Inne

3 min

17 000 drzew uratowanych przez nowoczesną platformę do tworzenia testów online

Nasze logo jest zielone nie bez powodu. Od samego początku działalności, ważną częścią polityki platformy internetowej Testportal jest ograniczanie zużycia papieru. Czyli ratowanie lasów.

17K trees saved thanks to online assessments

Jak to robimy?

Każda tradycyjna szkolna klasówka, egzamin na uczelni, każde firmowe szkolenie, albo rekrutacja na nowe stanowisko to niezliczone kartki papieru. Zaś dzięki cyfrowej rewolucji - internetowemu ocenianiu wiedzy i kompetencji z Testportalem, wraz z naszymi klientami uratowaliśmy dotąd około 17 000 drzew. Czyli tyle, ile wspominamy w tytule.

Saved trees calculation

Przy użyciu Testportalu udzielono dotąd 684 542 941 odpowiedzi. Średnia liczba pytań na kartce papieru to 5. Daje to niemal 137 000 000 kartek papieru. Po podzieleniu przez 8 000, a tyle kartek A4 można wyprodukować ze średniej wielkości drzewa, otrzymujemy 17 113 drzew, których nie trzeba było wycinać dzięki korzystaniu z Testportalu.

Dlaczego to takie ważne?

Pomimo trwającej od lat rewolucji internetowej wykorzystanie papieru w Polsce stale rośnie. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa go rocznie niemal 150 kg, z czego zaledwie około połowa trafia do recyklingu.

Pod względem beztroski w korzystaniu z tego surowca Polska dwukrotnie przekracza średnią światową. By wyprodukować piękny biały papier, w którego zużyciu nie znamy umiaru, wykorzystywana jest ogromna ilość wody (co jest szaleństwem w warunkach grożącej Polsce suszy), energii oraz trujących związków chloru. Papiernie emitują też dwutlenek węgla, metan, tlenki siarki, azotany i fosforany.

My tymczasem drukujemy na potęgę, nie zapisujemy kartek z obu stron, uwielbiamy ulotki, wreszcie wyrzucamy i palimy papier, zamiast go przetwarzać. Za popytem musi nadążyć podaż. Wycinka lasów na potrzeby przemysłu papierniczego trwa zatem w najlepsze. Pod piły drwali trafiają niezliczone świerki, brzozy, jodły, topole i buki. Wraz z nimi znika naturalny habitat wielu gatunków zwierząt.

Na miejsce wyciętych drzew oczywiście sadzi się nowe. Wymaga tego prawo. Niestety, takie lasy nie wspierają bioróżnorodności. Monokultury oraz lasy gospodarcze nie są miejscem, w którym przyroda rozwija się w sposób naturalny.

Jak uratować polskie lasy i ich bioróżnorodność?

Najlepsze rozwiązanie to jak największe ograniczanie korzystania z papieru. Ten szczytny cel idealnie wspierają nowoczesne narzędzia internetowe, których znakomitym przykładem jest Testportal.

Platforma dedykowana edukacji i biznesowi, to zielona alternatywa, pozwalająca w ekologiczny sposób robić to, do czego wcześniej wykorzystywano niezliczone ilości papieru. Testportal przeniósł sprawdzanie wiedzy i kompetencji do środowiska internetowego. Łatwy w obsłudze, wydajny, oferujący cenne analizy uzyskanych danych, szybko zdobył uznanie na całym świecie.

Testportal to klasówki i egzaminy online. Szkolenia i rekrutacje internetowe. Ankiety oraz ocenianie efektów pracy bez choćby jednej kartki. Uzyskane wyniki i analizy przechowujemy zaś w bezpiecznych chmurach obliczeniowych. W przeciwieństwie do papierowych dostępne są przez całą dobę i z każdego urządzenia mobilnego. Korzyści dla naszych klientów są oczywiste. Korzyści dla środowiska naturalnego ogromne.

Nasz ostateczny cel

Rozwijamy platformę Testportal w nadziei, że kolejne firmy i instytucje wybiorą wydajne, efektywne, inteligentne oraz zielone ocenianie wiedzy i kompetencji przez internet. Zmniejszą przez to zużycie papieru, czego efekty poprawią jakość środowiska naturalnego, życie nasze i przyszłych pokoleń.