Cennik
Historie klientów

4 min

Nauczanie hybrydowe na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji

Martina McCarthy: ”Zespół Testportalu jest niezwykle otwarty na komentarze oraz współpracę w celu rozwoju platformy w kierunku zbieżnym z naszymi potrzebami. Po zakończeniu okresu próbnego jest oczywiste, że Testportal to wydajne narzędzie do nadzorowania procesów oceniania online."

Udostępnij przez:

UWS and Testportal, successful online assessments

Kontekst UWS

UWS wdraża nauczanie hybrydowe, rozwiązanie elastyczne, umożliwiające wydajne prowadzenie zajęć synchronicznych (wirtualnych lub na żywo) i maksymalizujące zaangażowanie studentów. Strategia UWS na rok 2025 ma na celu zaoferowanie „elastycznych programów studiów, zawierających opcje nauki hybrydowej”. Aby poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z gwałtowną transformacją cyfrową uczenia, nauczania oraz oceniania w obliczu pandemii COVID-19, UWS sprawdzał oferty różnych dostawców technologii umożliwiającej naukę hybrydową. W efekcie, jako partnera LMS zaaprobowano Aula Education, zaś jako platformę oceniania online i zapewniania bezpieczeństwa zdalnych ewaluacji wprowadzono na okres próbny Testportal.

Ocenianie odbywające się w salach wykładowych musiało zostać zastąpione wirtualnym odpowiednikiem ze względu na ograniczenia narzucone w trakcie pandemii COVID-19. Jako że niektóre moduły UWS podlegają wymogom PSRB (Professional, Statutory and Regulatory Bodies) dotyczącym nadzoru nad egzaminami, Martina poszukiwała opcji proktoringu spełniającej założenia UWS i stwierdziła, że Testportal jest rozwiązaniem odpowiadającym wymaganiom, intuicyjnym oraz bezpiecznym ( dzięki szyfrowaniu). Martina wspomina:

„Spotkałam się z Krystianem i Jakubem podczas demonstracji online. Byli oni bardzo pomocni i podali wiele informacji dotyczących funkcjonalności platformy. W szczególności zainteresowali mnie wyjaśnieniami odnośnie bezpieczeństwa i stabilności serwera. Pokazali mi również Podręcznik Użytkownika oraz Politykę Prywatności Testportalu, które stanowiły bogate źródło informacji”.

Dr Martina McCarthy

Technolog nauki na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji

Działanie Testportalu jest również zbieżne z zaangażowaniem UWS w zmniejszanie barier w dostępie do edukacji. UWS szczyci się statusem uniwersytetu, który skupia się na walce z takimi problemami, jak wykluczenie cyfrowe. Jest też zaangażowany w wiele inicjatyw o zbieżnych celach, na przykład w Digital Hardship Scheme, za której pośrednictwem studenci mają dostęp do podstawowego sprzętu IT. UWS angażuje się ponadto we wdrożenie EDI (Equality, Diversity & Inclusion) we wszystkie swoje działania, w tym w proces oceniania. Jak wyjaśnia Martina:

„Testportal to znakomite narzędzia do oceniania online, szczególnie użyteczne z punktu widzenia studentów, którzy nie muszą pobierać ani instalować żadnego oprogramowania, by zdawać testy”.

Dr Martina McCarthy

Technolog nauki na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji

Przygotowania i kontrola jakości

UWS zapewnia kontrolę jakości egzaminów na Testportalu dzięki koordynowaniu multidyscyplinarnego zespołu Technologów Nauczania, Projektantów Nauczania oraz wykładowców kierunkowych, którzy zajmują się przygotowaniem, próbami i ocenami konfiguracji egzaminów. W skład tych działań wchodzi także podejmowanie decyzji odnośnie szczegółów konfiguracji, takich jak limity czasu, rodzaje dostępu do testów, a także swobodna lub ograniczona nawigacja po zagadnieniach podczas egzaminu.

