat. Idealnie nadawałoby się do wszelkiego rodzaju badań, w tym badania satysfakcji klienta itp.

Przykład 3
Zrzut ekranu pytania testowego 19

To pytanie wymaga podania opinii, jak więc można będzie ocenić, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie?

Dlaczego to pytanie jest złe?

Dotyczy ono w rzeczywistości osobistych preferencji rozwiązującego, a nie obiektywnego faktu. Otrzymane wyniki mogą być zatem bezużyteczne, ponieważ twórca nie sprecyzował, jakiej informacji oczekuje od odpowiadającego.

Jak ulepszyć to pytanie?

Unikaj używania niejasnych zwrotów, takich jak „najlepszy”, „najwyższy”, „wiodący”, niezależnie od tego, jakie pytania testowe chcesz wykorzystać albo dodaj fragment opisujący, czyim zdaniem coś jest dobre, albo złe. Jeśli chcesz badać, a nie mierzyć, wybieraj pytania opisowe i zadawaj krótkie pytania otwarte.

Zrzut ekranu pytania testowego 20

To pytanie jest lepsze, ponieważ zawiera odniesienie do źródła informacji.

Przykład 4
Zrzut ekranu pytania testowego 21

Jeśli oczekujesz od rozwiązujących długiej odpowiedzi opisowej, musisz odpowiednio sformułować treść pytania

Dlaczego to pytanie jest złe?

Rozwiązujący mogą na nie odpowiedzieć prostym „tak” lub „nie”. Odpowiedź jest też opinią, trudno więc będzie ocenić ją jako poprawną lub błędną. To pytanie powinno być typu prawda/fałsz, nie zaś opisowe.

Jak ulepszyć to pytanie?

Przerób je tak, by rozwiązujący musieli udzielić odpowiedzi opisowej, zamiast napisać po prostu „tak” lub „nie”. Dodaj też limit słów, aby osoby badane wiedziały, jak długiej odpowiedzi od nich oczekujesz.

Lepsza wersja
Zrzut ekranu PL 22

Prawidłowa wersja tego pytania nie pozwala już na odpowiedź "tak" lub "nie".

Przykłady stronniczych pytań testowych

Każda osoba ma swoje uprzedzenia, w tym także rekruterzy, trenerzy biznesu, liderzy zespołów czy nauczyciele. W naszej naturze leży stosowanie skrótów myślowych zwanych stereotypami. Jednak aby uzyskać wiarygodne wyniki, zatrudnić najlepszych ludzi, zapewnić wysoką jakość szkolenia i oferować wysoką jakość nauczania, musimy nauczyć się je przezwyciężać.

Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest zapoznanie się z różnymi przykładami pytań testowych zawierających takie błędy i unikanie ich w swojej pracy. Powinieneś dowiedzieć się, w jaki sposób negatywnie wpływają one na tworzenie testów biznesowych oraz edukacyjnych i na osiągane wyniki.

Błędy kulturowe

Dotyczą one tych nauczycieli lub trenerów, którzy nie biorą pod uwagę podczas tworzenia testów dla swoich grup różnorodności kulturowej. Ludzie pochodzą z różnych środowisk, grup etnicznych, religii i tradycji. Jeśli edukatorzy nie mogą zapewnić zgodności swoich testów ze wszystkimi kodami kulturowymi, najlepiej jest zrezygnować z odniesień kulturowych w ogóle.

Przykład pytania zawierającego błąd kulturowy znajduje się poniżej.

Choć reprezentacja bobslejowa Jamajki wystąpiła na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1988, przeciętny mieszkaniec tej wyspy miałby problem z odpowiedzią na pytania dotyczące śnieżnych zim.

Zrzut ekranu PL 23

Mieszkańcy tropikalnej wyspy z pewnością mieliby dużo trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.

Innym przykładem pytań otwartych z błędami kulturowymi jest na przykład pytanie dzieci, w jakim miesiącu przypada Boże Narodzenie. Dziecko z rodziny prawosławnej odpowiedziałoby „styczeń”, a dla nauczyciela z zachodniej kultury katolickiej lub protestanckiej taka odpowiedź byłaby błędna. Najprawdopodobniej nie wiedziałby on, że kościół prawosławny używa innego kalendarza niż katolicki i protestancki, a wszystkie jego święta obchodzone są dwa tygodnie później.

