Cennik

Wdrożenie platformy do testów online

Podsumowanie

  1. W ramach planów instytucjonalnych można dodawać do subskrypcji konta użytkowników, zwane subkontami.

  2. Subkontami zarządza administrator subskrypcji, który ma też uprawnienia do zapraszania użytkowników do współpracy w ramach jednego planu.

  3. Użytkownicy subkont mogą przesyłać testy między sobą, pracować na ich kopiach oraz korzystać ze wspólnej bazy wyników.

  4. Subkonta w Testportalu są dostępne zarówno w wersji na przeglądarki internetowej, jak i w aplikacji dla Microsoft Teams.

W tym artykule pokażemy Ci, jak korzystać z funkcjonalności najbardziej zaawansowanych planów na Testportalu. Wszystkie opisane elementy dostępne są w subskrypcjach instytucjonalnych.

Wdrożenie platformy do testów online - wprowadzenie

Platforma Testportal jest dostępna przez:

  • przeglądarki internetowe (wspierane są Chrome, Edge, Firefox, Safari oraz inne)

  • dedykowaną aplikację w Microsoft Teams.

Nasze plany dla instytucji biznesowych i edukacyjnych zapewniają dostęp do platformy wielu użytkownikom z tej samej organizacji. Mogą oni tworzyć i przeprowadzać testy niezależnie od siebie dzięki subkontom. Administratorzy planu decydują o tym, kto może korzystać z Testportalu w ramach ich planu instytucjonalnego.

Respondenci zdają testy online bez posiadania konta na platformie Testportal.

Takie rozwiązanie jest przyjazne dla użytkowników i znacznie skraca czas wdrożenia platformy.

Dostęp do testu online dla respondentów

Respondenci mogą wejść do testu przez link, hasło grupowe lub indywidualny kod dostępu. Korzystanie z indywidualnych kodów dostępu oraz dedykowanej aplikacji w Microsoft Teams gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twoich zdalnych quizów, testów oraz egzaminów.

Konfiguracja planu instytucjonalnego

Panel administratora dostępny jest w zakładce Subkonta w menu Moje testy. Dostęp do niego mają jedynie użytkownicy z uprawnieniami administratora.

Zarządzenie subkontami na platformie do testów online

Panel admina w Testportalu umożliwia łatwe zarządzanie subkontami.

Administratorzy mogą dodawać i usuwać subkonta użytkowników. Uprawnienia użytkowników opisane są w szczegółach zakupionego planu instytucjonalnego. Administrator może zalogować się do wszystkich subkont i zmieniać ich użytkowników bez utraty zapisanych danych.

Zarządzanie subkontami jest niezwykle łatwe. Kiedy dodasz subkonto, jego użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem.

Jeśli twoja organizacja korzysta z Microsoft 365, zalecamy używanie kont Microsoft do zapraszania nowych użytkowników subkont. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak dodać i usuwać subkonta.

Subkonta

Współdzielenie wyników testów zdalnych na Testportalu

Współdzielenie wyników testu online

Możesz łatwo zmienić ustawienia konta w Testportalu tak, by wybrane przez Ciebie subkonta mogły oceniać wszystkie testy rozwiązane w ramach całego planu instytucjonalnego. Ta funkcja jest bardzo przydatna jeśli pracujecie na przykład jako zespół rekrutacyjny, ponieważ pozwala na współpracę w sprawdzaniu bazy wyników wszystkich zakończonych przez kandydatów do pracy testów.

Współdzielenie wyników

Wspólna baza wyników w Testportalu to bardzo przydatne rozwiązanie

Integracja platformy do tworzenia testów online z Microsoft 365 i Microsoft Teams

Jeżeli Twoja organizacja korzysta z Microsoft 365, Testportal także będzie z nią zintegrowany. Zyskacie również możliwość korzystania z dedykowanej aplikacji Testportal w Microsoft Teams.

Logowanie kontem Microsoft

Użytkownicy subkont i administratorzy mogą logować się do Tesportalu swoimi kontami Microsoft. Jeśli administrator korzystał z kont Microsoft, zapraszając do korzystania z subkont nie trzeba też wykonywać żadnej dodatkowej konfiguracji. Istniejące subkonta (nie na platformie Microsoft) można także połączyć z kontami Microsoft. Każdy użytkownik może to zrobić w menu Moje konto, w zakładce Hasło i logowanie.

Jak wspomnieliśmy, rozwiązujący nie zakładają kont na Testportalu, w ich wypadku nie jest zatem wymagana konfiguracja.

Aplikacja do testów online dla Microsoft Teams

Testportal dostępny jest także jako aplikacja w Microsoft Teams. Administrator może włączyć także dostęp do Teams użytkownikom subkont, z poziomu panelu administratora.

Testportal dla Microsoft Teams wymaga tylko podstawowych danych od użytkowników subkont, by ci mogli korzystać z opcji Kontynuuj z Microsoft.

Użytkownicy subkont mogą udostępniać testy online rozwiązującym przy pomocy przeglądarek internetowych oraz Microsoft Teams przez zespoły i czaty. Używając Testportalu dla Microsoft Teams rozwiązujący zostaną poproszeni o podanie podstawowych danych (tych samych, które wymagane są do logowania użytkownika subkonta). Ma to na celu autoryzację rozwiązujących przed przystąpieniem do testu i wypełnienie pól na stronie startowej testu.

Najczęstsze pytania

Czy mogę dodać do planu instytucjonalnego użytkownika, który ma już konto na platformie Testportal?

Tak. Pamiętaj jednak, że jest to operacja bezpowrotna. Konto zmieni się w subkonto wewnątrz planu instytucjonalnego. Po wygaśnięciu tego planu instytucjonalnego nie będzie możliwości korzystania z takiego konta jako indywidualnego.

Mam już konto na platformie Testportal, a chcę logować się kontem Microsoft, czy mogę to zrobić?

Oczywiście! Aby było to możliwe, połącz istniejące konto z kontem Microsoft przy użyciu zakładki Hasło i logowanie w menu Moje konto.

Czy logując się na platformę Testportal w aplikacji w Microsoft Teams, korzystam z tego samego konta co w przeglądarce internetowej?

Tak. Logując się na platformę Testportal, użytkownik zawsze używa swojego konta i ma dostęp do tych samych danych niezależnie od tego, czy korzysta z aplikacji Testportal dla Microsoft Teams, czy z przeglądarki internetowej.

Czy ten artykuł był przydatny?