Blog

Wdrożenie platformy Testportal - instrukcja dla administratora

Wprowadzenie

Platforma Testportal jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej lub wbudowanej aplikacji Microsoft Teams.

W ramach subskrypcji instytucjonalnych dostęp do platformy Testportal posiadać może wielu użytkowników. Korzystają oni z niezależnych kont zwanych subkontami. Uprawnienia do korzystania z platformy w ramach planu dla instytucji przydziela administrator.

Osoby przystępujące do testów online nie muszą zakładać kont na platformie, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Rozwiązujący przystępują do testów na podstawie udostępnionych linków, haseł grupowych lub indywidualnych kodów dostępu, które podobnie jak dostęp przez Microsoft Teams, stanowią najbardziej restrykcyjną formę przekazywania testów do rozwiązania.

Konfiguracja planu instytucjonalnego

Panel administracyjny dostępny jest po zalogowaniu na platformę i przejściu do zakładki: Moje konto -> Subkonta.

Zarządzanie użytkownikami

Panel administratora umożliwia zarządzanie subkontami użytkowników. Administrator ma możliwość dodania lub usuwania kont, które będą korzystać z platformy Testportal na zasadach określonych w zakupionym planie instytucjonalnym. Istnieje także możliwość zalogowania się na dowolne konto lub zmiany właściciela konkretnego konta bez utraty zgromadzonych danych.

Subkonta

Dodawanie subkont w praktyce

Po dodaniu subkonta, na adres e-mail jego właściciela zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do planu instytucjonalnego.

Szczegółowe informacje na temat dodawania i usuwania subkont znajdziesz tutaj.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Microsoft 365, zalecamy posługiwanie się tymi kontami także na platformie Testportal. Więcej informacji na ten temat znajdziesz niżej.

Współdzielenie wyników

Możliwa jest konfiguracja platformy w sposób, który umożliwi wszystkim subkontom dostęp do wyników zebranych w ramach całego planu instytucjonalnego. Jest to szczególnie przydatne w zespołach rekrutacyjnych i pozwala korzystać ze wspólnej bazy wyników uzyskanych przez kandydatów. Nie jest to natomiast rozwiązanie preferowane przez instytucje edukacyjne.

Współdzielenie wyników

Wspólna baza wyników to przydatne rozwiązanie

Integracja z Microsoft 365 i Microsoft Teams

Logowanie kontem Microsoft

Zarówno administrator, jak i użytkownicy subkont mają możliwość logowania na platformę Testportal przy użyciu swoich kont Microsoft. Jeśli podczas dodawania subkont administrator użyje kont Microsoft, będzie to możliwe automatycznie. W przypadku zapraszania do planu instytucjonalnego istniejących kont, po przyjęciu zaproszenia jest możliwość połączenia istniejących kont z kontami Microsoft. Każdy użytkownik może to zrobić przy użyciu strony Moje konto -> Hasło i logowanie.

Osoby przystępujące do testów nie posiadają kont na platformie Testportal. W ich przypadku żadne działania administracyjne nie są wymagane.

Aplikacja Testportal dla Microsoft Teams

Platforma Testportal dostępna jest także jako aplikacja wbudowana w Microsoft Teams. Aby z niej korzystać, należy udostępnić ją dla zainteresowanych użytkowników subkont, korzystając z panelu administracyjnego Microsoft Teams.

Jako aplikacja w Microsoft Teams, Testportal wymaga jedynie podstawowych danych użytkowników subkont, które niezbędne są do logowania przy pomocy kont Microsoft.

Użytkownicy subkont mogą udostępnić testy do rozwiązania w przeglądarce internetowej lub wewnątrz Microsoft Teams za pomocą ich publikacji w wybranym zespole lub rozmowie. Podobnie jak w przypadku użytkowników subkont, rozwiązujący zostaną poproszeni o podstawowe dane (te same, które wymagane są do logowania użytkownika subkonta). Ma to na celu autoryzację rozwiązujących przed przystąpieniem do testu i wypełnienie podstawowych pól na stronie startowej testu.

Najczęstsze pytania

Czy mogę dodać do planu instytucjonalnego użytkownika, który posiada już konto na platformie Testportal?

Tak. Należy jednak pamiętać, że jest to operacja bezpowrotna. Takie konto zostanie przekonwertowane na subkonto wewnątrz planu instytucjonalnego. Po wygaśnięciu planu instytucjonalnego nie będzie możliwości korzystania z takiego konta na użytek indywidualny.

Mam już konto na platformie Testportal, a chcę logować się kontem Microsoft, czy mogę to zrobić?

Aby było to możliwe, należy połączyć istniejące konto z kontem Microsoft przy użyciu zakładki: Moje konto -> Hasło i logowanie.

Czy logując się na platformę Testportal w aplikacji w Microsoft Teams korzystam z tego samego konta co w przeglądarce internetowej?

Dokładnie tak. Użytkownik logując się na platformę Testportal, zawsze korzysta ze swojego konta i ma dostęp do tych samych danych niezależnie od tego, czy korzysta z aplikacji Testportal dla Microsoft Teams, czy z przeglądarki internetowej.

Czy ten artykuł był przydatny?