Cennik
Edukacja

5 min

Nowy egzamin maturalny 2023

W marcu 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki pokazało założenia nowej matury. Pierwszy raz do egzaminu w zmienionej formie uczniowie szkół średnich przystąpią już 4 maja 2023 roku.

Udostępnij przez:

Students taking an exam

Matura 2023. Duża zmiana zasad i wymagań.

Powód zmian w egzaminie maturalnym to reforma systemu edukacji z 2017 roku. Zlikwidowała ona wprowadzone wcześniej 3-letnie gimnazja i przywróciła 8 klas w szkole podstawowej, 4 w liceach oraz 5 w technikach.

4 maja 2023 roku nowy egzamin na koniec szkoły średniej napiszą uczniowie z przywróconego systemu 8 + 4. Będzie to też ostatni rok matury we wcześniejszej formule, do której podejdą absolwenci 3-letniego liceum oraz 4-letniego technikum ze starego systemu.

Nowy egzamin dojrzałości to przede wszystkim większe wymagania w stosunku do uczniów oraz nauczycieli, bez zwiększenia liczby godzin lekcyjnych na przygotowania. Powoduje to, z narzędziami do zdalnego oceniania wiedzy i umiejętności, szanse abiturientów mogą wyraźnie wzrosnąć.

Nowa matura nie będzie tak wymagająca, jak ta “stara”, jeszcze z poprzedniego stulecia. Znacznie zwiększy za to oczekiwania w porównaniu do egzaminów dojrzałości wprowadzonych w latach 2005 oraz 2015. Największe emocje wzbudzają, naturalnie, przedmioty obowiązkowe, czyli język polski i matematyka, a także język obcy.

Abiturienci będą w nich musieli wykazać się znacznie wyższym poziomem wiedzy niż na maturze po liceum 3-letnim. Na szczęście będą mieli na to więcej czasu. Na przykład matura pisemna z języka polskiego trwała wcześniej 170 i 180 minut (tryb rozszerzony), a od roku 2023 będzie to 240 i 210 minut.

Powodem do niezadowolenia ze strony nauczycieli szkół średnich jest przede wszystkim mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do zapowiedzianych na rok 2023 zmian.

Przez niemal półtora roku musieli oni bowiem przygotowywać przyszłych maturzystów opierając się nie na sztywnych regułach, a własnych domysłach. Pojawia się także bardzo wiele głosów mówiących, że poszerzenie podstawy programowej, która obowiązywać będzie maturzystów kończących przywrócone, 4-letnie liceum, poszło za daleko i podniosło poprzeczkę zbyt wysoko.

Nastolatek przy biurku, zdający egzamin matura 2023

Matura 2023 to wymagający egzamin. Łatwiej przygotować się do niego z narzędziami do oceniania online.

Egzamin maturalny 2023 z języka polskiego

Wśród nauczycieli niepewnych efektów tak podniesionej przez ministerstwo poprzeczki jest wielu polonistów. Teraz będą oni musieli zmierzyć się z przygotowaniem podopiecznych do egzaminu ze znacznie większej liczby utworów literackich. Ta zamiast wcześniejszych 15 liczy już 25 pozycji plus kilkanaście we fragmentach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziły również małą rewolucję w punktacji części podstawowej matury pisemnej z języka polskiego.

Można będzie uzyskać ponad 30% punktów i zdać maturę w ogóle nie pisząc wypracowania. Maksymalna liczba punktów z testów języka polskiego w użyciu oraz historyczno-literackiego w 2023 roku wyniesie 25. 35 punktów zaś otrzymać będzie można za wypracowanie na co najmniej 300 słów.

Zmiana ta podnosi rangę testów na egzaminie dojrzałości i zmienia sposób, w jaki nauczyciele będą musieli przygotowywać swoich uczniów. Programy do oceniania zdalnego sprawdzą się świetnie jako narzędzia do nauki przed maturą 2023.

