Cennik

Porównanie planów dla biznesu.

Miesięcznie Rocznie

Standard

Wszystko, co niezbędne przy niewielkiej liczbie testów. Ograniczona analiza wyników.

99 zł

netto / miesiąc

PRO

Najpopularniejsze

Dla większości użytkowników. Korzystaj z pełnej analizy wyników, przy miesięcznym limicie rozwiązań.

199 zł

netto / miesiąc

MAX

Pełen potencjał testów online, połączony z ogromnym miesięcznym limitem wyników.

349 zł

netto / miesiąc

MAX Dedykowany

Maksimum możliwości. Korzystaj ze wszystkich funkcji, dodatkowych kont oraz opcji współpracy.

Indywidualna wycena

Zarządzanie testami

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Przechowywanie testów

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

Przechowywanie pytań

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

Import pytań / testów

Generowanie pytań / testów z AI (beta)

Pytania

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Pytania zamknięte

Samooceniające się pytania otwarte

Pytania otwarte (opisowe)

Załączniki do treści pytań i odpowiedzi 
(grafika, audio, wideo, pdf i inne; załadowane lub link)

Maksymalny rozmiar załącznika

10 MB
10 MB
10 MB
20 MB

Przechowywanie załączników

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

Zaawansowane formatowanie treści pytania i odpowiedzi

Edytor równań matematycznych i wzorów chemicznych

Integracja z GeoGebra

Wsparcie dla formatowania kodu

Zaawansowana punktacja (punkty częściowe, ujemne lub dodatkowe)

Kategoryzacja pytań

Stała kolejność pytań i zestawy testowe

Algorytmy losowania pytań

Dostęp do testów

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Bez zakładania konta, w tym do testów z ograniczeniami dostępu

Link do testu

Link z uwierzytelnieniem e-mail

Hasło grupowe

Indywidualny kod dostępu (z limitem przystąpień do testu)

30 / miesiąc
300 / miesiąc
3000 / miesiąc
Bez limitu

Testy próbne i do ćwiczeń

Dedykowana aplikacja w Microsoft Teams i integracja 
z Active Directory (z limitem przystąpień do testu)

Wsparcie dla urządzeń mobilnych

Limit respondentów na jeden test

30
300
1000
Bez limitu

Ograniczenia czasowe

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Limit czasu na pytanie lub test

Ograniczenia czasu aktywacji testu

Automatyczna aktywacja testu w określonym momencie

Kontrola przebiegu testu

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Zsynchronizowany dostęp dla wszystkich rozwiązujących

Bezpieczny odmierzanie czasu (po stronie serwera)

Ograniczona liczba prób (w wybranych typach dostępu)

Unikatowy zestaw pytań dla każdego rozwiązującego

Wymuszona kolejność odpowiedzi na pytania (blokada nawigacji)

Technologia “Uczciwy rozwiązujący”

Monitoring postępu i udzielanych odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Współpraca z komunikatorami oferującymi rozmowy wideo (zalecane Microsoft Teams)

Dostęp z określonych adresów IP

Zaawansowany nadzór nad testami (dostarcza Examus)

Formularz startowy testu

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Predefiniowane pola danych osobowych

Własne pola danych osobowych

Instrukcje do testu

Zebranie dowolnej zgody przed rozpoczęciem testu

Informacje zwrotne i ocenianie

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Automatyczna informacja zwrotna

Komentarze

Próg na zaliczenie

Przedziały ocen

Pokaż/ukryj szczegółowe informacje dla rozwiązujących (ocena, punktacja, poprawne odpowiedzi)

Powiadomienia e-mail

Wydruk testu lub zapis w formacie pdf

Linki do ponownego otwarcia arkusza testowego

Wyniki

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Tabela wyników testu

Szczegółowa ocena testu rozwiązującego

Analiza odpowiedzi

Wynik całkowity

Analiza wielokryterialna

Punkty za poszczególne pytania

Czas całkowity

Czas spędzony na poszczególnych pytaniach

Baza wyników z wielu testów

Limit przechowywanych wyników

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

Miesięczny limit zebranych wyników

30
300
3000
Bez limitu

Statystyki

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Wskaźnik zdawalności

Histogram wyników

Rozkład ocen

Średni czas odpowiedzi na każde pytanie

Średni wynik na każde pytanie

Popularność odpowiedzi

Monitoring na żywo

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Liczba rozwiązujących online

Widok postępu rozwiązujących w czasie rzeczywistym

Raporty

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Tabela wyników (pdf, csv, xlsx)

Arkusze testowe rozwiązujących

Macierz odpowiedzi

Szczegółowy raport wyników

Format do druku

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Arkusz testowy

Karta odpowiedzi

Klucz odpowiedzi

Certyfikaty

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Wzór standardowy

Własne wzory certyfikatów

Personalizacja

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Logo

Subdomena

Ukrycie marki Testportal (whitelabel)

Niestandardowy przebieg testu

Dodatkowe powiadomienia

Etykiety i treści systemowe

Dopasowany wygląd testu

Integracja i API

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Microsoft Teams

Microsoft 365

Osadzenie testu na własnej stronie www

Integracja z Twoim systemem

Dokumentacja API

Współpraca

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Dodatkowe konta użytkownika (subkonta)

Bez limitu

Konta administratora

Bez limitu

Współdzielenie testów

Wspólna baza wyników (opcjonalna)

Wzajemna ocena testów użytkowników (opcjonalna)

Wsparcie techniczne

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Baza artykułów (Pomoc)

Wsparcie e-mail

Czas na żywo (na wybranych stronach)

Wsparcie premium (SLA)

Sesje szkoleniowe

Bezpieczeństwo danych

Standard

PRO

MAX

MAX Dedykowany

Ochrona danych osobowych

SSL i szyfrowanie danych

Zabezpieczenie przed atakami DDoS