Podobnie, po pokazaniu dzieciom europejskim, izraelskim i arabskim książki otwartej w 3/4 i zapytaniu, ile jej zostało, otrzymasz zapewne dwie zupełnie różne odpowiedzi. Uczeń z Europy odpowie prawdopodobnie „1/4”, podczas gdy izraelscy żydowscy i arabscy powiedzą, że „3/4”, ponieważ ich alfabety czyta się od prawej do lewej, a ich książki otwierają się od tyłu.

Błędy metody

Odnoszą się one do sposobu przeprowadzania testów. Niektórzy rozwiązujący mogą nie znać określonej metodologii, podczas gdy inni będą ją dobrze znać. Problemy często pojawiają się, gdy uczniowie przenoszą się z jednego kraju i systemu edukacji do innego, w którym występują inne rodzaje sprawdzianów.

Jest to coś, co rekruterzy powinni wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu w firmach międzynarodowych. Tworzenie stronniczych pytań może skutkować niemiarodajnymi wynikami, jeśli kandydaci pochodzą z różnych krajów i kultur.

Rozwiązywanie testów to umiejętność, a osoby uczące się powinni przejść odpowiednie szkolenie, aby ją opanować. Tworząc testy lub egzaminy, nigdy nie powinieneś zaskakiwać ich typem pytania, którego nie znają.

Błędy konstrukcji

Ten typ błędów odnosi się do sytuacji, w której wiedza i umiejętności mierzone podczas testu nie są uniwersalne.

Licealista z USA nie miałby problemu na przykład z nazwaniem większości stolic stanów. Kiepsko za to poszłoby mu zapewne wymienienie stolic krajów europejskich, poza Wielką Brytanią, Francją i może Włochami.

Czy oznacza to, że amerykańscy uczniowie nie znają geografii? Nie. Po prostu system edukacyjny w USA koncentruje się na tym, co jest kluczowe z jego punktu widzenia. Podobnie robią systemy europejskie.

Zrzut ekranu PL 24

Większość osób niepochodzących z USA zapewne nie odpowiedziałaby na to pytanie prawidłowo.

Screenshot PL26

To pytanie z kolei sprawiłoby niemałą trudność osobom niepochodzącym z Europy.

Innym przykładem błędu konstrukcji jest zadawanie pytań na podstawie informacji dotyczących przeważnie jednej z płci. Napisanie tekstu na temat związany z piłką nożną może być łatwiejsze dla chłopców, którzy zazwyczaj lubią oglądać ten sport bardziej niż dziewczęta.

Błędy przedmiotu

W tym przypadku chodzi zazwyczaj o stereotypowe wzorce językowe. Mogą one obejmować na przykład używanie zachodnich nazw, co premiuje uczniów, którzy dorastali w kulturze europejskiej, anglosaskiej, itp.

Przykładem tego błędu jest używanie łacińskich słów i zwrotów w testach przeznaczonych dla uczniów z krajów, w których używa się języków niewywodzących się z łaciny. Zachodni uczniowie zrozumieją wiele słów i zwrotów, nawet jeśli nie znają języka starożytnego Rzymu. Osoby spoza tej kultury mogą mieć z tym ogromny problem.

Screenshot PL26

Latine loqueris (Czy znasz łacinę)?

Przykłady dobrych pytań do quizów

Quiz to metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności o niskim poziomie formalności i niewielkim wpływie oceny na rozwiązującego. Można go szybko przygotować i wdrożyć, aby sprawdzić na przykład poziom zrozumienia tematyki szkolenia przez uczestników. Quiz daje trenerom i nauczycielom podstawowe informacje na temat wyników i postępów osób szkolących się lub uczniów.

Quizy, w tym te dotyczące wiedzy ogólnej, powinny być szybkie, unikaj zatem złożonych pytań, które wymagają od rozwiązujących dłuższego zastanowienia. Aby sprawdzić, jak rozumieją temat Twojej lekcji lub szkolenia, wystarczy zestaw pytań typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru i krótkich odpowiedzi.

