Blog

Subkonta

Jak dodać subkonta do subskrypcji?

W ramach subskrypcji instytucjonalnych dostęp do platformy Testportal posiadać może wielu użytkowników. Korzystają oni wtedy z niezależnych kont zwanych subkontami. Uprawnienia do używania platformy w ramach jednego planu dla instytucji przydziela administrator.

Uprawnienia administratora subskrypcji

Panel administratora umożliwia zarządzanie subkontami użytkowników. Administrator ma możliwość dodawania lub usuwania subkont, które będą korzystać z platformy Testportal na zasadach określonych w zakupionym planie instytucjonalnym. Istnieje także możliwość zalogowania się na dowolne subkonto lub zmiany jego właściciela bez utraty zgromadzonych danych.

Jak wykupić subskrypcję z subkontami?

Subkonta są dostępne dla użytkowników trzech planów. W ofercie biznesowej jest to MAX Dedykowany, który wyceniany jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby użytkownika. Prośbę o taką wycenę można przesłać do naszego zespołu, korzystając z formularza kontaktowego.

Dla organizacji związanych z edukacją przygotowaliśmy dwa plany, które umożliwiają dodawanie subkont. Są to: EDU Szkoła i EDU Uczelnia. Aby otrzymać indywidualną wycenę jako szkoła lub uczelnia, zgłoś się do nas poprzez formularz kontaktowy.

Kolejne kroki na drodze do zakupu planu z subkontami zostaną Ci dokładnie przedstawione w korespondencji z naszym przedstawicielem.

Jak dodać subkonto?

Zaloguj się na konto administratora subskrypcji. Przejdź do Moje konto, a następnie wybierz Subkonta.

Subkonta

Metoda dodawania subkont do subskrypcji

Kliknij przycisk Dodaj subkonto i w okienku uzupełnij adres e-mail użytkownika, który ma dołączyć do Twojej subskrypcji. Operację zatwierdź zielonym przyciskiem Wyślij zaproszenie. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do planu instytucjonalnego.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Microsoft 365, zalecamy posługiwanie się tymi kontami także na platformie Testportal.

Jak usunąć subkonto?

Operacja usunięcia subkonta z subskrypcji jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych z nim związanych i jest nieodwracalna. W jej wyniku subkonto jest kasowane z platformy Testportal. Odbywa się to analogicznie do usuwania kont użytkowników z innych systemów.

Chcę dołączyć do subskrypcji jako subkonto. Jak mogę to zrobić?

Uprawnienia do korzystania z Testportalu w ramach jednego planu instytucjonalnego przydziela administrator subskrypcji. Dowiedz się, kto jest administratorem w Twojej firmie/instytucji, a następnie zgłoś się właśnie do tej osoby.

Jak umożliwić dostęp do wspólnej bazy wyników wszystkim subkontom?

Administrator planu instytucjonalnego może dokonać konfiguracji platformy tak, aby umożliwić wszystkim subkontom dostęp do wyników zebranych w ramach całej subskrypcji.

Jeśli chcesz, aby baza wyników była dostępna dla wszystkich użytkowników Twojego planu instytucjonalnego:

  1. Po zalogowaniu wybierz Moje konto, a następnie przejdź do widoku Subkonta.

  2. Na dole strony znajdziesz Ustawienia współdzielenia wyników.

  3. Wybierz Wspólna baza wyników dla wszystkich subkont i administratora.

  4. Operację zatwierdź przyciskiem Zapisz ustawienia.

Współdzielenie wyników

Administrator planu może zdecydować, który sposób będzie najlepszy

Dlaczego warto udostępnić wszystkie wyniki subkontom?

Współdzielenie bazy wyników jest przydatne np. w zespołach rekrutacyjnych i pozwala korzystać ze wspólnej bazy wyników uzyskanych przez kandydatów.

Czy ten artykuł był przydatny?