Cennik
Historie klientów

3 min

Wiarygodne i bezpieczne egzaminy online w firmie Prevoir.

Regularne egzaminy znacznie poprawiają wyniki zespołów sprzedaży. Zobacz, jak Prevoir skorzystał na zdalnym ocenianiu swoich agentów z Testportalem.

Udostępnij przez:

Testportal and Prevoir logos

Prevoir Polska to towarzystwo ubezpieczeń dla klientów indywidualnych. Zapewnia ubezpieczenia na życie obejmujące ochronę finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Firma powstała we Francji w 1910 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. W Polsce działa od 2000 roku, a obecnie z jej biurami zlokalizowanymi w całym kraju, współpracuje około 500 agentów ubezpieczeniowych. Prevoir opiera sprzedaż polis na doradztwie indywidualnym, aby zapewnić klientom usługi idealnie dopasowane do ich potrzeb. Takie podejście wymaga od agentów pełnej znajomości dostępnych produktów. Testportal jest zaś narzędziem wspomagającym egzaminy dla agentów ubezpieczeniowych. 

Happy family of Prevoir customers

Wiarygodne egzaminy w branży nadzorowanej przez organa finansowe

Ubezpieczenia regulowane są przepisami polskiego prawa, a egzaminy muszą spełniać wymogi Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstw Finansów. Tematy i zagadnienia do testów zawarte są w rozporządzeniu. 

Dla branży ubezpieczeń bardzo dużym wyzwaniem była pandemia COVID-19 i związane z nią przejście na w pełni zdalne testowanie. Po przerwie, dzięki ustaleniom organów państwowych, mogliśmy wybrać narzędzie do przeprowadzania egzaminów on-line. Wśród kilku narzędzi, w tym e-learningowych, znalazłam w Internecie Testportal, który spełnia wszystkie wymogi formalne dotyczące testów dla agentów ubezpieczeniowych oraz pozwala na płatności abonamentowe.

Hanna Hołtyn

Koordynatorka Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Narzędzia wykorzystywane do egzaminowania agentów ubezpieczeniowych muszą spełniać szereg kryteriów. Wśród nich są między innymi rotacyjność pytań oraz statystyki wyników. Możliwość ustawienia losowej kolejności pytań i odpowiedzi w teście zwiększa ich wiarygodność w porównaniu z egzaminami stacjonarnymi. Technologia Uczciwy Rozwiązujący pozwala wyłapać próby opuszczenia przez rozwiązującego zakładki z testem, ale podczas egzaminów przeprowadzanych w firmie Prevoir występują one bardzo rzadko. Szczegółowe statystyki i raporty dają dokładny obraz kompetencji zarówno całych grup, jak i poszczególnych osób, ułatwiają też archiwizowanie testów w razie kontroli organów nadzorujących. Spełnianie ustawowych wymogów jest podstawą w codziennym funkcjonowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ze względu na specyfikę egzaminów przeprowadzanych przez Prevoir, istotna jest także łatwość korzystania z platformy. Wśród zalet Testportalu firma wskazuje interfejs przyjazny zarówno dla twórcy testów, jak i rozwiązujących.

Agenci ubezpieczeniowi przystępujący do egzaminów na platformie Testportal zdają je jednokrotnie. Najczęściej jest to ich jedyny kontakt z tą platformą. Podkreślają, że jest ona przede wszystkim intuicyjna. Nie zgłaszają nam także żadnych problemów z rozwiązywaniem testów.

Hanna Hołtyn

Koordynatorka Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Optymalizacja procesu egzaminów online

Od marca 2021 roku w testach dla agentów ubezpieczeniowych organizowanych przez firmę Prevoir wzięło udział już niemal 1000 osób. Miesięcznie firma przeprowadza od dwóch do sześciu takich egzaminów. Wszystkie kończą się uzyskaniem certyfikatu i wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych, pozwalającym na pracę w tym zawodzie. Wystawiane za pomocą platformy Testportal certyfikaty mają formę określoną przez rozporządzenie KNF.

Testowanie online zapoczątkowane w firmie Prevoir podczas pandemii COVID-19 usprawniło proces egzaminowania do tego stopnia, że towarzystwo ubezpieczeń planuje nadal z niego korzystać. Zdecydował o tym przede wszystkim brak konieczności przemieszczania się po całym kraju, a co za tym idzie - niższe koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Wraz z zaoszczędzonym czasem pokazują one jednoznacznie, że egzaminy online w branży ubezpieczeniowej to niezwykle korzystne rozwiązanie.

Powiązane artykuły

Young Marines and Testportal logos.
Historie klientów

Young Marines i Testportal promują rozwój umysłowy, moralny i fizyczny

Po wybuchu pandemii organizacja dla młodzieży z USA zawiesiła tradycyjne zajęcia. Dzięki zdalnemu ocenianiu z Testportalem szybko przeszła ona na nauczanie online.

Grudzień 27, 2022

3 min

Testportal and ISTD logos.
Historie klientów

Powrót po pandemii i niezwykły sukces szkoleń online

Testportal pomógł ISTD rozwijać się nawet w czasie COVID-19. Dziś ta instytucja pomaga innym budować lepsze schematy rozwoju zawodowego i dostarcza usługi szkoleniowe dzięki nowoczesnym testom online.

Grudzień 06, 2022

3 min

Testportal and Primary School Nr 2 logos.
Historie klientów

Jak Testportal wspiera szkołę w nauczaniu hybrydowym?

Testportal wspierał cyfrową edukację w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej jeszcze przed pandemią. W trakcie COVID-19 pozwolił jej zaś łatwo przejść do nauczania zdalnego.

Listopad 22, 2022

3 min