Z zasady lepiej powstrzymać się od pytań opisowych. Sprawdzą się one natomiast w sytuacjach, kiedy rozwiązujący będą mieli więcej czasu na udzielenie przemyślanej odpowiedzi.

Ogranicz też liczbę pytań do maksymalnie 10, a jeśli uda Ci się zejść do 5, będzie jeszcze lepiej. Taka liczba wystarczy, by zdobyć potrzebne informacje, zwłaszcza gdy tworzysz zwyczajną wyjściówkę szkolną, lub chcesz zebrać krótkie informacje zwrotne po szkoleniu doskonalenia zawodowego.

Pamiętaj też, że będziesz musiał później sprawdzić wszystkie te quizy. Im więcej czasu Twoi respondenci spędzą na odpowiadaniu na pytania w quizie, tym więcej czasu Ty będziesz musiał potem poświęcić na ocenianie ich pracy, aby uzyskać potrzebne informacje.

Young, smiling woman sitting behind a desk, talking over videoconferencing software on her laptop.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki możesz także skorzystać z platformy do oceniania online.

Podsumowanie: dlaczego musisz poznać i stosować te przykłady pytań?

Umiejętność tworzenia pytań testowych bardzo przyda Ci się w codziennych obowiązkach. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się szkoleniami firmowymi, rekrutacją, czy uczysz w szkole albo na uczelni, aktualne i rzetelne dane są podstawą Twojej pracy.

Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, pamiętaj, że jeśli będziesz postępować zgodnie z opisanymi tu prostymi poradami, Twoje umiejętności tworzenia testów będą się poprawiać z każdym tworzonym testem. Tak samo jak Twoje wyniki, które pozwolą Ci rozwijać się zawodowo.

👉 Pierwszy krok to poznanie wszystkich opisanych złych praktyk, aby uniknąć ich w swoich testach.

👉 Następny to używanie najlepszych praktyk, by Twoje pytania były bardziej poprawne i angażujące.

👉 Kiedy poczujesz się pewnie, możesz zacząć eksperymentować, by znaleźć swój własny sposób na tworzenie quizów, testów i egzaminów.

👉 Zawsze sprawdzaj stworzone testy. Albo jeszcze lepiej, proś kogoś o sprawdzenie ich za ciebie.

👉 Unikaj uprzedzeń i subiektywizmu.

👉 Umiejętnie korzystaj z pytań wielokrotnego wyboru, otwartych i opisowych, aby uzyskać wgląd w kwalifikacje zawodowe, wyniki pracowników lub wiedzę ogólną.

Jeśli będziesz trzymać się tego planu, wkrótce zapewne będziesz doradzać innym, jak profesjonalnie i sprawnie tworzyć pytania do quizów, testów lub egzaminów.

Powiązane artykuły

Woman in a leather jacket working on her laptop in an office.
Poradniki

Pytania testowe: rodzaje oraz wpływ na uzyskiwane wyniki

Popraw jakość quizów, testów i egzaminów biznesowych, tworząc lepsze pytania. Pozyskaj cenne dane i podejmuj na ich podstawie mądre decyzje. Poznaj różne rodzaje pytań i zacznij używać ich w praktyce już teraz.

Styczeń 26, 2023

6 min

test creation checklist
Poradniki

Jak tworzyć lepsze pytania i zyskać więcej danych?

Testowanie to najbardziej powszechna metoda oceniania wiedzy i umiejętności w biznesie oraz edukacji. Aby otrzymywać wiarygodne wyniki, należy zadawać przemyślane pytania. W tym tekście tłumaczymy krok po kroku jak je tworzyć.

Grudzień 08, 2022

14 min

Two businesswomen having a conversation in an office.
Poradniki

Metody zadawania pytań, które pomogą Ci osiągnąć cel

Wiedza o tym, jak zadawać pytania jest nieoceniona w każdej pracy. Ta umiejętność stanowi różnicę między przeciętnym pracownikiem a ekspertem w swojej dziedzinie. Skorzystaj z naszego szczegółowego przewodnika i osiągnij mistrzostwo w tym, co robisz.

Styczeń 05, 2023

14 min