Korzystając z doświadczenia w pedagogice oraz technologiach, Martina wspierała pracowników UWS oraz studentów w przygotowywaniu zarówno zabezpieczonych narzędziami proktorignowymi, jak i niezabezpieczonych egzaminów. Martina tworzy wideo poradniki, udostępnia też informacje o tym, jak powiadomienia mogą aktywować Uczciwego Rozwiązującego (jeśli ten jest włączony) oraz prowadzi szkolenia i spotkania związane z bieżącym rozwiązywaniem problemów.

Chociaż Testportal jest bardzo intuicyjnym narzędziem do nienadzorowanych testów wielokrotnego wyboru, Martina uważa, że najważniejszym elementem przygotowania studentów do egzaminu online (nie tylko tego zdawanego na Testportalu) jest organizacja testów próbnych, w celu sprawdzania kompatybilności aplikacji z urządzeniami zdających. Także po to, by mogli oni zapoznać się z platformą, instrukcjami i procedurami. Opierając się na swoich doświadczeniach ze współpracy z Testportalem, Martina podkreśla:

„Test próbny zmniejsza uczucie niepewności i niepokoju u studentów oraz daje czas na rozwiązanie problemów przez nich zgłaszanych, by uniknąć tego typu kłopotów w dniu egzaminu. Jest też bardzo pomocny w zapewnieniu studentów, że oceniana będzie ich wiedza z danego przedmiotu, nie zaś umiejętności obsługi programu, lub ich brak!”

Dr Martina McCarthy

Technolog nauki na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji

Niezawodność i wiarygodność

Podczas okresu próbnego UWS korzystał z Testportalu do zarządzania różnorodnymi formatami ewaluacji, w tym testami wielokrotnego wyboru, a także analizami przypadków / testami opisowymi z pytaniami opisowymi. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru UWS korzystał z testów z losowym przydziałem pytań, ponieważ to sprawdzone podejście zapewnia wysoką wiarygodność wyników. Uniwersytet używał też innych funkcjonalności Testportalu, w zależności od rodzaju organizowanych egzaminów. Jak wyjaśnia Martina:

"To właśnie solidność projektu oceniania online zapewnia niezawodność i wiarygodność wyników, podczas gdy skuteczność technologii dostarczonej przez Testportal pozwala dowolnie konfigurować i monitorować egzaminy. Korzystamy też ze złożonych analiz, które pozwalają nam ciągłe ulepszanie praktyk związanych z nauczaniem i uczeniem."

Dr Martina McCarthy

Technolog nauki na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji

Podsumowanie

Komentarze ze strony pracowników oraz studentów UWS były przytłaczająco pozytywne, zaś studenci podkreślali, jak łatwy jest dostęp do testów oraz nawigacja po Testportalu. Także na pracownikach wrażenie wywarła intuicyjność korzystania z platformy oraz złożonych raportów o wynikach egzaminów.

Powiązane artykuły

Young Marines and Testportal logos.
Historie klientów

Young Marines i Testportal promują rozwój umysłowy, moralny i fizyczny

Po wybuchu pandemii organizacja dla młodzieży z USA zawiesiła tradycyjne zajęcia. Dzięki zdalnemu ocenianiu z Testportalem szybko przeszła ona na nauczanie online.

Grudzień 27, 2022

3 min

Testportal and ISTD logos.
Historie klientów

Powrót po pandemii i niezwykły sukces szkoleń online

Testportal pomógł ISTD rozwijać się nawet w czasie COVID-19. Dziś ta instytucja pomaga innym budować lepsze schematy rozwoju zawodowego i dostarcza usługi szkoleniowe dzięki nowoczesnym testom online.

Grudzień 06, 2022

3 min

Testportal and Primary School Nr 2 logos.
Historie klientów

Jak Testportal wspiera szkołę w nauczaniu hybrydowym?

Testportal wspierał cyfrową edukację w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej jeszcze przed pandemią. W trakcie COVID-19 pozwolił jej zaś łatwo przejść do nauczania zdalnego.

Listopad 22, 2022

3 min