Duża liczba punktów możliwych do uzyskania w testach z języka polskiego w użyciu i historyczno-literackiego to świetna motywacja, by ćwiczyć przy pomocy zadań online. Zarówno w cyfrowych klasach w szkole, jak i w domu, na materiałach zadanych przez nauczyciela. Narzędzie do oceniania online będzie znaczącym wsparciem pracy polonistów dzięki takim cechom jak:

  • samosprawdzające się pytania jedno- i wielokrotnego wyboru, których wykorzystywanie to dla przyszłego maturzysty świetna metoda weryfikacji wiedzy i trening tej formy egzaminowania,

  • samosprawdzające się krótkie pytania otwarte, eliminujące “szczęśliwy traf” w pytaniach wyboru. Wymagają one od uczniów szerszej wiedzy i lepiej ją sprawdzają. Oszczędzają też czas nauczycieli, dzięki automatycznemu ocenianiu,

  • natychmiastowa informacja zwrotna, w formie ustalonej przez nauczyciela podczas tworzenia testu. Uczeń w chwilę po zakończeniu testu online otrzymuje szczegółową statystykę prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi,

  • możliwość wsparcia nauki narzędziami cyfrowymi, w pracowniach komputerowych, na laptopach oraz tabletach należących do szkoły.

Nowa matura 2023 z matematyki

Ze wszystkich przedmiotów maturalnych to matematyka ma najniższy poziom zdawalności. Sytuacja nie zmienia się od przywrócenia tego przedmiotu na egzaminie dojrzałości w roku 2010 (wcześniej przez 25 lat był on fakultatywny).

W tej sytuacji poszerzenie podstawy programowej oraz brak zwiększenia godzin matematyki w szkołach średnich powoduje obawy nauczycieli, że jeszcze więcej ich wychowanków nie poradzi sobie z obowiązkową maturą z “królowej nauk”.

Ważne zmiany dotyczą zmniejszenia punktacji za prawidłową odpowiedź, będzie bowiem więcej pytań za 1 lub 2 punkty. Pojawią się również pytania typu „prawda/fałsz”, zadania polegające na dobieraniu, a także uzupełnianiu luk.

W takiej sytuacji zdalne ocenianie może okazać się znaczącą pomocą dla pedagogów, którzy, wobec braku czasu na lekcjach, będą musieli zadawać więcej materiału uczniom do przyswojenia w domach. Funkcjonalności testów online, skrojone na miarę do nauki matematyki przed maturą 2023, to między innymi:

  • zaawansowany edytor równań, wspierający wszystkie rodzaje działań, obecnych na nowej maturze. Od podstawowego dodawania i odejmowania, przez potęgi i pierwiastki, kończąc na funkcjach i logarytmach,

  • możliwość zadawania prac domowych online, które zmniejszają możliwości ściągania i odpisywania, premiują za to samodzielną pracę. Mogą one włączać się w ustalonym przez pedagoga momencie i dają mu natychmiastowe, wnikliwe dane, a jego podopiecznym szybką informację zwrotną o ich mocnych i słabych stronach 

  • szybkie testy na koniec lekcji matematyki, tzw. wyjściówki. Można je rozwiązać na komputerach lub tabletach szkolnych, a nawet smartfonach uczniów. Dają one nauczycielom w kilka minut szczegółowe informacje na temat tego, jak uczniowie opanowali tematy poruszane na lekcji,

  • automatyczne sprawdzanie poprawności odpowiedzi na pytania jedno- i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz krótkie pytania otwarte. Nauczyciele dzięki temu nie muszą poświęcać godzin na ocenianie prac podopiecznych po testach i egzaminach próbnych. Tych zaś z pewnością będą musieli przeprowadzić bardzo wiele, by przygotować uczniów jak najlepiej na wyzwania nowego egzaminu dojrzałości.

Język angielski na maturze 2023

Angielski to najczęściej wybierany na maturze język obcy.

Nowy egzamin dojrzałości podnosi nieco poprzeczkę trudności zagadnień. Na poziomie podstawowym to zmiana z B1 do B2, a na rozszerzonym z B2 do C1. 

Tak, jak w przypadku matematyki, nie zmienia się tygodniowa liczba godzin języka angielskiego w szkołach. Nauczyciele będą przez to mieli mniej czasu na przygotowanie uczniów do matury w klasach. Idealnym uzupełnieniem zajęć szkolnych będzie samodzielna praca abiturientów. Ocenianie online oferuje tu szerokie możliwości sprawdzania postępów oraz dokładne informacje na temat poziomu wiedzy i potrzeb edukacyjnych poszczególnych osób.

