Cennik
Historie klientów

3 min

Jak Testportal wspiera szkołę w nauczaniu hybrydowym?

Testportal wspierał cyfrową edukację w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej jeszcze przed pandemią. W trakcie COVID-19 pozwolił jej zaś łatwo przejść do nauczania zdalnego.

Udostępnij przez:

Testportal and Primary School Nr 2 logos.

Niezawodna platforma nie tylko na czas pandemii

Pierwsza kartkówka przygotowana z pomocą Testportalu miała miejsce na lekcji fizyki, na tabletach, które SP nr 2 TS w Bielsku-Białej ma na swoim wyposażeniu. Usprawnienie pracy nauczyciela szybko podpatrzyli inni pedagodzy, a automatyzacja sprawdzianów i kartkówek objęła kolejne przedmioty.

Pewnego dnia pomyślałem o aplikacji, dzięki której nie musiałbym przeprowadzać kartkówek i sprawdzianów na kartkach. Sprawdzanie wiedzy kosztowałoby mnie mniej czasu i papieru. Wtedy znalazłem Testportal.

Paweł Kąkol

Nauczyciel fizyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 TS w Bielsku-Białej

Pandemia COVID-19 wymusiła w marcu 2020 roku przejście szkół na nauczanie zdalne i rozpoczęcie korzystania z narzędzi cyfrowych. Dla wielu placówek, które wcześniej nie miały z nimi kontaktu, była to duża trudność.

Dzięki Testportalowi zmiana w SP nr 2 przebiegła płynnie

W początkach pandemii Testportal nie był już dla nauczycieli nowością. Większość z nich świetnie znała jego zalety, wybór tej platformy był więc dla nich naturalny. Wkrótce kartkówki i sprawdziany odbywały się online, a szkoła mogła zająć się innymi zadaniami, np. wyborem platformy do prowadzenia lekcji.

Dziewczynka przed laptopem podczas lekcji online.

Łatwe rozwiązanie problemu wiarygodności wyników online

Bezproblemowe przejście z nauczania stacjonarnego do lekcji na odległość postawiło jednak pytanie o wiarygodność tak prowadzonych testów. Uczniowie pisali wcześniej sprawdziany pod okiem nauczycieli w klasie.

Jak jednak zagwarantować jakość podczas nauczania zdalnego? Czy uczniowie będą korzystali z niedozwolonych źródeł informacji podczas sprawdzianów? Czy po powrocie do klasy będzie trzeba powtórzyć cały materiał?

Już pierwsze zdalne testy pokazały, że Testportal świetnie radzi sobie z pilnowaniem uczniów, m.in. dzięki Technologii Uczciwy Rozwiązujący. Pomocne były też możliwości ustawienia limitów czasu na odpowiedzi na poszczególne pytania w teście oraz cały test.

Możliwość tworzenia różnorodnych zestawów testowych oraz mechanizmy losowania kolejności także wydatnie zmniejszyły ryzyko ściągania podczas kartkówek i sprawdzianów.

Od kartkówki z fizyki do ocen z zachowania

Korzystanie z narzędzi cyfrowych wykroczyło już poza wcześniejsze szkolne zastosowania, czyli testy wiedzy i umiejętności z materiału przerabianego w klasach. Testportal używany jest bowiem do prac domowych, a uczniowie na zwolnieniach lekarskich mogą korzystać z niego na lekcjach online.

W Szkole Podstawowej nr 2 TS w Bielsku-Białej Testportal stał się też podstawą rzetelnego i obiektywnego oceniania zachowania uczniów na końcu każdego semestru. Wychowawcy przygotowują ankiety online, które rozsyłają do nauczycieli uczących ich klasę.

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi uzyskują szczegółowy obraz zachowania uczniów. Przesyłają także ankiety swoim podopiecznym, aby ocenili oni zachowanie swoje, oraz kolegów i koleżanek z klasy. Zaproponowane oceny to często też źródło tematów do rozmów podczas lekcji wychowawczych.

Szkoła Podstawowa nr 2 TS w Bielsku-Białej przeprowadza dzięki Testportalowi również ankiety w innych sprawach dotyczących życia szkoły. Czasami są to kwestie związane z wyborem członków reprezentacji szkoły w jakiejś dziedzinie. Innym razem pytania dotyczą wycieczek klasowych czy spraw rodziców.

Młoda uczennica siedzi przed tabletem i notuje podczas lekcji online.

Platforma do oceniania online na szóstkę!

Opinie nauczycieli na temat Testportalu są bardzo pozytywne. Wielu z nich podkreśla, że to rozwiązanie oszczędza czas, który musieliby poświęcić na ręczne sprawdzanie testów.

Możliwość losowania pytań z utworzonej bazy nie wymaga każdorazowego tworzenia testu od nowa. Dostępne raporty i statystyki dają szczegółowe informacje na temat jakości przeprowadzanych testów i ułatwiają porównanie wyników różnych grup uczniów.

Najważniejsze jest jednak to, że dzięki Testportalowi pedagodzy w Szkole Podstawowej nr 2 TS w Bielsku-Białej mają dla uczniów więcej czasu, przez co znacznie podniosła się jakość oferowanej tam edukacji oraz zaangażowanie uczniów w lekcje.

Powiązane artykuły

Young Marines and Testportal logos.
Historie klientów

Young Marines i Testportal promują rozwój umysłowy, moralny i fizyczny

Po wybuchu pandemii organizacja dla młodzieży z USA zawiesiła tradycyjne zajęcia. Dzięki zdalnemu ocenianiu z Testportalem szybko przeszła ona na nauczanie online.

Grudzień 27, 2022

3 min

Testportal and ISTD logos.
Historie klientów

Powrót po pandemii i niezwykły sukces szkoleń online

Testportal pomógł ISTD rozwijać się nawet w czasie COVID-19. Dziś ta instytucja pomaga innym budować lepsze schematy rozwoju zawodowego i dostarcza usługi szkoleniowe dzięki nowoczesnym testom online.

Grudzień 06, 2022

3 min

Testportal and Inspire Leadership logos
Historie klientów

Droga do szkolenia skutecznych liderów świata biznesu

Inspire Leadership pomaga menedżerom rozwijać umiejętności miękkie i tworzyć jakość w biznesie. Ocenianie online z platformą Testportal pozwoliło tej firmie oszczędzać czas i zyskać szczegółowe analizy.

Październik 11, 2022

3 min