Nacisk na elektroniczne prace domowe, szybkie testy po zakończeniu lekcji oraz próbne egzaminy z użyciem programów do oceniania online pomoże przygotować uczniów do matury 2023 z angielskiego.

Edukacja i ocenianie zdalne a matura 2023

Pandemia COVID-19 miała dwojaki wpływ na poziom wiedzy i szanse maturzystów w roku 2023 i później. Z jednej strony półtora roku nauki zdalnej wpłynęło negatywnie na jakość edukacji.

Cały system oraz poszczególni nauczyciele, musieli długimi miesiącami przyzwyczajać się do nowej sytuacji i wypracowywać nowe formy przekazywania wiedzy. Z drugiej ta sytuacja odkryła przed pedagogami nowy świat internetowych narzędzi wspierających naukę zdalną. 

Tak uczniom, jak i ich nauczycielom będzie zatem o wiele łatwiej podzielić materiał na prezentowany podczas szkolnych lekcji oraz wymagający samodzielnej pracy w domu. 

Zdalne sprawdzanie poziomu wiedzy z przedmiotów maturalnych da nauczycielom wiele szczegółowych informacji. Na przykład o tym, którzy z uczniów wymagają więcej uwagi, a którzy lepiej radzą sobie z samodzielnym przyswajaniem zagadnień.

Pedagodzy będą mogli potem użyć tej wiedzy w praktyce, poświęcając więcej czasu tym, którzy pojawią się na generowanych automatycznie listach uczniów z gorszymi wynikami.

Bogate opcje edycji pytań, jakie oferuje nasza platforma, to też możliwość stawiania przed abiturientami zadań podobnych w treści i formie do opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną. Łatwiej przyzwyczai to uczniów do nowych zasad.

Nie będą musieli oni też podczas prawdziwego egzaminu tracić czasu na kilkakrotne czytanie poleceń, by upewnić się, czy na pewno je prawidłowo rozumieją.

Nowe zasady, nowe możliwości

Zmiany, jakie niesie ze sobą matura 2023 mogą być przytłaczające tak dla nauczycieli, jak i uczniów. Warto jednak pamiętać, że jest to de facto powrót do wymagań, jakie obowiązywały na egzaminach dojrzałości przed laty. Jeśli maturzyści potrafili wtedy osiągać świetne wyniki i dostawać się na wymarzone kierunki, dzisiejsi też dadzą radę.

Będzie to o tyle łatwiejsze, że współcześnie nauczyciele mają do pomocy nowatorskie narzędzie online. To ogromne ułatwienie, o którym pedagodzy nie mogli wcześniej nawet marzyć. 

Powiązane artykuły

Students using online test builder during on-site learning
Edukacja

7 ważnych powodów, by używać Testportalu w nauczaniu w klasie

Po niezwykle trudnym roku 2020 uczniowie wreszcie mogli wrócić do swoich klas. Szkoły oraz nauczyciele muszą teraz odnaleźć się w nowej normalności, ale czy oznacza to, że powinni porzucić wiedzę i narzędzia, z których korzystali w najczarniejszych dniach pandemii COVID-19 i zdalnego nauczania? Zdecydowanie nie!

Listopad 12, 2021

7 min

A smiling teacher looks at student's laptop in a classroom.
Edukacja

Ocenianie kształtujące - przyszłość edukacji

Pandemia zmusiła tradycyjne szkolnictwo do przejścia na nauczanie online. Stała się przez to świetną okazją do dalszej jego modernizacji. Konieczne zmiany powinny objąć systemowe przejście z obecnej skali ocen na nowoczesny sposób przekazywania i ewaluacji wiedzy, ocenianie kształtujące. Dostępność rozbudowanych narzędzi internetowych, takich jak platforma Testportal, znakomicie ułatwi proces, którego celem powinno być wprowadzenie szkolnictwa w nową erę efektywnej nauki i równych szans.

Wrzesień 21, 2021

6 min